Zoekresultaten voor: Psalmen 57

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Johannes 15:19

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Deze preekschets is de derde in een drieluik. De andere preekschetsen gaan over Johannes 12:1-8 en Johannes 14:8-14 en zijn bedoeld om in de veertigdagentijd Jezus te volgen op weg naar zijn verhoging.
Prediking | Wereldkerk

Preekschets Psalm 57:2 – Dienst voor belangstellenden/missionair werk

Postille 2011 | Peter Hendriks | Preekschets | Missionair | Bidden, Relaties

Psalm 57:2 Dienst voor belangstellenden/missionair werk In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen. Schriftlezing Psalm 57 Het eigene van een viering voor belangstellenden in het kader van missionair werk Wie als belangstellende een kerk binnenkomt, zal dat over het algemeen afwachtend doen, zonder heldere voorstelling van wat er gebeurt en wat mensen er […]
Prediking

Preekschets Johannes 12:3a

Redactie Prediking en liturgie 2023 | Kees van Dusseldorp | Preekschets | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Deze schets vormt een drieluik met schetsen over Johannes 14:8-14 en Johannes 15:18-25, bedoeld om in de veertigdagentijd Jezus te volgen op weg naar zijn verhoging.
Bijbelwetenschappen

Vasten ten dienste van Gods Koninkrijk

De eerste dag 2018 | Henk Hudepohl | Bijbels Theologische Artikelen | Gerechtigheid | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Jesaja 58,1-10, Psalmen 57 en Matteüs 6,1-6.16-21 Wanneer we de Jesajatekst voor Aswoensdag lezen, dan is het goed om ons te realiseren dat de woorden uit Matteüs ontleend zijn aan de Bergrede. Een uitvoerig betoog, Jezus in de mond gelegd, dat aan- vangt met de mededeling dat Jezus dé berg op gaat, waarna de […]
Bijbelwetenschappen

Overschaduwen

Interpretatie 2013 | Peter-Ben Smit | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | God

‘Schaduw’ en ‘overschaduwen’ spelen een rol binnen de theologische antropologie en soteriologisch georiënteerde teksten. Daarnaast komt ‘schaduw’ ook voor als een natuurverschijnsel dat onder de macht van God staat (bijv. 2 Kon. 20; Jes. 38), en als een tijdsaanduiding (Hoogl. 2:17, 4:6; Jer. 6:4). In dit artikel gaat het met name om schaduw en overschaduwen […]
Prediking

Preekschets Psalm 116:8a

Postille 2011 | Wim de Bruin | Preekschets | Levenseinde en rouw, Overlijden

Psalm 116:8a Jubilate Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood. Schriftlezing: Psalm 116 Het eigene van de zondag Zowel het gepassioneerde karakter van Psalm 116 als zijn toespitsing in een uitbundig verwoord voornemen tot het brengen van lof en dank aan de Heer in de tempel te midden van zijn volk, is een […]
Prediking

Preekschets Marcus 8:8 – Dienst voor belangstellenden/missionair werk

Postille 2011 | Peter Hendriks | Preekschets

Marcus 8:8 De leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol. Schriftlezing Marcus 8:1-21 Uitleg Jezus is in dit gedeelte veel onderweg. Marcus verwerkt er verschillende overleveringstradities in, maar redigeert het tot één geheel. Vers 19 grijpt terug op vers 5; in vers 18 verzucht Jezus dat zijn leerlingen ogen hebben […]
Liturgie

‘En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren’

Ouderlingenblad 2017 11 | Roelof de Wit | Artikel, Overige artikelen | God

Het aanbod van nieuwe liedbundels is de laatste jaren indrukwek-kend. Toch zou het jammer zijn als door die, op zichzelf prachtige liederen de aloude psalmen naar de achtergrond zouden verdwijnen.
Bijbelwetenschappen

Waar vind ik een schuilplaats?

Interpretatie 2013 | Piet Schelling | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | God

Haast niemand ontkomt eraan dat op een dag zijn levenszekerheid wordt ondermijnd, zijn veiligheid wordt aangetast. Dat is niet alleen onze ervaring, ook die van de dichters van de Psalmen. Zij benoemen treffend de bestaansbedreigingen en tegelijkertijd vinden zij wegen om die bedreigingen te overwinnen. Zij bedienen zich daarbij van kleurrijke beelden. Een treffend beeld […]
Prediking

Preken vanuit je ziel

Preekwijzer 2007 | Jos Douma | Overige artikelen

Een spiritueel verhaal over de prediker Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God,Want van Hem is mijn verwachting. Aan deze woorden uit Psalm 62 ontleen ik de titel van mijn verhaal. De woorden brengen me weer in contact met een geestelijke oefening die ik veelvuldig in de praktijk heb gebracht sinds de tijd dat […]