Zoekresultaten voor: Psalmen 84

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Praktische theologie

Identiteitsstrijd

19 september 2022 | Jan Martijn Abrahamse | Column | Conflicten, Theologenblog | Samenleving

Ik neem deze weken als theoloog-blogger zo voor mijzelf de vrijheid om eens voorzichtig wat te bezinnen op publieke theologie: theologie die zich actief begeeft op het publieke terrein van sociale structuren, recht, politiek, wetenschap, enzomeer. Deze keer de vreemde gewaarwording dat maatschappelijke discussies steeds meer gekoppeld worden aan (groeps)identiteit. Dat wil zeggen: mensen verbinden hun persoonlijke maatschappelijke inbreng meer en meer met een pleidooi voor de erkenning van een bepaalde sociale groep.

Prediking

Preekschets Psalm 84 en Matteüs 10:29,31

Missie Nederland 2021 | Els Groeneveld | Preekschets | God

Deze preekschets is onderdeel van het themapakket ‘Buitengewoon’, een project van de programmagroep Kerk, Geloof en Levensstijl, van het Christelijk Ecologisch Netwerk (CEN). Oorspronkelijke uitgever: Evangelische Alliantie (nu: Missie Nederland). Het hele themapakket (met liturgiesuggesties, verwerkingen en bronnen) is te downloaden via www.michanederland.nl. Daar is ook meer materiaal rond schepping, duurzaamheid en kerk te vinden. […]

Prediking

Preekschets Psalm 84:6 – Openbare belijdenis van het geloof

Postille 2011 | Mieke Bregman | Preekschets | Navolging

Psalm 84:6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Schriftlezing: Psalm 84 Het eigene van de zondag In de plaats waar ik werk, is het sinds lang gebruik dat er op Pinksteren belijdenis wordt gedaan in de grootste kerk. Een van de wijkpredikanten verzorgt de belijdeniscatechese voor […]

Ecclesiologie | Prediking

Preekschets Psalm 84:4-5 – Kerksluiting

Postille 2013 | Henk de Roest | Preekschets | Verdriet | Pastoraat

Psalm 84:4-5 Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij uw loven. Schriftlezing: Psalm 84 Het eigene van de gelegenheid De tekstkeuze vraagt enige toelichting. Uit […]

Prediking

Preekschets Psalm 84:6

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | God, Navolging

Psalm 84:6 Dertiende zondag na Pinksteren Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Schriftlezing: Psalm 84 Het eigene van de zondag Dit is de achtste zondag van de zomer, veel mensen zijn deze en de komende weken op weg. Ze komen net terug van vakantie, van ‘weg’ […]

Bijbelwetenschappen

Zwaluw

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Israël

mus, ooievaar, uil Vanuit onze cultuur valt er over elk van bovengenoemde dieren veel te vertellen. Niet alleen wat de functies van deze vogels in onze taal betreft, maar vooral ook hun religieus-symbolische betekenis en hun plaats in de volksverhalen met het daarbij behorende volksgeloof. De zwaluw als aankondiger van de lente en de daarmee […]

Bijbelwetenschappen

Drempel

Symbolen in de Bijbel 2000 | Redactie | Bijbels Theologische Artikelen | Heilig | Geest

drempelwachter Rond de drempel van een huis of ander gebouw zijn ons verschillende gebruiken overgeleverd. Bijvoorbeeld deze: na de begrafenis wordt wel zout op de drempel gestrooid om te voorkomen dat de dode zal terugkeren; de bruidegom draagt de bruid na de huwelijkssluiting over de drempel van hun huis; brengt men een pasgeborene ten doop, […]

Prediking

Preekschets Lucas 2:38

Postille 2007 | A. van Harten | Preekschets | Verlossing | God, Kerst

Lucas 2:38 Op dat moment kwam ze naar hen toe en bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Schriftlezing: Lucas 2:22-39 Het eigene van de zondag De zondag tussen Kerst en Oud en Nieuw is vaak een zondag die in de verdrukking komt door […]

Geloofsopbouw

Via gedichten de Bijbel laten spreken

11 december 2017 | Redactie Theologie.nl | Blog

Wat was je doel bij het schrijven van Alleen uw liefde laat mij leven? Die vraag is me de laatste tijd meer dan eens gesteld. Het antwoord luidt, in één zin samengevat: Ik wilde de Bijbel laten spreken via gedichten die goed in elkaar zitten. Arie Maasland over het waarom en hoe hij Alleen uw […]

Spiritualiteit

Improviseren begint met ‘ja’ zeggen

Open Deur 2021 03 | Holkje van der Veer | Artikel, Overige artikelen | Vertrouwen | Levenskunst

Er gebeurt iets wat je niet verwacht. Je komt in een situatie terecht die je niet kent. Of je geeft zelf je leven een heel andere wending. Wat nu? Twee basisregels uit het improvisatietheater kunnen helpen, ondervond Holkje van der Veer. Gelukkig de mensen die sterk zijn in U, met de pelgrimsweg in het hart […]