Zoekresultaten voor: Jesaja 50

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Te volbrengen deze laatste dagen

De eerste dag 2020 02 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Dit is de zondag van het ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’ (Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 2013, 556:5). Deze laatste zondag van de Veertig dagen heeft twee gezichten, want bijna letterlijk gaandeweg slaat de stemming rigoureus om. Eigenlijk is er op deze zondag sprake van twee vieringen die in de liturgische praktijk gecombineerd worden als opmaat voor het vieren van de Stille Week. Begonnen wordt er met de feestelijke gebeurtenis van Jezus’ intocht in Jeruzalem, gevolgd door een integrale lezing van het lijdensverhaal (Palm- en Passiezondag).
Prediking

Preekschets Jesaja 50:4

Postille 2007 | Gert Marchal | Preekschets | Dienen | God, Israël, Navolging

Jesaja 50:4 Eenentwintigste zondag na Pinksteren God, de Heer, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. Schriftlezing: Jesaja 50:4-11 Het eigene van de zondag Zie de kanttekeningen bij deze rubriek met het oog op zondag 7 oktober. […]
Prediking

Preekschets bij Jesaja 49:1-6 – 4e zondag van Advent

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Dienen | Advent

Schriftlezingen: Jesaja 49:1-6, Psalmen 132, Romeinen 16:25-27, Lucas 1:26-38 Het eigene van de zondag Tussen deze vierde Adventszondag en het Kerstfeest zelf liggen nog vier dagen. Met het weekthema kun je zeggen Het is bijna zover, maar dan wel zo dat de nadruk komt te liggen op het gegeven dat het nog steeds niet zover […]
Bijbelwetenschappen

Palm en Passie

De eerste dag 2017 | Elly Bakker | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Jesaja 50,4-7 en Matteüs 21,1-11 Dubbelheid Palm- en Passiezondag: ‘Heden Hosanna, morgen kruisigt Hem’ (LB 556); ‘Uw statie, dat is toorn en pijn: er zal een kroon van doornen zijn. / Zoudt Gij daartoe geboren zijn? Hosanna – de zoon van David?’ Je zou er bijna een vraagteken achter zetten, al staat dat er […]
Bijbelwetenschappen

De intocht in Jeruzalem

De eerste dag 2014 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Jezus

Bij Matteüs 21,1-111 Zie ook: Aswoensdag 5 en zondag 9 maart (alternatief spoor), p. 9 en 14., Psalm 118,1-2.19-29 en Jesaja 50,4-7 Het gedeelte uit Jesaja 50 (vertaling NBG ’51) dat op het rooster staat, geeft misschien wel het beste aan hoe we met dit overbekende verhaal (Mat. 21,1-11) moeten omgaan. Spreken als een leerling […]
Liturgie | Praktische theologie

Kindermoment: Zien we het wel goed?

Bonnefooi 2017 | Redactie | Kindermoment | Kerkelijk jaar, Palmzondag, Veertigdagentijd

Zesde zondag van de veertigdagentijd Palmzondag Bij Jesaja 50:4-7 en Matteüs 21:1-11 Jezus is bij Jeruzalem aangekomen. Op een ezel trekt hij de stad in. Maar zien we het wel goed? Is het een koning die daar binnentrekt? Of zien de mensen vooral wat ze graag willen zien? We vieren het feest van Palmpasen. De […]
Bijbelwetenschappen

Palmzondag

De eerste dag 2015 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Marcus 11,1-11, Jesaja 50,4-7, Filippenzen 2,5-11 en Marcus 14,1-15,47 Op Palm- en Passiezondag klinkt het ‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem!’ (LB 556:3). Dit is een zondag met twee gezichten. Bijna letterlijk gáándeweg slaat de stemming rigoreus om. Oorspronkelijk waren er op deze dag twee vieringen, die nu in de liturgische praktijk gecombineerd worden. Begonnen […]
Bijbelwetenschappen

Palm- en passiezondag

De eerste dag 2016 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Dienen, Lijden | Kerkelijk jaar, Palmzondag

Bij Lucas 19,(28)29-40, Jesaja 50,4-7, Jesaja 52,13-53,12, Filippenzen 2,5-11 en Lucas 22,1-23,56 De eerste dag van de Stille Week is de zondag van het ‘Heden hosanna, morgen kruisig Hem!’ (NLB 556,5). Het is een dag met twee gezichten, waarbij de stemming gaandeweg omslaat. In zekere zin is er op deze dag sprake van twee vieringen […]
Prediking

De prediker als eerste luisteraar

Preekwijzer 2020 | Filip De Cavel | Homiletische Artikelen

Dr. Filip De Cavel licht kort de resultaten van zijn promotieonderzoek toe. De handelseditie van zijn proefschrift The Preacher as ‘First Listener: ‘Calling’ as a Source of Authority within the Flemish Evangelical Preaching Tradition verscheen bij Lit Verlag in mei 2020. “Nu dan, de Schrift is een spraakzaam boek; het praat en doet mensen praten.” […]
Prediking

Preekschets Marcus 11:1-11 – voor Palmzondag, 6e zondag van de 40dagen

Preekwijzer 2021 | Wilco van Wakeren | Preekschets | Palmzondag

De 6e zondag in de Veertigdagentijd of vastentijd, ook wel Palmzondag genoemd, staat in het teken van het komende lijden van Jezus. Het is zes dagen voor zijn veroordeling. De naam ‘Palmzondag’ (of ‘Palmpasen’ voor deze laatste zondag voor Pasen is erg populair. Zelfs in a-liturgische kringen gebruikt men die. Zeker het allitererende Palmpasen beklijft […]