Zoekresultaten voor: Filippenzen 2

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Te volbrengen deze laatste dagen

De eerste dag 2020 02 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Dit is de zondag van het ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’ (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 2013, 556:5). Deze laatste zondag van de Veertig dagen heeft twee gezichten, want bijna letterlijk gaandeweg slaat de stemming rigoureus om. Eigenlijk is er op deze zondag sprake van twee vieringen die in de liturgische praktijk gecombineerd worden als opmaat voor het vieren van de Stille Week. Begonnen wordt er met de feestelijke gebeurtenis van Jezus’ intocht in Jeruzalem, gevolgd door een integrale lezing van het lijdensverhaal (Palm- en Passiezondag).
Bijbelwetenschappen

Mens, waar ben je?

De eerste dag 2020 02 | Martin Ruf | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Schuld | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Waar ben je? Met deze woorden eindigt de oudtestamentische lezing abrupt, veelzeggend en midden in het verhaal. Zij lenen zich als thema van deze eerste zondag van de Veertigdagentijd. Want deze vraag doelt op veel meer dan op informatie over de plaats van verblijf. Waar een mens zich bevindt, zegt iets over de weg die hij heeft afgelegd en over zijn perspectieven en mogelijkheden voor de toekomst. Mens, waar ben je na de gebeurtenissen in de tuin in Eden en waar ben je na de ‘gave der gerechtigheid’ (Romeinen 5:17)?
Praktische theologie | Prediking

Naar Gods beeld: mannelijk en vrouwelijk

Schrift 2023 01 | Mark-Robin Hoogland | Preek | Geloofsbelijdenis, Schepping, Seksualiteit | Gender, Inclusie

Een preek over Genesis en het scheppingsverhaal. Wij kennen allemaal het scheppingsverhaal, toch? ‘God schiep Adam en Eva en zei: “Gaat heen en vermenigvuldigt u.”’ Een dergelijke versimpeling én verhaspeling van de Schrift zorgt tot op de dag van vandaag voor veel ellende, vooral voor hen die niet in ‘het plaatje’ passen.
Bijbelwetenschappen

In gesprek met Mozes en Elia

De eerste dag 2020 02 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Jezus kan Jezus niet zijn als Hij niet oog in oog heeft gestaan met Mozes en Elia. Hij staat geworteld in de Wet en de profeten. Het verhaal dat Matteüs erover geeft, staat net als bij Marcus vlak na de belijdenis van Petrus en de eerste lijdensaankondiging. Met Mozes en Elia spreekt Hij over zijn uittocht die Hij in Jeruzalem zal gaan voltrekken.
Prediking

Preekschets Filippenzen 2:15

Postille 2009 | Teunard van der Linden | Preekschets | God, Navolging

Filippenzen 2:15 Misericordia Domini … als onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waaronder u schittert als sterren aan de hemel. Schriftlezing: Filippenzen 2:12-30 Het eigene van de zondag De Latijnse benaming van de derde paaszondag is een verwijzing naar de antifoon uit Psalm 33:5, die ‘de goedertierenheid van de […]
Prediking

Preekschets Filippenzen 2:12-13

Postille 2009 | Rein Brouwer | Preekschets | Bekering, Lijden | God, Navolging, Veertigdagentijd

Filippenzen 2:12-13 Invocabit Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was.Wees het des te meer nu ik niet bij u ben.Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat […]
Geschiedenis

Wie is Boelgakov?

13 januari 2023 | Evert Leeflang | Blog | Filosofie, Toptheologen, Wereldgodsdiensten | God

De belangrijkste theoloog van de Parijse emigré-denkers is Sergej Nikolajevitsj Boelgakov (1871-1944). Hij ruilde al gauw het christelijk geloof van zijn opvoeding voor het marxisme en studeerde en doceerde economie. Gaandeweg ervoer hij echter ook onvrede met zijn materialistisch wereldbeeld en keerde uiteindelijk terug naar de kerk.
Prediking

Preekschets Filippenzen 2:7 – Kerst

Postille 2008 | Corry Blei-Strijbos | Preekschets | Dienen | God, Kerst

Filippenzen 2:7 Kerstmorgen Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Schriftlezing: Filippenzen 2:5-11 Het eigene van de dag Wat in het evangelie (Luc. 2:1-20) als verhaal wordt verteld, wordt in Filippenzen 2 in zijn betekenis doordacht. Tegelijk geldt: het evangelieverhaal is zélf doordenking; en ook in de hymne […]
Dogmatiek | Systematische theologie

Geboren en gelijk aan God

Credo 2011 | Wim Scheltens | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

De manier van zeggen is ook belangrijk. Paulus kan indrukwekkend spreken. Zo laat Paulus aan de Filippenzen in zijn tweede hoofdstuk een fantastisch getuigenis horen. Brieven werden voorgelezen in de gemeente. Zoals wij de Schriften hardop lezen in de kerk. Over Jezus laat hij geen mist verschijnen: “Hij die de gestalte van God had, hield […]
Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Filippenzen 2:5 – 3e zondag van de zomer

Preekwijzer 2018 | Kathelijne Depoortere | Preekschets

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Filippenzen 2:5 Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11 Het eigene van de zondag De zondagen in de zomer hebben geen tijdeigen kenmerk. De kleur is groen. Gelegenheid om stil te staan bij bijvoorbeeld een aantal thema’s die de gemeente aanbelangen. Uitleg Zoals elke brief van Paulus begint […]