Zoekresultaten voor: Jeremia 14

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Heilig brood en heilige wapens

De eerste dag 2019 04 | Dick Schoon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Relaties

In de voorgaande hoofdstukken, waarin de liefde van Sauls kinderen Michal (18:20-29; 19:11-17) en Jonatan (19:1-7; 20:1-43) voor David de groeiende haat van hun vader omlijst, was er al sprake van dat David moet vluchten. Zijn eerste gang is naar Samuël (19:18-24).

Geloofsopbouw

Beelden voor God de Vader

Ouderlingenblad 2022 07 | Marleen Hengelaar-Rookmaker | Artikel, Overige artikelen | Openbaring | God

U zult u geen gesneden beeld maken en u daarvoor niet buigen’, zegt het 2e van de Tien Geboden. Toch zijn er heel wat bijbelse afbeeldingen, ook van God. Hoe kan dat? Hoe is die ontwikkeling gegaan? Wat zeggen afbeeldingen over en tot ons geloof?

Prediking

Preekschets Romeinen 12:11

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Leon van den Dool | Preekschets | Startzondag

De brief aan de Romeinen is geschreven door Paulus. Waarschijnlijk toen hij tijdens zijn derde zendingsreis drie maanden in Korinthe verbleef (Handelingen 20:3). De brief is door Paulus zelf gedicteerd en naar alle waarschijnlijkheid door Febe, diacones van Kenchreeën, naar Rome gebracht (Romeinen 16:1-2, 22). De geadresseerden worden in Romeinen 1:7 genoemd: ‘allen in Rome, geliefden van God, geroepen om Zijn heiligen te zijn’.

Bijbelwetenschappen

Is de rentmeester onrechtvaardig?

De eerste dag 2019 04 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Navolging

Commentatoren hebben moeite met deze Lucasparabel en proberen hem recht te breien. De overige lezingen over rijken en armen werpen van een andere kant licht op de gelijkenis. Is de rijke heer met schuldenaars een tsaddiq, of is de rentmeester die lasten verlicht dat?

Bijbelwetenschappen

‘Is niet mijn woord zo: als een vuur?’

De eerste dag 2019 03 | Ine Van Den Eynde | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten | Navolging

Vuur is in bijbelse teksten een krachtig beeld van Gods aanwezigheid. Als een stem uit het vuur klinkt Gods woord telkens weer in Deuteronomium. Als vuur is Gods aanwezigheid zichtbaar bij de uittocht. Gods oordeel en toorn uiten zich in vuur, en dat vuur gaat op de dag van JHWH aan Gods komst vooraf. Zowel Jeremia als Lucas maken dan ook gebruik van dit beeld om hun boodschap kracht bij te zetten.

Prediking

Preekschets Lukas 18:14a – 2e zondag van de herfst

Preekwijzer 2019 | Sietse van Kammen | Preekschets | Gerechtigheid

2e zondag van de herfst Ik zeg jullie, hij (de tollenaar) ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. 2e zondag van de herfst 29 september 2019 Schriftlezing: Lukas 18: 9-14 Het eigene van de zondag De naam van de zondag duidt op het gegeven dat zij in een lange […]

Bijbelwetenschappen

Zelfkennis en nederigheid

De eerste dag 2013 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen | God

Bij Jeremia 14:7-10.19-22 en Lucas 18:9-14(17) In onze cultuur zijn we wat we bereikt hebben of wat we tot stand brengen – dat lijkt het overheersende adagium in een prestatiemaatschappij als de onze. Afrekening per saldo vindt plaats op de resultaten van geleverde inspanningen. Het gaat er om dat we iets bereiken en dat een […]

Bijbelwetenschappen

Tranen

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Verdriet | Levenseinde en rouw, Overlijden

Klaagvrouwen en -mannen In de indrukwekkende cantate Ani ma’amin (Ik geloof) van Elie Wiesel verschijnen Abraham, Isaak en Jakob aan de hemelpoort om de Eeuwige ter verantwoording te roepen. Hun enige en allesomvattende vraag luidt: Waarom moest ons volk zoveel lijden? Telkens herhalen ze die vraag in verschillende bewoordingen. God schijnt echter hun schreeuw niet […]

Bijbelwetenschappen

Voorbij de ballingschap

Schrift 2020 02 | Bernice Brijan | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Jodendom, Schuld | Bidden

Het bijbelboek Jeremia kent een ontwikkelingsgeschiedenis van een aantal eeuwen. In al die tijd is niet alleen de tekst zoals we die nu uit het bijbelboek kennen gegroeid, maar ontstonden ook buiten die tekst verschillende tradities die met Jeremia geassocieerd werden.

Prediking

Preekschets Jesaja 16:3c – 4e zondag van de herfst

Preekwijzer 2018 | Anne Kooi | Preekschets

Vierde zondag van de herfst Verberg de vluchteling, lever de ontheemde niet uit. Lezing: Jesaja 16:1-5Thema: vluchtelingen Zie ook Het extra kindermoment dat bij deze schets is geschreven. Het eigene van de zondag Als we in de herfst de rust en ruimte krijgen voor een voortgaande reflectie kunnen ook wat minder toegankelijke Bijbelgedeelten aan de […]