Zoekresultaten voor: Galaten 3

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Geloof

Jezus, geboren en gestorven – en zijn leven dan?

Ouderlingenblad 2022 11 | Riemer Roukema | Artikel, Overige artikelen | Geloofsbelijdenis, Opstanding, Verlossing | Jezus

In de Apostolische Geloofsbelijdenis belijden we God de Vader, Jezus de Zoon en de heilige Geest. Het lijkt daar of alleen het begin en het einde van zijn leven van belang zijn. Maar Jezus heeft toch meer betekend dan dat alleen? Waarom gaat het daar dan niet over?
Geloof

Als een moederpelikaan

Ouderlingenblad 2022 11 | Marleen Hengelaar-Rookmaker | Beeldmeditatie | Geloofsbelijdenis, Media, Verlossing | Jezus

Er is heel veel te vertellen bij de afbeeldingen die kunstenaars van Jezus hebben gemaakt. We zouden ze ‘als preken’ kunnen lezen, als dogmatische formuleringen of geloofsbelijdenissen. Verstaan we dan wat we lezen...?
Bijbelwetenschappen

Ingebakerd en bekleed

De eerste dag 2020 01 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Kerst

De vergrijzing is geen nieuw verschijnsel in de kerk. In Lucas 1-2 hebben we twee kinderen, twee jonge ouders, twee verlate ouders met grijze haren en twee hoogbejaarden. Elk van de drie volwassen generaties produceert een lofzang die zó uit de Hebreeuwse Bijbel lijkt te stammen. Dat is ook wat ze allemaal samen representeren: de wereld van de Schriften, van geleefd geloof en volgehouden hoop die nu oog in oog met de vervulling staat – waarbij de vervulling niet meer dan een lichtpunt is, een zuigeling.
Geschiedenis

Samen spreken over verzoening

TussenRuimte 2022 03 | Otto Ruff & Sjaak van 't Kruis | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Migratie, Vrede | Inclusie, Intercultureel, Samenleving

In dit tweeluik blikken ds. Otto Ruff en ds. Sjaak van ‘t Kruis ieder op hun wijze in een bijdrage over verzoenend spreken en samenwerken terugen vooruit. Deze predikanten, een van Molukse en een van Nederlandse zijde, werkten allebei als functionarissen in de Commissie Contact Molukse en Nederlandse Kerken. Binnen de Molukse setting wordt dit aangeduid als musjawarah: samen het gesprek aangaan totdat je er samen uitkomt.
Bijbelwetenschappen

Paulus op maat gesneden

Schrift 2018 04 | Gerard van Broekhuizen | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

In de niet-Nederlandse krant die ik lees, staat dagelijks een ‘Zucht’ van een zekere Hauk die maar een enkele zin lang is. Een van die ‘Zuchten’ trof mij
Bijbelwetenschappen

Vertel wat God je gedaan heeft

De eerste dag 2016 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing, Vertrouwen | Jezus

Bij Jesaja 65,1-9, Psalm 89,1-9, Galaten 3, 23-29 en Lucas 8,26-39 Het klinkt eigenaardig, maar meer dan in ons vlees en been leven we wellicht in de woorden, onze taal, ons spreken en vermoeden, ons vertrouwen. Vier fragmenten taal om op verhaal, of met een verhaal te komen. De ‘Ik’ aan het begin van Jesaja […]
Bijbelwetenschappen

Paulus en de kinderen van Abraham

Schrift 2019 02 | Karin Neutel | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Vertrouwen | Navolging

Van alle bijbelse figuren die Paulus in zijn brieven noemt – Adam, Eva, Sarah, Hagar, Mozes, David – krijgt Abraham duidelijk de meeste aandacht. Naast een aantal korte verwijzingen (Romeinen 9,7 en 11,1; 2 Korintiërs 11,22) gaat Paulus in twee langere stukken (Romeinen 4 en Galaten 3) in op de betekenis die Abraham heeft.
Prediking

Preekschets Jesaja 56:8 – Zondag na Kerst

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Kerst

Jesaja 61,10-62,3, Psalmen 147,12-20, Lucas 2,33-40, Galaten 3, 23-4,7 Het eigene van deze zondag Direct na de tweede kerstdag volgt dit jaar een zondag. Deze staat onvermijdelijk in het teken van kerstfeest, misschien zelfs wel in de schaduw van kerst. Traditioneel is op deze zondag de evangelielezing uit Lucas 2: 33-40. In dit geval is […]
Bijbelwetenschappen

Geloof in Galaten?

Schrift 2018 04 | Suzan Sierksma-Agteres | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Het is een breed gedeelde opvatting dat ‘geloven’ de kern is van het christendom, en – terecht of onterecht – zelfs van religie in het algemeen. ‘Gelovigen’ dat zijn religieuzen. De woordgroep ‘geloof’ (geloven, gelovig, geloof) heeft in het Nederlands een bij uitstek cognitieve betekenis gekregen: geloven is vinden dat iets waar is.
Bijbelwetenschappen

Een antiek ideaal

Schrift 2018 04 | Karin Neutel | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen

Middenin Paulus’ boze brief over besnijdenis staat ineens een zin die voor veel lezers van nu prachtig klinkt: ‘Er is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrij, geen man en vrouw, want jullie zijn één in Christus Jezus’ (eigen vertaling).