Zoekresultaten voor: Psalmen 72

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalmen 2:12

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Saskia van Meggelen | Preekschets | Dienen | Kerkelijk jaar, Kerst

Kerstavond of -nacht is geen lievige samenkomst, al kan het een druk bezochte, laagdrempelige dienst zijn. Psalmen 2 zet je op scherp: in het tekeer gaan van dictators wordt uiteindelijk God agressief behandeld, onteerd. God stuurt zijn eigen gezalfde, Zijn Zoon! God raadt al die tirannen om Zijn Zoon te eren met een kus, om de juiste keus te maken: 'Wie vereer en volg je eigenlijk? Jezelf, je ego of Gods gezalfde?' Deze koning komt niet als tiran maar als een weerloos kind in deze wereld.
Prediking

Preekschets Johannes 1:5

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Johan Lotterman | Preekschets | Kerkelijk jaar, Kerst

Het Woord was het licht voor de mensen: het scheen in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmeesterd'. Johannes' Evangelie is totaal anders dan Lucas' evangelie in een verkondiging, hoe Gods Zoon in deze wereld kwam. Het lijkt a historisch en filosofisch, verwijst echter naar de schepping, zoals Genesis 1 daarover 'zingt'.
Bijbelwetenschappen

Mij geschiede naar uw woord

De eerste dag 2020 01 | Hein Jan van Ogtrop | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Profeet | Advent, Kerkelijk jaar

Het oude geloof waaruit David, Gods lieveling, nog leefde, was in de tijden van koning Achab en zijn opvolgers allang vergeten. Jesaja was als profeet belangrijk en allereerst een criticus van de wantoestanden van zijn tijd. Zijn verkondiging lijkt op die van Johannes de Doper: ‘de bijl ligt al aan de wortel’ (Mat. 3,10); het oordeel komt nader (Jes. 11,3-5). Alles kan niet blijven zoals het is, de bijl erin!
Prediking

Preekschets 1 Kronieken 3:19

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Hedda Klip | Preekschets | Advent, Kerkelijk jaar

De verborgen rol van vrouwen in de voorgeschiedenis van Jezus Messias is zichtbaar in twee geslachtsregisters: 1 Kronieken 3 en Matteüs 1. Deze preekschets van Hedda Klip inspireert om in detail en vanuit verrassend nieuw licht naar deze geslachtsregisters te kijken: juist in het toeleven naar het vieren van de geboorte van Jezus is dit materiaal voor een mooie adventspreek.
Liturgie | Praktische theologie

Over Psalm 72 en ‘the crack in everything’

12 oktober 2015 | Redactie Theologie.nl | Blog

Hans Schoorlemmer over Psalm 72 en 'The crack in everything'
Prediking

Preekschets Jesaja 60:1-6 – Zondag Epifanie

Steunpunt Liturgie GKV 2020 | Harrie de Hullu | Preekschets | Epifanie, God

Schriftlezingen: Jesaja 60, 1-6, Psalmen 72, Efeziërs 3,1-12, Matteüs 2,1-12 Het eigene van deze zondag Als 25 en 26 december weer achter de rug zijn, is het de kunst om het feest van Kerst voort te laten duren. De Epifaniëntijd is de tijd van de verschijning van de Heer. Het is een mooie periode om […]
Bijbelwetenschappen

Koninklijke confrontaties

De eerste dag 2018 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Zegen | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-6, Psalmen 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 Hoe komen de wijzen uit het Oosten (‘magiërs’) eigenlijk aan hun koninklijke status, waardoor zij al spoedig meer bekendheid kregen als ‘de drie koningen’? De profetenlezing en de psalm geven het antwoord. Jesaja 60,1-6 kan gelezen worden als een beschrijving van het einde der tijden, […]
Bijbelwetenschappen

Vreemdelingen zijn de eersten

De eerste dag 2018 | Doddy van Leeuwen-Assink | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-6, Psalmen 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 Voor Epifanie staan op het Luthers leesrooster dezelfde lezingen die elk jaar op het Gemeenschappelijk leesrooster staan, zodat er in dit num- mer van De Eerste Dag twee verschillende exegeses van deze lezingen te vinden zijn. Het is duidelijk dat deze schriftlezingen op elkaar zijn […]
Bijbelwetenschappen

Koninklijke confrontaties

De eerste dag 2012 | Harry Tacken | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Zegen | Epifanie, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 60,1-6, Psalm 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 Hoe komen de wijzen uit het Oosten (‘magiërs’) eigenlijk aan hun koninklijke status, waardoor zij al spoedig meer bekendheid kregen als ‘De drie koningen’? De profetenlezing en de psalm geven het antwoord. Jesaja 60,1-6 kan gelezen worden als een beschrijving van het einde der tijden, […]
Bijbelwetenschappen

Epifanie: ouder dan Kerstmis

De eerste dag 2017 | Hein Jan van Ogtrop | Bijbels Theologische Artikelen | Openbaring, Verlossing | Epifanie, Kerkelijk jaar

Epifanie: ouder dan Kerstmis Bij Jesaja 60,1-6, Psalm 72, Efeziërs 3,1-12 en Matteüs 2,1-12 6 januari is hét feest van de komst van de Messias. De oosterse kerken hebben deze waardevolle traditie bewaard. Wij in het Westen hebben water bij de wijn gedaan. Het midwinterfeest werd in Rome zo uitbundig gevierd dat het niet genegeerd […]