Zoekresultaten voor: Psalmen 73

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Prediking

Preekschets Psalm 136 – zondag in de herfst

Preekwijzer 2019 | A. Jansen | Preekschets | Relaties

Eeuwig duurt zijn trouw. Kernvers: Psalm 136: 1Schriftlezing: Psalm 136: 1 – 26.Thema: Zijn trouw blijft eeuwig bestaan. Liturgisch kader Psalm 136:1 – refrein Na de zomerperiode zijn de agenda’s gevuld en de herfst met haar schommelende weerpatroon van zon, regen en wind meldt zich aan. Het is mogelijk ons in de veelheid aan gebeuren […]
Geloof

Lijden: een kwestie van leiden of geleid worden

21 oktober 2010 | Redactie Theologie.nl | Blog

In verband met het XII-de lustrum van het dispuut Johannes Calvijn uitgaande van de C.S.F.R. in Delft verscheen een lustrumbundel met de titel 'De onrechtvaardige God'. Daarin schreef ik een artikel over de antwoorden die een individu kan geven, als onrechtvaardigheid en lijden hem treffen: "Lijden, een kwestie van leiden of geleid worden". Aan de hand van Ricoeur en Girard kwam ik aan het einde van mijn betoog tot de conclusie dat het vasthouden aan slachtofferschap geweld in stand houdt. In deze blog licht ik dat standpunt verder toe en plaats mezelf daarmee in de joodse en reformatorische traditie van het 'God spreekt en ik hoor'. Dat is het leidmotief van mijn leven.
Bijbelwetenschappen

26. Dood en leven na de dood

De Bijbel theologisch 2011 | Klaas Spronk | Bijbels Theologische Artikelen | Hemel, Openbaring | Overlijden, Overlijden

Wie het begin en het einde leest van de Bijbel, kan de indruk krijgen dat het in deze verzameling boeken gaat over de dood. Aan het begin krijgt de dood zijn plaats in het verhaal over de eerste zonde (Gen. 3). Aan het slot is er het visioen van een nieuwe hemel en een nieuwe […]
Spiritualiteit

7 weetjes over de ziel

6 juli 2020 | Redactie Theologie.nl | Blog

De ziel mag weer. Martine Oldhoff schreef er een boekje over: Kijk op de ziel. Wij selecteerden 7 interessante weetjes over de ziel.
Bijbelwetenschappen

Is de rentmeester onrechtvaardig?

De eerste dag 2019 04 | Hans Fortuin | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Gelijkenis | Navolging

Commentatoren hebben moeite met deze Lucasparabel en proberen hem recht te breien. De overige lezingen over rijken en armen werpen van een andere kant licht op de gelijkenis. Is de rijke heer met schuldenaars een tsaddiq, of is de rentmeester die lasten verlicht dat?
Bijbelwetenschappen

God als mysterie. Mag het een onsje minder zijn?’- door Prof. Dr. Eep Talstra

9 november 2011 | Redactie Theologie.nl | Blog

Tijdens de presentatie van De Bijbel Theologisch. Hoofdlijnen en thema’s op 28 oktober 2011 hield prof. dr. Eep Talsta (Vrije Universiteit Amsterdam)een lezing over Bijbelse theologie. We zijn prof. dr. Talstra erkentelijk dat we de lezing in verkorte vorm  mogen publiceren op Theoblogie. Om een reactie te lezen op deze lezing, klik hier. 1. Introductie Mensen met een geloof […]
Bijbelwetenschappen

31. Goed en kwaad

De Bijbel theologisch 2011 | Niek Schuman | Bijbels Theologische Artikelen | Conflicten, Kwaad

De titel roept al direct vragen op. De eerste is wel: van welk goed en kwaad zouden we het spoor in de Bijbel willen volgen? Van het morele goed en kwaad, dus van dat wat wij mensen in handel en wandel positief of negatief realiseren? Of eerder van dat wat we het existentiële goed en […]

11. Gemeentereiniging in de nieuwe stad

Redactie | Bijbels Theologische Artikelen

Zie ook Register artikelen prof. E. Talstra over Zacharia Zacharia 5:5-11 Het vorige visioen over de vliegende boekrol (CW 07) leek even op een sprookje, maar het bleek Gods Tora te zijn, die zich door corruptie niet van de wijs liet brengen. In dit zevende visioen wordt er opnieuw gevlogen. Het is een Jeroen Bosch-achtige […]
Systematische theologie

Meditatie Psalm 82:6,7

Kerk en Theologie 2011 | Rein Brouwer | Preek | Levenseinde en rouw, Overlijden

‘Ooit heb ik gezegd: u bent goden, zonen van de allerhoogste, toch zult u sterven als mensen, ten val komen als aardse vorsten.’ (Psalm 82, 6.7) (‘J’avais dit: Vous êtes des dieux, Vous êtes tous des fils du Très Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, Vous tomberez comme un prince quelconque.’ Vertaling Louis Segond […]
Prediking

Preekschets Lucas 22:43 – 1e zondag van de 40 dagen- of lijdenstijd

Preekwijzer 2020 | Bort de Graaf | Preekschets | Lijden | Veertigdagentijd

Hemelse versterking in de helse hof van Gethsemané “En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte”. Lucas 22:43 (HSV) Schriftlezing: Lucas 22:39-46; Hebreeën 5:4-10 Het eigene van de zondag Het is de eerste zondag van de lijdenstijd of de veertigdagentijd. Een tijd van boete en inkeer. De gemeente richt zich nu […]