Zoekresultaten voor: Ezechi������l 37

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Hij doet doven horen en sprakelozen spreken

De eerste dag 2017 | Lidwien van Buuren | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering

Bij Jesaja 6,8-13 en Marcus 7,31-37 De evangelielezing van vandaag komt behalve in het Luthers leesrooster ook voor in het Gemeenschappelijke Leesrooster, in het Marcusjaar, op de 11e ‘zondag van de zomer’. Daar wordt hij echter niet gecombineerd met Jesaja 6,8-13, maar met Jesaja 35,1-10. Dat is een heilsprofetie, die aankondigt dat de steppe zal […]
Systematische theologie

Verwachtingen van het einde der tijden in hét vroege jodendom en de Dode Zeerollen

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2011 | Mladen Popovic | Artikel, Overige artikelen | Jodendom | Jodendom

Nu ik deze inleiding schrijf is het zondag 22 mei 2011. De wereld is (nog) niet vergaan. Het Einde der Tijden is niet aangebroken. Op veel NS stations kon men de afgelopen weken een poster zien met de woorden: ‘Dag des Oordeels 21 mei… Roep sterk tot God’ en ‘De Bijbel garandeerd (sic!) het!’ De […]
Bijbelwetenschappen

Tand

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Angst | Levenseinde en rouw, Overlijden

ivoor In de antieke wereld, maar evengoed in de latere tijd, ziet men in tanden de symboliek van vitaliteit, kracht en potentie. In de droomsymboliek wordt het uitvallen van tanden wel in verband gebracht met potentieproblemen. Onze taal getuigt eveneens van die kracht van tanden, bijvoorbeeld in het gezegde ‘Hij liet zijn tanden zien’. En […]
Prediking

Preekschets Romeinen 8:1

Postille 2007 | Hans van Walsum | Preekschets | Geest, Levenseinde en rouw, Navolging, Overlijden, Pastoraat

Romeinen 8:1 Drieëntwintigste zondag na Pinksteren Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Schriftlezing: Romeinen 8:1-11 Het eigene van de zondag Op de laatste vier zondagen van het kerkelijk jaar kiezen we voor een doorgaande lezing uit Romeinen 8, een centraal hoofdstuk in de Romeinenbrief. In het ‘nog niet’ van deze wereldtijd […]
Prediking

Preekschets Zacharia 3:2b – Bediening van de Heilige Doop

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Heilig, Hemel | Doop

Zacharia 3:2b ‘Is deze Jozua niet een stuk zwartgeblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt?’ Schriftlezing: Zacharia 3 Uitleg Zacharia 3 is onderdeel van een reeks van visioenen. Het eerste visioen geeft aan dat de gehele aarde klaar is voor het herstel van Sion. De visioenen uit hoofdstuk 2 laten zien dat de volken […]
Bijbelwetenschappen

Tempel

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Weinigen onder ons zullen vreemd opkijken wanneer het Concertgebouw te Amsterdam wordt getypeerd als een ‘muziektempel’. Vermoedelijk zijn we het ons nauwelijks bewust dat we in dat geval het woord ‘tempel’ in overdrachtelijke zin gebruiken. Het genoemde gebouw is al ruim een eeuw niet aan een godheid maar aan de muziek ‘gewijd’. Zo kunnen we […]
Systematische theologie

Eschatologisch Schriftgebruik in het Nieuwe Testament in het licht van de rollen van de Dode Zee

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2008 | Albert L.A. Hogeterp | Artikel, Overige artikelen | Israël

Inleiding Eschatologische denkbeelden in het Nieuwe Testament zijn in de moderne wetenschap aan wisselende belangstelling onderhevig geweest, afhankelijk van de verbanden die gelegd werden tussen teksten, historisch Jezus- onderzoek en vroegchristelijke gemeenschappen. 1 Zie de tegengestelde benaderingen van M.J. Borg, ‘A Temperate Case for a Non-Eschatological Jesus’, Forum 2 1986, 81-102 (herdrukt in M.J. Borg, […]
Systematische theologie

Jhwh sluit een nieuw verbond (Jeremia 31:31-34)

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2011 | Nico Riemersma | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Israël

Het begrip ברית speelt in het Oude Testament een grote rol; het komt 287 keer voor. Een keer is sprake van ברית חדשה, en wel in Jeremia 31:31.’ Dat gegeven alleen al maakt Jeremia 31:31-34 tot een bijzondere tekst. Tot op heden is er onder de uitleggers geen overeenstemming over betekenis en inhoud van het […]
Bijbelwetenschappen

De tempel van Ezechiël in woord en beeld

Schrift 2017 02 | Konstantin Stijkel | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

In het boek Ezechiël worden de val, de herrijzenis en de glorieuze toekomst van Israël in zowel woorden als beelden weergegeven. Dit alles loopt uit op het visioen van een nieuwe tempel, het hoogtepunt en sluitstuk van het boek Ezechiël.
Bijbelwetenschappen

Ezechiël

Tekst voor Tekst 1987 | Redactie | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Profeet, Schuld | God

INLEIDING Inhoud Men kan het boek in drie delen verdelen. In hoofdstuk 124 horen we vooral waarschuwende geluiden. Er is veel sprake van oordeel en weinig van genade. Hoofdstuk 3348 is in sterke mate vertroostend. Weinig woorden van oordeel en veel van genade. Deze ommekeer hangt ten nauwste samen met dé grote gebeurtenis in het […]