Zoekresultaten voor: Psalm 103

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Geloofsopbouw

Mens uit één stuk

Ouderlingenblad 2022 04 | Henk Jansen & Irma Jansen-Kleinjan | Artikel, Overige artikelen | Dienen, Vergeving, Vertrouwen | Bidden

Wat doen geloof en God met mij, hoe is dat zichtbaar in mijn leven? Dat is steeds de vraag die in dit themanummer aan de orde is. In de bijzondere, intieme setting van het gebedspastoraat is dat niet anders. Twee pastores schrijven erover, met vreugde en verwondering over hoe mensen daarna verder gaan…

Prediking

Preekschets voor Startzondag bij Psalm 34:9: het goede leven

Protestantse Kerk in Nederland 2020 | Gert van de Meeberg | Preekschets | Vergeving | Kerkelijk jaar, Startzondag

Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt. Psalm 34:9 Schriftlezing: Psalm 34:9, 13, 14, 15 (NBV) Overige lezingen: Psalm 103:8-13 (NBV) en Kolossenzen 3:12-15 (BGT) Thema: Het goede leven Zie ook Preekschets voor startzondag bij Matteüs 13:44: het goede leven Preekschets voor startzondag bij 1 Korintiërs 7,29: […]

Prediking

Preekschets Psalm 103:2 – Oudjaar

Postille 2010 | Wim Dekker | Preekschets | Verbond, Zegen | God, Jaarwisseling

Psalm 103:2 Oudjaar Zégen, mijn ziel, de ÉNE,En vergeet nóoit Al wat hij volbréngt! (NB) Schriftlezing: Psalm 103 Het eigene van de dienst De dienst op oudejaarsavond brengt niet zo veel mensen meer op de been als in vroeger dagen. Toch viel mij de laatste jaren op dat in de gemeenten waarin ik voorging een […]

Prediking

Preekschets Psalm 103:17-18 – Nieuwjaar

Postille 2011 | Wim Dekker | Preekschets | Gerechtigheid, Verbond | God, Jaarwisseling

Psalm 103:17-18 Nieuwjaar Maar de vriendschap van de ENE is van eeuwig tot eeuwig over wie hem vrézen, zijn geréchtigheid voor zónen van zónen;voor wie zijn verbónd bewaken, voor wie gedenken zijn ópdrachten om die te dóen. (NB) Schriftlezing: Psalm 103 Het eigene van de dienst In veel gemeenten is er geen kerkdienst op nieuwjaarsochtend. […]

Geloofsopbouw

Vergeving

Ouderlingenblad 2017 03 | Piet van Veldhuizen | Artikel, Overige artikelen | Vergeving | God

Degene vergeven die jou iets heeft aangedaan, of die iemand die jou lief is te na komt: soms is dat echt teveel gevraagd. Toch bidden we met Jezus mee: vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven hebben, wie ons iets schuldig was. Want zonder vergeving hebben we geen leven.

Bijbelwetenschappen

Menselijk lijden en bevrijdende beloften

De eerste dag 2016 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden, Schuld

Bij Exodus 6,2-8, Psalm 103,1-7 en Lucas 13,1-9 In de Veertigdagentijd staan we in de gemeente stil bij het lijden van Jezus en het lijden van alle mensen op aarde. Hoe gaan we met lijden om? Zien we het als gevolg van verkeerd handelen (straf)? Veel mensen en ook de media zijn geneigd bij rampen […]

Bijbelwetenschappen

Sociale ongelijkheid

De eerste dag 2016 | Bert Altena | Bijbels Theologische Artikelen | Lijden | Dankdag, Kerkelijk jaar

Bij 1 Kronieken 29,10-16, Psalmen 103 en Lucas 17,11-19 Zie voor een tweede exegese van deze evangelietekst p. 41 van dit nummer, onder de vierde zondag van de herfst. Tien genezen melaatsen: een minjan? Dankdag De Dankdag voor gewas en arbeid biedt bij uitstek gelegenheid om het thema sociale ongelijkheid aan de orde te stellen. […]

Bijbelwetenschappen

Vergeven

De eerste dag 2017 | José Vos | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving | God

Bij Exodus 32,7-14, Psalm 103,8-12 en Matteüs 18,21-35 ‘Niemand, zelfs God niet, kan vergeven wat ik mijn naaste heb misdaan.’ En: ‘Een wereld waarin vergeving almachtig wordt, is onmenselijk.’1 Vgl. E. Levinas, Het menselijk gelaat. Baarn 1975. Met deze krasse uitspraken komt de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas op voor de integriteit van slachtoffers. Vergeving is […]

Spiritualiteit

6 tips om God te aanbidden (wanneer je daar geen zin in hebt)

30 juli 2020 | Redactie Theologie.nl | Blog

God aanbidden: het is een cruciaal onderdeel van het gebed. Maar wat nu als u helemaal geen zin heeft om God te aanbidden? Hier volgen een paar praktische tips.

Bijbelwetenschappen

Over vergeving

De eerste dag 2014 | Marise Boon | Bijbels Theologische Artikelen | Vergeving | God

Bij Exodus 32,(1-)7-14, Psalm 103,8-12 en Matteüs 18,21-35 Vergeving, dat is het overkoepelende thema van deze zondag. Het gaat over vergevingsgezindheid van God en van mensen. Dat het niet vanzelfsprekend is om anderen te vergeven, laat de perikoop uit Exodus mooi zien. Daar is JHWH God zo boos op zijn volk, dat Hij het totaal […]