Zoekresultaten voor: Nehemia 9

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Apostelen en martelaren

De eerste dag 2020 03 | Lidwien van Buuren | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Kerkelijk jaar, Trinitatis

Vorige week, op de eerste zondag na Pinksteren, hoorden we het eerste deel van Matteüs’ uitzendingsrede; vandaag horen we het vervolg en volgende week het slot. Jezus zendt de twaalf apostelen uit om te prediken en het Koninkrijk der hemelen te verkondigen (10:7-8). Volgens de lezing van vandaag blijkt dat geen gemakkelijke opdracht. Jezus bereidt de apostelen voor op wat hen daarbij te wachten staat: geseling, de marteldood, haat en vervolging (10:17-18.22-23).
Bijbelwetenschappen

Jeremia in de put

Schrift 2023 02 | Eric Peels | Artikel, Overige artikelen | Bekering, Lijden, Profeet

De titel van deze bijdrage, ‘Jeremia in de put’, kent drie opzichten: ten eerste omdat hij een uiterst pijnlijke boodschap moet brengen waar hij zelf geestelijk onder lijdt, ten tweede omdat hem psychisch en fysiek geweld wordt aangedaan door afwijzing en doodsdreiging, en ten derde omdat hij deelt in het onvoorstelbare trauma van Juda’s ondergang, met de nog verdere afbraak daarna.
Bijbelwetenschappen

Lijden

Schrift 2023 02 | Ruben van Wingerden | Artikel, Overige artikelen | Lijden

Lijden is van alle tijden en roept vragen op. Waarom is er lijden? Waardoor lijd je? Hoe ga je er mee om? De redactie van Schrift verdiepte zich in deze vragen en keek hoe vragen rond het lijden terugkomen in de Bijbel.
Bijbelwetenschappen

Deur en stem, herder en stal

De eerste dag 2020 03 | José Vos | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

De titel van deze exegese is misschien niet zo pakkend, maar de thema’s ‘deur’, ‘stem’, ‘herder’ en ‘stal’ komen in alle lezingen van deze zondag aan de orde en worden in de evangelielezing gekoppeld aan Jezus. Eigenlijk hoort ‘weidegrond’ als voedingsbron daar ook nog bij.
Bijbelwetenschappen

‘Zou ik mij niet wreken op een volk dat zoiets doet?’

Open Deur 2023 05 | Martijn Stoutjesdijk, | Artikel, Overige artikelen | Israël

In het Nederlands slavernijverleden speelt de Bijbel een belangrijke rol. Zowel tegenstanders als voorstanders van de slavernij gebruikten teksten uit de Bijbel om hun positie te rechtvaardigen.
Bijbelwetenschappen

Net zo trouw als Abraham

Kerk en Theologie 2021 02 | Nico Riemersma | Artikel, Overige artikelen | Verbond | Navolging

In Nehemia 9:5 roepen Levieten, nadat het volk Israël uit het boek van de wet van JHWH hun God is voorgelezen, het volk op om te staan en JHWHte zegenen. Een lang zegengebed volgt (9:6vv). Onduidelijk is echter waar dat waar eindigt. In 9:37 met de woorden: ‘Daarom zijn wij in grote benauwheid’ (NBG’51)? Of moet daar toch in elk geval 10:1[1] nog bij gerekend worden: ‘Op grond van dit alles sluiten wij een vast verbond en stellen het op schrift, en onze oversten, onze Levieten, onze priesters zetten hun zegel eronder’ (NBG’51)? De wij-groep van het gebed houdt namelijk niet op met spreken.
Bijbelwetenschappen

Jezus en de anderen

De eerste dag 2014 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Jezus

Bij Nehemia 9,6-15, Psalm 23 en Johannes 10,1-10 Dit is de zondag van de Goede Herder. In de driejarige cyclus leest de kerk op de vierde zondag van Pasen steeds een ander gedeelte uit Johannes 10. In het A-jaar betreft dat de eerste tien verzen van dit hoofdstuk, in jaar B: 10,11-18 en in jaar […]
Bijbelwetenschappen

Een mens leeft niet van brood alleen

De eerste dag 2017 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Schuld, Zegen | Jodendom

Bij Nehemia 9,15-20, Psalmen 78,13-22 en Matteüs 14,(1)13-21 Zo op het eerste gezicht hebben de beide lezingen en de psalm een duidelijk gezamenlijk thema: ‘brood’ voor mensen in moeilijke omstandigheden, als blijk van compassie en trouw van de Eeuwige. Expliciet of impliciet, zoals bij Matteüs, wordt verwezen naar het manna in de woestijn tijdens de […]
Bijbelwetenschappen

Een onverwacht feestmaal

De eerste dag 2014 | Hans Fortuin | Bijbels Theologische Artikelen | Rijkdom | Jezus

Bij Romeinen 8:31-39, Nehemia 9:15-20, Psalm 78:13-22 en Matteüs 14:13-21 De epistellezing is onderdeel van de Romeinenlezingen (5-14) die de hele zomer beslaan (Gemeenschappelijk Leesrooster). Door de lezingen uit de profeten, de psalmen en het evangelie loopt als een rode draad het wonder dat de Heer zijn mensen genoeg te eten geeft in streken waar […]
Bijbelwetenschappen

Manna

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Avondmaal, Hemel | Israël

In de Nederlandse taal is de figuurlijke betekenis van het woord ‘manna’ dicht bij het oorspronkelijke gebleven: een hemelse gave of een geschenk uit de hemel. Grondtekst Het Nederlandse woord ‘manna’ is via het Griekse manna ontleend aan het Hebreeuws: man. Dit woord komt in het Oude Testament in de volgende teksten voor: Exodus 16:15,31; […]