Zoekresultaten voor: Psalmen 37

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Is de rentmeester onrechtvaardig?

De eerste dag 2019 04 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Navolging

Commentatoren hebben moeite met deze Lucasparabel en proberen hem recht te breien. De overige lezingen over rijken en armen werpen van een andere kant licht op de gelijkenis. Is de rijke heer met schuldenaars een tsaddiq, of is de rentmeester die lasten verlicht dat?

Prediking

Preekschets Psalm 37:3

Postille 2007 | Jaap Doolaard | Preekschets | Dienen, Gerechtigheid | Navolging

Psalm 37:3 Tweede zondag na Pinksteren Vertrouw op de Heer en doe het goede. Schriftlezing: Psalm 37:1-11(40) Uitleg Psalm 37 is te rekenen tot de zogenoemde wijsheidsliteratuur. Waaijman nam hem op in het deel van de Verklaring van een bijbelgedeelte met de ondertitel Psalmen bij het zoeken van de weg. De mededeling ‘Van David’ heeft […]

Bijbelwetenschappen

Hoe ongeluk wordt omgekeerd

De eerste dag 2017 | Willemien Roobol | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid, Lijden, Zegen | Navolging

Hoe ongeluk wordt omgekeerd Bij Sefanja 2,3; 3,9-1, Psalm 37,1-11 en Matteüs 5,1-12 De ‘zaligsprekingen’ of ‘gelukkigprijzingen’ vormen samen de aanhef van de Bergrede (Mat. 5-7). Die Bergrede wordt uitgesproken terwijl Jezus op ‘de berg’ zit en zijn leerlingen om Hem heen staan (5,1 – NBV). Jezus ‘ziet de menigten’ (5,1) staat er heel nadrukkelijk. […]

Bijbelwetenschappen

Het onkruid op de akker

De eerste dag 2017 | Ine Van Den Eynde | Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis, Kwaad, Zegen | Kerk in de wereld

Bij Jesaja 40,12-25 en Matteüs 13,24-30.36-43 ‘Hoor Israël!’ is de bekende aanhef van een van de belangrijkste joodse teksten. Horen is meer dan geluid opvangen, ook meer dan aandachtig luisteren: iets tot je hart en ziel laten doordringen en van daaruit handelen. Wie oren heeft, moet luisteren, klinkt het indringend in Matteüs 13,43. De matteaanse […]

Bijbelwetenschappen

Zachtmoedigheid

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | E. Brink | Artikel, Overige artikelen | Armoede, Gerechtigheid | Geest

Geloofstaal & cultuurtaal Wie zacht van gemoed is, schikt zich gemakkelijk. Dat kan snel worden opgevat als een houding die in de volksmond ‘soft’ heet. Daarbij komen woorden naar voren als: zachtaardig, zachtzinnig of halfzacht. Een zacht figuur is iemand die slap is, toegeeflijk en meegaand, met wie je alle kanten op kunt. Dat staat […]

Bijbelwetenschappen

Bloemen

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Israël, Overlijden

Bloemen worden hoog gewaardeerd. Reclameboodschappen laten daarover weinig twijfel bestaan. Een paar voorbeelden: ‘bloemen houden van mensen’; ‘zeg het met bloemen’ en ‘breng vaker een bloemetje mee’. Bloemen geven kleur aan de natuur en brengen – al is het soms maar even – fleur in het menselijk bestaan. Wie aankondigt ‘vanavond de bloemetjes te Jgaan […]

Prediking

Preekschets Lucas 12:37

Postille 2013 | Theo Pleizier | Preekschets | Dienen | Veertigdagentijd

Lucas 12:37 Reminiscere Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Schriftlezing: Lucas 12:35-48 Het eigene van de zondag De naam voor de tweede zondag van de veertigdagentijd, Reminiscere, is ontleend aan Psalm 25:6: ‘Gedenk uw ontferming’. […]

Prediking

Preekschets 2 Koningen 18:32c

Preekwijzer 2018 | Jan Holtslag | Preekschets | Dankdag, God, Hervormingsdag

Luister toch niet naar Hizkia, die u valse hoop geeft met zijn bewering dat de HEER u zal redden. 2 Koningen 18:32c Schriftlezing: 2 Koningen 18:13-37 (HSV) Zie ook Dossier Hervormingsdag Dossier Dankdag Van dezelfde auteur in dezelfde serie: Preekschets 2 Koningen 18:3a en Preekschets 2 Koningen 19:20 Het eigene van de zondag Het is […]

Bijbelwetenschappen

Man

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Schepping | Relaties

Er zal weinig oppositie zijn wanneer wordt vastgesteld dat de bijbel overwegend een ‘mannen-boek’ is. Het zijn vrijwel uitsluitend mannen die op de voorgrond treden: in het Oude Testament patriarchen, richters, priesters en profeten, maar ook koningen, stadhouders en generaals; in het Nieuwe Testament is de wereld niet ingrijpend veranderd: Jezus heeft twaalf mannelijke leerlingen, […]

Prediking

Preekschets Jeremia 32:25 – Vierde Advent

Postille 2012 | Roelof de Wit | Preekschets | Schuld, Verbond | Advent, Bidden, Israël

Jeremia 32:25 Vierde adventszondag Toch hebt u, heer, mijn God, mij gezegd de akker te kopen en in aanwezigheid van getuigen te betalen. En dat terwijl de stad in handen van de Chaldeeën valt. Schriftlezing: Jeremia 32 Uitleg Dit hoofdstuk beschrijft gebeurtenissen uit het jaar 587 voor Christus (het tiende jaar van koning Zedekia, en […]