Zoekresultaten voor: Jesaja 43

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Geloof

Bijbelse kunst door het oog van een naald

Ouderlingenblad 2023 03 | Rieteke Hoogendoorn | Artikel, Overige artikelen | Rust, Verdriet | Levenskunst

Wat begon als een aardige hobby is uitgegroeid tot een eigen atelier en werken-in opdracht. We brengen het onder de aandacht vanwege het kerkelijke en pastorale aspect van deze bijbelse kunst. Misschien ter inspiratie…?
Bijbelwetenschappen

De ure komt en is nu

De eerste dag 2020 02 | Jaap Goorhuis | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Opstanding | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

In Johannes 5:24-29 lezen wij: ‘Wie mijn woord hoort en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. (…) De ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen zullen leven. (…) Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben tot de opstanding ten oordeel’ (NBG ’51).
Bijbelwetenschappen

‘Jullie zijn mijn getuigen’

De eerste dag 2020 01 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verbond | Epifanie, Kerkelijk jaar

De perikoop uit Jesaja is een vrij ontoegankelijke tekst. De Nieuwe Bijbelvertaling grijpt behoorlijk in om de tekst enigszins begrijpelijk te maken. Het grote verschil met de meer letterlijke Naardense Bijbel of Herziene Statenvertaling valt meteen op. Het is ook wel belangrijk om te begrijpen waar deze perikoop over gaat. De tekst is er belangrijk genoeg voor. Deze legt daarnaast een stevige bodem onder de bekende woorden uit het evangelie, Matteüs 5:13-16.
Bijbelwetenschappen

Getuigen van de Heer die bevrijdt

De eerste dag 2014 | Matthijs de Vries | Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

Bij Jesaja 43:1-12 en Johannes 21:1-14(19) Vooral de Johannesperikoop roept een berg exegetische vragen op. De meest opvallende is het raadsel van de honderddrieënvijftig vissen: waarom dit precieze aantal? Hierover later meer. Laten we het thema bevrijding als focus hanteren voor beide lezingen. In Jesaja 43,4 zien we dit mooi verwoord: ‘Jij bent zo kostbaar […]
Bijbelwetenschappen

De verrijzenis: een voortgaande geschiedenis

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Opstanding | Kerkelijk jaar, Pasen

Bij Jesaja 43,1-12 en Johannes 21,1-14 Dag van de verrijzenis De eerste dag van de verrijzenis, ‘de eerste dag der week’ (Johannes 20,1), zet zich voort. Sinds die tijd ontwikkelt de geschiedenis zich – met horten en stoten – als een voort-durende verrijzenis. Tijdsaanduidingen daarbij zijn achtereenvolgens: ‘De vroege morgen, terwijl het nog donker was’ […]
Gemeenteopbouw | Wereldkerk

Zout en licht

De eerste dag 2017 | Marloes Meijer | Kindermoment | Dienen, Heilig, Missionair | Navolging

Zout en licht Bij Jesaja 43,9-12 en Matteüs 5,13-16 Gesprek Nodig: kartonnen borden met teksten als in de tekst aangegeven en in ieder geval ‘goede dingen doen’ en ‘van God houden’. Introductie: Leid het thema in met een ‘proefje’: chips en brood zonder zout laten proeven, of ontdekken wanneer een lamp het meeste licht geeft […]
Prediking

Preekschets Romeinen 8:16

Postille 2007 | Hans van Walsum | Preekschets | Vergeving | Geest, God, Navolging, Pastoraat

Romeinen 8:16 Vierentwintigste zondag na Pinksteren De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Schriftlezing: Romeinen 8:12-17 Het eigene van de zondag Zie bij zondag 4 november. In veel mensenlevens spreken onzekerheid en angst voor bijvoorbeeld de toekomst een aardig woordje mee. Als aan het einde van het kerkelijk jaar in de […]
Prediking

Preekschets Marcus 6:50

Postille 2009 | Rein Bos | Preekschets | Epifanie, Navolging

Marcus 6:50 Zevende zondag na Epifanie Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang. Schriftlezing: Marcus 6:45-52 Uitleg Hoewel in de perikoop van vandaag geen directe citaten uit het Oude Testament voorkomen, is dit wonderbericht verzadigd van oudtestamentische beelden, woorden, echo’s en referenties (Marcus, 431, 434; Boring, 194). Nadat Marcus heeft verteld van de broodvermenigvuldiging […]
Bijbelwetenschappen

De oren der doven ontsloten

De eerste dag 2018 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Seculariteit

Bij Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37 Jesaja 35 is, afgezien van het danklied van Hizkia, het laatste hoofdstuk van de Eerste Jesaja. Het volgt op een gedeelte dat wel wordt opgevat als een wereldgericht. Met die zwarte nacht kan het boek niet afsluiten. Niet vernietiging, maar heil is het laatste woord van de Heer. Heil […]
Bijbelwetenschappen

Wie wij zijn

De eerste dag 2017 | Martin Ruf | Bijbels Theologische Artikelen | Navolging

Wie wij zijn Bij Jesaja 43,9-12 en Matteüs 5,13-16 Het overkoepelende thema, zoals gesuggereerd door beide teksten, is de identiteit van de gelovigen. Deze vijfde zondag na Epifanie biedt gelegenheid om stil te staan bij de vraag: wie ben ik eigenlijk? Welke identiteit heb ik in het licht van de verschenen Heer? Wie duidelijk kan […]