Zoekresultaten voor: Psalm 138

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalm 138:8 – Oudjaar

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Dienen | Bidden, God, Jaarwisseling

Psalm 138:8 De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los. Schriftlezing: Psalm 138 Het eigene van de dienst De oudejaarsdienst heeft een bezinnend karakter. Kenmerkend voor de eindejaarsperiode zijn de ‘hoogtepunten uit het nieuws’ en de ‘jaaroverzichten’. Hier sluit de kerkdienst deels bij aan. […]

Bijbelwetenschappen

Het koningschap der hemelen: een volk van rechtvaardigen

De eerste dag 2016 | Jan Engelen | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Heilig, Zegen | Navolging

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalmen 138, Openbaring 7,2-4.9-17 en Matteüs 5,1-12 Heerlijkheid ‘Duisternis over de aarde’: die woorden uit Jesaja (60,2) roepen de aanhef van Genesis in herinnering, maar de volgorde is omgekeerd, ‘duister en licht’ zijn ‘licht en duister’ geworden, om plaats te maken voor Gods heerlijkheid. Waaruit bestaat die heerlijkheid? Sla je ogen op […]

Bijbelwetenschappen

Met een zeker dubbel gevoel

De eerste dag 2015 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Verlossing | Navolging

Bij Jesaja 6,1-8, Psalm 138, 1 Korintiërs 15,1-11 en Lucas 5,1-11 De teksten voor deze dag kunnen samengebracht worden op de noemer van het mysterium tremendum et fascinans van Rudolf Otto. Huiver gepaard aan fascinatie, terugdeinzen én je aangetrokken voelen. Fraai ook in combinatie met de woorden uit de psalm voor vandaag: ‘De Heer is […]

Bijbelwetenschappen

Allerheiligen: zij die opgaan naar Sion

De eerste dag 2015 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig, Hemel | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-11.17-22, Psalm 24 en Matteüs 5,1-12 Een kerkelijk prelaat van de Rooms-Katholieke Kerk werd eens bij Knevel en Van den Brink gevraagd wat heiligen nou precies zijn. Het antwoord was heel eenvoudig: heiligen zijn mensen die eens op aarde geleefd hebben en nu in de hemel zijn. Wanneer we de officiële rooms-katholieke richtlijnen […]

Prediking

Preekschets Lucas 22:43 – 1e zondag van de 40 dagen- of lijdenstijd

Preekwijzer 2020 | Bort de Graaf | Preekschets | Lijden | Veertigdagentijd

Hemelse versterking in de helse hof van Gethsemané “En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte”. Lucas 22:43 (HSV) Schriftlezing: Lucas 22:39-46; Hebreeën 5:4-10 Het eigene van de zondag Het is de eerste zondag van de lijdenstijd of de veertigdagentijd. Een tijd van boete en inkeer. De gemeente richt zich nu […]

Prediking

Preekschets Joël 3

Preekwijzer 2016 | Ruud ter Beek | Preekschets | Jezus

Elfde zondag van de zomer Daarna zal zich dit voltrekken:Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.Jullie zonen en dochters zullen profeteren,oude mensen zullen dromen dromen,en jongeren zullen visioenen zien;zelfs over slaven en slavinnenzal ik in die tijd mijn geest uitgieten.Dan zal ik tekenen gevenaan de hemel en op aarde:bloed en vuur en zuilen […]

Prediking

Preekschets Matteüs 7:6 – Eerste zondag na Epifanie

Preekwijzer 2015 | Dirk Griffioen | Preekschets | Heilig | Epifanie

Matteüs 7:6 Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Schriftlezing: Matteüs 7:1-6 Het eigene van de zondag In de eerste zondagen van het jaar staan we stil bij het eerste onderwijs van Jezus […]

Prediking

Preekschets Lucas 14:27 – Nieuwjaar

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Bekering | Jaarwisseling, Navolging

Lucas 14:27 Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Schriftlezing: Lucas 14:25-35 Het eigene van de dienst De nieuwjaarsdienst staat vanzelfsprekend in het teken van het jaar dat komen gaat. Kenmerkend voor de nieuwjaarsperiode zijn de vele verwachtingen en prognoses op allerlei terrein. Trendwatchers zijn voor […]

Liturgie

Calvijns mislukte ideaal

Laetare 2019 05 | Peter Hoogstrate | Artikel, Overige artikelen | Avondmaal

Een wekelijkse maaltijdviering De calvinistische, dat is ‘gereformeerde’, kerken zouden een geheel ander beeld vertoond hebben als zij Calvijn gevolgd waren in zijn opvattingen over kerk en maaltijd. Immers: het meest ingrijpende verschil tussen ‘calvinistisch’ en ‘Calvijns’ is diens doorgaande lijn, die hij trekt vanuit de oude kerk en de middeleeuwen: een wekelijkse avondmaalsviering. Calvijns […]

Bijbelwetenschappen

Leiding, voorzienigheid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | Gert Marchal | Artikel, Overige artikelen | Bidden

Geloofstaal & cultuurtaal ‘Leiding’, ‘voorzienigheid’ van God, is een notie die nooit en nergens los verkrijgbaar is. Wanneer dit wel gebeurt, gaat men de wil, de weg van God aflezen aan de feiten zoals die zich voor onze ogen aftekenen. Dan is God een ander woord voor lot. Deze vereenzelviging werd beleden in een levensovertuiging […]