Zoekresultaten voor: Genesis 32

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘Waarom vraag je naar mijn naam?’

Schrift 2022 03 | Willien van Wieringen | Artikel, Overige artikelen | Conflicten, Openbaring | God, Israël

God grijpt in de geschiedenis in. TeNaCh laat ons vele voorbeelden lezen, over schepping, redding, zwangerschap en verlossing. Tweemaal grijpt God in het Oude Testament in op een wijze die je zowel direct als indirect zou kunnen noemen. Direct, omdat er een aantoonbaar gevolg is van het ingrijpen. Indirect, omdat God een bode incognito zijn rol laat spelen. Als die bode naar zijn naam wordt gevraagd, stelt deze een wedervraag: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Deze bijdrage onderzoekt of de twee scènes waarin God indirect direct ingrijpt iets kunnen vertellen over de bode als hypostase van God. Laten we ons daarvoor verplaatsen naar de Jabbok en naar een open veld.

Incognito

Schrift 2022 03 | Yanniek van der Schans & Gerard van Broekhuizen | Artikel, Overige artikelen

Iemand kan goede redenen hebben om (even) niet herkenbaar te zijn als de persoon die hij of zij is. In de Bijbel komen we nogal wat personen tegen die niet herkend (willen) worden. De vraag naar de identiteit van de persoon in kwestie staat dan op scherp. Vanwaar de vermomming? Juist een verbergen van de identiteit kan veel onthullen over de persoon en diens rol in zijn of haar directe omgeving. Met welke reden gaat iemand incognito?

Bijbelwetenschappen

De gezegende strijder Gods

De eerste dag 2016 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Zegen

Bij Genesis 32,23-33 1 Telling NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG ’51: Genesis 32, 22-32 De worsteling In de verhalencyclus rond Jakob en Esau vormt het korte verhaal van de worsteling bij de Jabbok de tegenhanger van dat over Jakobs droom bij Betel (Genesis 8,11-22). Toen verliet hij het land Kanaän en ging de zon onder (Genesis 28,11), […]

Preekschets Genesis 32:27

Marieke den Braber | Preekschets | Zegen

Tiende zondag van de zomer Genesis 32:27 Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ Schriftlezing: Genesis 32:23-33 Het eigene van de zondag De zomerse zondagen lenen zich goed om eens stil te staan bij bijbelse thema’s waar we in […]

Prediking

Preekschets Genesis 32:29 – 30e zondag door het jaar

Preekwijzer 2018 | Jelle de Kok | Preekschets | Israël

30e zondag door het jaar Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël Genesis 32:29Schriftlezingen: Genesis 32:23-33 en Efeziërs 4:17-24Thema: Van Jakob naar Israël groeien Zie ook: een extra kindermoment bij deze preekschets Uitleg Perspectief binnen de lezing De schriftlezing van Genesis 32:23-33 beschrijft een cruciaal moment in het leven van Jakob. Jakob staat […]

Spiritualiteit

De zegen van Jacob mank aan het postmodernisme

Interpretatie 2011 | Henk Abma | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Relaties

Genesis 32 kunstig besproken Postmodern, beter postklassiek, wil zeggen: de ene greep – die van eeuwige waarheden – is ons niet langer gegeven. Zien, soms even, want alles is fragment. Vandaar een puntsgewijze verkenning van de tweeling en hun strijd: in de joodse traditie, de beeldende kunst, bij twee joodse schrijvers uitlopend op een dichtbundel […]

Prediking

Preekschets Genesis 33:4

Postille 2009 | Greteke de Vries | Preekschets | Vrede

Genesis 33:4 Vijftiende zondag na Pinksteren Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de vrije loop. Schriftlezing: Genesis 32 en 33 Uitleg ‘Door te interpreteren moeten we er iets van leren, anders bevinden we ons uitsluitend in een volkenkundig museum’, motiveren Hanneke Meulink-Korf en Aat van […]

Kerkopbouw

Kerk en crisis geluk

Ouderlingenblad 2021 03 | Erica Hoebe-de Waard | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal, Eenzaamheid | Rituelen

Het februari-nummer van Ouderlingenblad ging over ‘Kerk en crisis’ – over de corona-crisis, die ons allemaal overkomt. Hoe gaan we daarmee om, niet alleen persoonlijk, maar ook als kerk en gemeente? In deze ‘Aan de slag’ een handreiking om dat te doordenken.

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Genesis 32:29

Vieren in de kerk 2018 | Corine de Kruijf | Kindermoment | Bekering | Levenskunst

Van binnenuit veranderen Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël. Genesis 32:29 Nodig Een bloempot die er aan de buitenkant mooi en schoon uitziet, maar aan de binnenkant vies is. Eventueel vooraf van enkele kinderen de betekenis van hun naam opzoeken. Vaak hebben namen van mensen een betekenis. Weet iemand van jullie wat […]

Bijbelwetenschappen

Leesrooster Genesis – Jakob en Jozef

De eerste dag 2016 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Het alternatieve leesrooster reikt dit najaar perikopen uit de tweede helft van het boek Genesis aan. Zoals te lezen in de voorgaande toelichting van de roostermakers, is deze keuze bepaald door catechetische motieven. Het onderstaande artikel beoogt de gekozen perikopen te plaatsen in hun bijbels-theologische samenhang. Na een kort overzicht van het boek Genesis wordt […]