Zoekresultaten voor: Amos 8

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Is de rentmeester onrechtvaardig?

De eerste dag 2019 04 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Navolging

Commentatoren hebben moeite met deze Lucasparabel en proberen hem recht te breien. De overige lezingen over rijken en armen werpen van een andere kant licht op de gelijkenis. Is de rijke heer met schuldenaars een tsaddiq, of is de rentmeester die lasten verlicht dat?

Spiritualiteit

Agenda

Herademing 2022 03 | Redactie | Overig | Filosofie, Mystiek, Vrede | Zingeving

Een agenda van activiteiten op spiritueel en mystiek vlak.

Bijbelwetenschappen

Sjoemelen

De eerste dag 2013 | Annemarie Hagoort | Kindermoment | Armoede, Dienen, Rijkdom | Samenleving

Toneelstukje Je bent groenteboer. Een pond asperges kost voor meneer Normaal € 5,-. Dan komt meneer Afperser met zijn gouden ringen. Terwijl je hem afleidt met een autotijdschrift, zet je snel de weegschaal 500 gram vooruit. Voor hem kost een pond asperges dus € 10,-. ‘Sorry, meneer,’ lach je allervriendelijkst, ‘slechte oogst, daarom zijn ze […]

Bijbelwetenschappen

Ergernis aan de genade

De eerste dag 2013 | Hans Greive | Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom | Samenleving

Bij Amos 8:4-7 en Lucas 16:1-9 De evangelist Lucas richt zich nogal eens tot de rijken. Hij wil hen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Zij hebben rijke mogelijkheden om Gods vrijgevigheid te weerspiegelen. De Eeuwige is rijk aan goedertierenheid, gerechtigheid en genade. De kern van het Eerste Testament is de gerechtigheid, die blijkt uit: hart hebben […]

Bijbelwetenschappen

Existentiële duisternis of incident in het heelal

Interpretatie 2012 | Annette Merz | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Goede Vrijdag, Kerkelijk jaar

De zonsverduistering tijdens de kruisiging Volgens de synoptische evangeliën viel er, toen Jezus aan het kruis hing, midden op de dag duisternis over het land. De bestudering van oude bronnen en bijbelse teksten werpt een nieuw licht op de duisternis. Het Marcusevangelie houdt bij de beschrijving van de kruisiging een drie-urenschema aan. ‘Het was het […]

Praktische theologie | Prediking

Preekvoorbereiding Goede Vrijdag Matteüs 27:45-56

Areopagus IZB 2020 | Sjaak van den Berg | Preekschets | Lijden | Goede Vrijdag, Levenseinde en rouw, Overlijden

Schriftlezing: Matteüs 27: 45-56 Deze preekvoorbereiding maakt deel uit van het project ‘Samen preken in de lijdenstijd 2020’ van IZB-Areopagus. In het kader van de bijzondere situatie door de corona-pandemie stelt IZB-Areopagus het materiaal van dit project kosteloos beschikbaar. Een begeleidende brief (van Kees van Ekris, studieleider van Areopagus) en een link naar het volledige […]

Prediking

Preekschets Marcus 11:9 en 15:31 – Palmzondag

Preekwijzer 2017 | Wim Scheltens | Preekschets | Lijden | Jezus, Levenseinde en rouw, Overlijden, Palmzondag, Pasen

Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. (Marcus 15:31) Gezegend hij die komt in de naam van de Heer (Marcus 11:9) Schriftlezingen: Marcus 11:1-11 en Marcus 15:22-47Kernteksten: Marcus 11:9 en 15:31 Zie ook Preekschets Marcus 15:1 – 5e zondag van de veertigdagentijd Geboren en gelijk aan God Zie de Mens Gestorven Ook […]

Bijbelwetenschappen

Amos

De Bijbel literair 2003 | Richtsje Abma | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Profeet

De profeet Amos is bekend om zijn inzet voor recht en gerechtigheid en zijn kritiek op routineuze offers. Deze elementen maken Amos geliefd bij bevrijdingstheologen. Tegelijk geldt hij als donderprediker in een decadente tijd. Want zijn bejegening van de toplaag van de bevolking, die ‘omhangt op divans en uit plengvaten wijn drinkt’ (6:4-6), is niet […]

Prediking

Preekschets Daniel 12:13

Postille 2006 | Ab Noordegraaf | Preekschets | Openbaring | Eeuwigheidszondag, Levenseinde en rouw, Overlijden, Pasen

Daniel 12:13 Vijfentwintigste zondag na Pinksteren Maar jij, ga het einde tegemoet. Je zult te ruste gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken. Schriftlezing: Daniël 12 Het eigene van de zondag Zie bij zondag 5 november. In vele gemeenten worden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar […]

Prediking

Preekschets Psalm 81:11

Postille 2014 | Sytze de Vries | Preekschets | Verlossing | God, Israël

Psalm 81:11 Quasimodo geniti ‘Ik ben de heer, je God, die je wegleidde uit Egypte – open wijd je mond, ik zal hem vullen.’ Schriftlezing: Psalm 81 Het eigene van de zondag Ik heb ervoor gekozen de klassieke intochtspsalmen van deze eerste vier zondagen van de Paastijd eens tot preekstof te verheffen. Waar de gemeente […]