Zoekresultaten voor: Lucas 5

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

‘En het geschiedde’

De eerste dag 2017 | Jaap Goorhuis | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving, Verlossing | Jezus

Bij Lucas 5,1-11 Ja, ik weet het: er is discussie over de vraag hoe je het Griekse Egeneto de (of: Kai egeneto) moet vertalen (5,1). De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt: ‘Toen hij eens aan de oever van het Meer van Gennesaret stond (…).’ Ik houd het toch liever op het wat archaïsche ‘En het geschiedde (…)’. […]

Prediking

Preekschets Lucas 5:8b

Postille 2012 | Preekschets | Bekering, Dienen, Vergeving, Verlossing | Navolging

Lucas 5:8b Vierde zondag na Epifanie Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Schriftlezing: Lucas 5:1-11 Het eigene van de zondag Epifanie is de tijd in het kerkelijk jaar waarin de kerk gedenkt op welke wijze Christus aan de wereld als Verlosser is verschenen. Lucas 5 laat kernachtig zien wat dat […]

Bijbelwetenschappen

Twee boten

De eerste dag 2015 | Trinus Hibma | Kindermoment | Zegen | Navolging

Bij Lucas 5,1-11 / Lucas 5:1-11 In Kafarnaum liggen twee vissersboten, een groene en een blauwe, bijna even groot. De groene is eigenlijk van Simons schoonmoeder, maar hij mag ermee vissen. Johannes en Jakobus vissen de kost bij elkaar op de blauwe boot van hun vader. Het is altijd bekvechten tussen de vissers. Ze scheppen […]

Prediking

Preekschets Lucas 5:32

Postille 2012 | Preekschets | Bekering, Verlossing | Avondmaal, Navolging

Lucas 5:32 Zesde zondag na Epifanie Ik ben gekomen (..) om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Schriftlezing: Lucas 5:27-32 Uitleg Nadat in de verzen 1-11 en 17- twee levensechte voorbeelden duidelijk is geworden wat de ontmoeting met de Verlosser kan betekenen, komt Lucas in het slot van zijn vijfde hoofdstuk tot […]

Prediking

Preekschets Lucas 5:1,5

Postille 2009 | Rein Bos | Preekschets | Epifanie, Navolging

Lucas 5:1, 5 Vierde zondag na Epifanie Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Schriftlezing: Lucas 5:1-11 Het eigene van deze zondag De tijd van Epifanie is een periode tussen de geladen tijden van advent en kerst aan de ene kant […]

Prediking

Preekschets Lucas 5:28-29

Postille 2014 | Harry Pals | Preekschets | Bekering | Epifanie, Navolging

Lucas 5:28-29 Derde zondag na Epifanie Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarop een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanwezig waren. Schriftlezing: Lucas 5:27-39 Het eigene van de zondag In de tijd van Epifanie klinkt steeds de vraag: […]

Prediking

Preekschets Lucas 5:24b

Postille 2009 | Henk Vreekamp | Preekschets | Vergeving | Ziekte

Lucas 5:24b Achttiende zondag na Pinksteren En hij zei tegen de verlamde:‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis’ Schriftlezing: Lucas 5:17-26 Het eigene van de zondag De achttiende zondag na Pinksteren is zowel einde als begin. De zomertijd loopt via de Quatertemperdagen van september dóór tot de ochtenduren van deze […]

Prediking

Preekschets Lucas 5:13

Postille 2011 | Dick Boekema | Preekschets | Epifanie, Ziekte

Lucas 5:13 Tweede zondag na Epifanie Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein!’ Schriftlezing: Lucas 5:12-16 Het eigene van de zondag In de periode van Epifanie gaat het om de vraag: wie is Jezus? En vanuit wiens macht doet Hij de dingen die Hij doet en zegt […]

Ecclesiologie | Systematische theologie

Preekschets Lukas 19:5

Dit Koningskind 2012 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Bekering, Verlossing | Jezus

Preekschets Lucas 19:5 t.g.v. Ontdekzondag ‘Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’’ Schriftlezing: Lucas 19:1-10 Het eigene van de zondag Deze preekschets is geschreven voor Ontdekzondag: een jaarlijkse themazondag in februari of maart waarbij leden van kerkelijke gemeentes worden […]

Bijbelwetenschappen

Jezus gekomen om zondaars te redden

De eerste dag 2013 | Peter-Ben Smit | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Verlossing | Navolging

Bij Lucas 19:1-10 Terwijl de actie wordt ingeleid door het de lezer activerende ‘zie’, krijgt de daaropvolgende introductie van Zacheüs relatief veel plaats. Niet alleen heeft hij een naam – Zacheüs – wat niet altijd het geval is bij protagonisten in de evangeliën, maar deze perikoop uit het Lucasevangelie legt er grote nadruk op dat […]