Zoekresultaten voor: Psalmen 122

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Geloofsopbouw

Podcast: In gesprek over de kracht van vertrouwen met Stefan Paas

Redactie Theologie.nl | Artikel, Dossier | Vertrouwen

Op Twitter mengt Stefan Paas, voormalig Theoloog des Vaderlands, zich actief in het debat over het vertrouwen in de overheid, klimaatverandering, complottheorieën en andere maatschappelijke thema’s. Tom en Tabitha gaan met hem in gesprek over het vertrouwen in de samenleving.Lees meer van Stefan Paas: Vreemdelingen en priesters Meer informatie Ontworteld Meer informatie Zinvol leven Meer […]
Bijbelwetenschappen

Het gebruik van Amos 9:11-12 door Jakobus in Handelingen 15

Schrift 2022 04 | Arco den Heijer | Artikel, Overige artikelen | Israël

De slotverzen van het boek Amos bieden onverwacht hoop na een boek vol oordeel. De hut van David zal worden hersteld, Israël zal de andere volken bezitten en in vrede leven en genieten van de opbrengst van het land (Amos 9:11-15). Deze verzen worden door Jakobus aangehaald als hij in Handelingen 15 betoogt dat niet-Joodse gelovigen niet belast hoeven te worden met het houden van de gehele wet. Ten opzichte van de Hebreeuwse tekst zijn er in het citaat in Jakobus’ pleidooi echter ingrijpende wijzigingen aangebracht. Hoe is dat te verklaren? Hoe functioneert het citaat precies in Jakobus’ betoog? Om dit te achterhalen, kijk ik eerst naar Amos 9:11-15 in de context van het Hebreeuwse boek van de twaalf profeten, vervolgens naar het gebruik van dit vers in twee handschriften uit Qumran, en ten slotte naar het citaat in Handelingen.
Praktische theologie

Identiteitsstrijd

19 september 2022 | Jan Martijn Abrahamse | Column | Conflicten, Theologenblog | Samenleving

Ik neem deze weken als theoloog-blogger zo voor mijzelf de vrijheid om eens voorzichtig wat te bezinnen op publieke theologie: theologie die zich actief begeeft op het publieke terrein van sociale structuren, recht, politiek, wetenschap, enzomeer. Deze keer de vreemde gewaarwording dat maatschappelijke discussies steeds meer gekoppeld worden aan (groeps)identiteit. Dat wil zeggen: mensen verbinden hun persoonlijke maatschappelijke inbreng meer en meer met een pleidooi voor de erkenning van een bepaalde sociale groep.
Bijbelwetenschappen

Prijs je gelukkig

De eerste dag 2019 04 | Harry Tacken | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Navolging

In beide lezingen, uit de Apocalyps en uit het Matteüsevangelie, gaat het om een specifieke levenshouding die aanbevolen wordt. Als mensen op de proef gesteld worden en in de beproeving staande blijven, dan kan hun voorbeeld inspireren tot navolging. Uit beide lezingen spreekt de overtuiging dat God de standvastigheid op waarde zal schatten. God staat garant voor deze consequente levenshouding. Vergelijk het getekend zijn van de dienstknechten van God met het zegel op hun voorhoofd (Openbaring 7:3) met het gebruik van het passivum divinum in de zaligsprekingen uit het evangelie.
Praktische theologie

Het bijbelse begrip heiligheid

Redactie Theologie.nl 2022 | Annemarieke van der Woude | Artikel, Overige artikelen | Gerechtigheid, Heilig, Lijden | Levenseinde en rouw, Overlijden

Is het zinvol om bijbelse noties in te brengen in de discussie over voltooid leven? Annemarieke van der Woude reageert op Riemer Roukema's artikel over voltooid leven: "Het komt, al met al, aan op het verdragen van de spanning die vervat is in de woorden: een aarzelende aanwezigheid."
Boekrecensie

Een breekbaar halleluja

Redactie Theologie.nl | Recensie

In het boek Breekbaar halleluja schrijft auteur Jan Martijn Abrahamse over de pelgrimspsalmen. In dit artikel kunt u een blog van de auteur vinden en kunt u alvast enkele pagina's uit het boek lezen.
Pastoraat

Elise Brouwer over haar depressie: Accepteer dat er soms geen vooruitgang is…

16 april 2019 | Redactie Theologie.nl | Blog

Elise worstelt met depressie. Voor deze blog schrijft ze over de stijgende lijn in depressie.
Liturgie | Praktische theologie

Over Psalm 72 en ‘the crack in everything’

12 oktober 2015 | Redactie Theologie.nl | Blog

Hans Schoorlemmer over Psalm 72 en 'The crack in everything'
Diaconaat

Extreme armoede, iets dat je niemand toewenst

17 oktober 2018 | Redactie Theologie.nl | Blog

Dit jaar vindt de Internationale Dag ter Bestrijding van Extreme Armoede op 17 oktober 2018 plaats. In dit artikel besteden wij aandacht aan de kwestie.
Prediking

Preekschets Jesaja 49:16 – Israëlzondag

Preekwijzer 2017 | D.J.K.G. Ruiter | Preekschets | Israël

Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. Jesaja 49: 16 Thema: Onuitwisbaar Liturgie De tekst komt uit het gedeelte Jesaja 49: 14-20(21). In de synagoge is het de lezing uit de profeten, wanneer tevoren de lezing uit de Thora, Deuteronomium 7: 12-26, is voltooid. De psalmen bij de […]