Zoekresultaten voor: Matte��s 28

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Spiritualiteit

Agenda

Herademing 2023 02 | Redactie Theologie.nl | Artikel, Overige artikelen

Agenda
Bijbelwetenschappen

Lijden omwille van Jezus

Schrift 2023 02 | Ruben van Wingerden | Artikel, Overige artikelen | Angst, Lijden, Wederkomst

In het hele evangelie van Mattheüs vinden we aanwijzingen over hoe je moet handelen, bijvoorbeeld in de Bergrede en de parabel van de schapen en de bokken (Matteüs 25:31-46). In dit artikel gaat Ruben van Wingerden in op specifieke gevolgen van het Jezus’ leerling zijn zoals het in Matteüs beschreven wordt: lijden omwille van Jezus.
Bijbelwetenschappen

Jeremia in de put

Schrift 2023 02 | Eric Peels | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Lijden, Profeet

De titel van deze bijdrage, ‘Jeremia in de put’, kent drie opzichten: ten eerste omdat hij een uiterst pijnlijke boodschap moet brengen waar hij zelf geestelijk onder lijdt, ten tweede omdat hem psychisch en fysiek geweld wordt aangedaan door afwijzing en doodsdreiging, en ten derde omdat hij deelt in het onvoorstelbare trauma van Juda’s ondergang, met de nog verdere afbraak daarna.
Bijbelwetenschappen

Lijden en zin in de Eerste Korinthebrief

Schrift 2023 02 | Alette Warringa | Artikel, Overige artikelen | Lijden, Verdriet, Verlossing

Alette Warringa staat stil bij de drie niveaus van lijden die aanwezig zijn in de Eerste Korinthebrief. Wanneer waren pijn en verdriet in Paulus' ogen zinvol, en wanneer zinloos?
Geschiedenis

Het verzinsel van de ‘donkere middeleeuwen’

Redactie Theologie.nl 2023 | John Dickson | Artikel | Conflicten, Kwaad | Monastiek

De kritiek op de kerk die Richard Dawkins, Christopher Hitchens en vele anderen de afgelopen jaren hebben geuit, horen bij een trend in sceptische kringen om de kwalen van het christendom te ‘genezen’ op een manier die vaak wat van propaganda weg heeft. Maar dat is niet nieuw. ‘Elke tijd herinterpreteert – en herschrijft – onvermijdelijk het verleden overeenkomstig zijn eigen interesses, idealen en illusies’, stelt de historicus-theoloog David Bentley Hart.[2] We zijn geneigd de mislukkingen van het recente verleden te overdrijven en te vertekenen, zegt Hart, om onze tijd en plaats als het hoogtepunt van de mensheid en het toppunt van de geschiedenis – en al ‘het goede’ erin – weer te geven.
Gemeenteopbouw | Praktische theologie

Van een gedroomd vernieuwingsproject naar een levensvatbare kloostergemeente

Woord en dienst 2023 05 | Alex Riemersma | Artikel, Overige artikelen | Rust | Monastiek

De Nijkleasterbeweging in Jorwert krijgt vaste grond op de Friese klei. Alex Riemersma vertelt over de nieuwe ontwikkelingen waaronder een noviteit in de kerkorde.
Dogmatiek | Systematische theologie

De drie-ene God: kern van onze geloofsbelijdenis

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Mark Paridaens | Artikel, Homiletische Artikelen | Geloofsbelijdenis | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Een bekend theoloog noemde de drie-eenheidsleer het onderscheidend kenmerk van de grootste religie ter wereld. We zoeken in het Oude en Nieuwe Testament naar de Bijbelse wortels van deze leer. Er wordt ook nagegaan hoe de vroege kerk omging met de vragen die dit dogma opriep.
Spiritualiteit

Van stilstand naar beweging door een noodschreeuw, een belofte, een woord, een stem

Herademing 2023 02 | André Wesche | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Vrede | Navolging, Samenleving

Door de tijden heen kwamen en komen bewegingen op gang. André Wesche gaat met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis en geeft een overzicht van positieve, inspirerende bewegingen. Als eerste noemt hij de beweging die met Jezus van Nazareth begon en tussen ‘Pasen en Hemelvaart’ op gang kwam.
Bijbelwetenschappen

De betekenis van de Mozaïsche wet bij Van Ruler

Redactie Theologie.nl 2023 | Rinse Reeling Brouwer | Artikel, Overige artikelen | Heilig, Schepping | Israël

Als mijn grootmoeder van moederszijde, Zwaantje Carrière-Rinses, bij ons logeerde, luisterde ik samen met haar naar de meditaties van Van Ruler voor de AVRO-microfoon. Dikwijls wanneer ik zijn teksten lees, besef ik weer een geloofsverbondenheid met haar. Die band kan ik niet verbreken.
Praktische theologie

Donkere tijden

Woord en dienst 2023 04 | Piet de Jong | Artikel, Overige artikelen | Ambt | Kerk in de wereld, Seculariteit

Piet de Jong reflecteert op de stress na corona, leegloop in de kerken, het verlies van christelijke partijen en dreigend predikantentekort. Ondanks alle somberheid ziet hij toch lichtpuntjes.