Zoekresultaten voor: Genesis 45

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Jozef: een messiaanse figuur?

De eerste dag 2016 | Gerben Westra | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing

Bij Genesis 45,1-15 Bekend maken Hink-stap-springend door het boek Genesis zijn we beland in de scène waarin Jozef zich aan zijn broeders bekendmaakt (doet ‘kennen’). De dreamboy, die gaandeweg een nachtmerrie werd voor zijn broers, die doodgewaand en -gezwegen werd (zie bijv. Genesis 44,20), doemt onverwacht levend en machtig op uit het lot dat zij […]

Bijbelwetenschappen

Herkenning

De eerste dag 2016 | Marloes Meijer | Kindermoment | Relaties

Bij Genesis 45,1-15 Nodig: baby- en kinderfoto’s van een paar voor de kinderen bekende mensen uit de kerk. Foto’s Bekijk met elkaar (bij voorkeur via de beamer) de foto’s van de mensen uit de kerk. Kunnen de kinderen zien van wie de foto’s zijn? Vraag eventueel de mensen om wie het gaat naar voren te […]

Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment Ommezwaai

Bonnefooi 2016 | Redactie | Kindermoment | Relaties

Genesis 45:1-15 Jozef maakt zich aan zijn broers bekend als zij het opnemen voor Benjamin en hun vader geen verdriet meer willen doen. Dan wordt alles anders. Voor RK is er een navertelling bij het evangelie. Uit de Bijbel De broers van Jozef zijn inmiddels door de hongersnood naar Egypte gekomen. Dan volgt de episode […]

Praktische theologie | Prediking

Preek Genesis 45:7 – Israëlzondag

Centrum voor Israëlstudies 2021 | R. van de Kamp | Preek of meditatie | Vertrouwen | Israël

Daarom heeft God mij voor u uit gezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde, en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Genesis 45:7 Gemeente van Jezus Christus, Is dat nodig, een aparte Israëlzondag? Hebben wij als nieuwtestamentische gemeente dan iets met Israël? En nog méér: heeft Gód […]

Bijbelwetenschappen

Twee keer dromen: Gods woord staat vast

De eerste dag 2016 | Leo van den Bogaard | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | God

Bij Genesis 41,1-(27)36 Dromen In het boek Genesis spelen dromen een opvallende rol. Wie zijn die dromers en wat is de functie van hun dromen? Welke relatie met God wordt erin gelegd? De bekendste dromer én dromenduider in Genesis is Jozef. De eerste dromer is Abimelech, koning van Gerar. Abraham, als vreemdeling in Gerar, heeft […]

Bijbelwetenschappen

Leesrooster Genesis – Jakob en Jozef

De eerste dag 2016 | Dick Schoon | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

Het alternatieve leesrooster reikt dit najaar perikopen uit de tweede helft van het boek Genesis aan. Zoals te lezen in de voorgaande toelichting van de roostermakers, is deze keuze bepaald door catechetische motieven. Het onderstaande artikel beoogt de gekozen perikopen te plaatsen in hun bijbels-theologische samenhang. Na een kort overzicht van het boek Genesis wordt […]

Prediking

Preekschets Psalm 37:3

Postille 2007 | Jaap Doolaard | Preekschets | Dienen, Gerechtigheid | Navolging

Psalm 37:3 Tweede zondag na Pinksteren Vertrouw op de Heer en doe het goede. Schriftlezing: Psalm 37:1-11(40) Uitleg Psalm 37 is te rekenen tot de zogenoemde wijsheidsliteratuur. Waaijman nam hem op in het deel van de Verklaring van een bijbelgedeelte met de ondertitel Psalmen bij het zoeken van de weg. De mededeling ‘Van David’ heeft […]

Prediking

Preekschets Genesis 32:29 – 30e zondag door het jaar

Preekwijzer 2018 | Jelle de Kok | Preekschets | Israël

30e zondag door het jaar Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël Genesis 32:29Schriftlezingen: Genesis 32:23-33 en Efeziërs 4:17-24Thema: Van Jakob naar Israël groeien Zie ook: een extra kindermoment bij deze preekschets Uitleg Perspectief binnen de lezing De schriftlezing van Genesis 32:23-33 beschrijft een cruciaal moment in het leven van Jakob. Jakob staat […]

Praktische theologie | Prediking

Preekschets Genesis 41 – Israëlzondag

Centrum voor Israëlstudies 2006 | Aart Brons | Preekschets | Israël

Thema: Uit de droom geholpen Wat is er toepasselijker op Israëlzondag dan om met Israël in de Tora te lezen? Op deze Israëlzondag willen we ons laten leiden door de Jozefgeschiedenis uit Genesis 41, waarbij Jozef vooral als uitlegger van dromen door God getoond wordt. In het synagogale leesrooster maakt Genesis 41 onderdeel uit van […]

Systematische theologie

De rol van Ruben in Genesis 37

Nederlands Theologisch Tijdschrift 2012 | Reinoud Oosting | Artikel, Overige artikelen | Israël

Analyse van een complexe bijbelse geschiedenis 1 Dit onderzoek is onderdeel van het NWO-project Bridging Data and Tradition: The Hebrew Bible as a Linguistic Corpus and as a Literary Composition. In 1981 verscheen The Art of Biblical Narrative van Robert Alter. 2 R. Alter, The Art of Biblical Narrative, dit artikel wordt gebruik gemaakt van […]