Zoekresultaten voor: Psalmen 95

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Doortocht door de dood

De eerste dag 2020 02 | Wouter van Voorst | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Verlossing | Kerkelijk jaar, Pasen

Een middeleeuws rijmpje luidt: Littera gesta docet, quid credas allegoria / moralis quid agas, quo tendas anagogia. Vrij vertaald: ‘De letter van de Schrift leert je de gebeurtenissen; wat je moet geloven leert de allegorie; de moraal wat je moet doen; waarnaar je moet streven, de anagogie.’ Vier invalshoeken om een tekst te benaderen. Deze methode is nog altijd vruchtbaar bij het beluisteren van een bijbeltekst.
Bijbelwetenschappen

Gesprekken bij en over water

De eerste dag 2020 02 | Marise Boon | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vertrouwen | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

De verhalen die het leesrooster voor deze zondag aanbiedt, zijn zo rijk aan symboliek en betekenis dat het bijna ondoenlijk is om alle facetten te belichten. Beide verhalen zijn ook heel bekend en er is veel materiaal over te vinden, dus ik beperk me vooral tot wat bij mij bleef haken.
Prediking

Preekschets Hebreeën 4:10

Redactie Prediking en liturgie 2022 | Yorick Breemes | Preekschets | Rust | Navolging

De tijd tussen Pinksteren en Advent is de tweede periode van de tijd door het jaar. De liturgische kleur is groen, een kleur die zowel hoop als verwachting uitdrukt. In deze periode wordt de kerk erbij bepaald, dat wij leven tussen de uitstorting van de Heilige Geest en de wederkomst van de Heer.
Prediking

Preekschets Hebreeën 4:12-13

Preekwijzer 2021 | Henk van der Meulen | Preekschets

Hebreeën 4:12-13 ‘Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles […]
Spiritualiteit

Hier en nu

Herademing 2018 03 | Wim Reedijk | Artikel, Overige artikelen | Bekering

Een bestaan van radicale ommekeer Kairos kent momenteel een revival. In haar boek Kairos, een nieuwe bevlogenheid schrijft Joke Hermsen hoe in de Griekse Oudheid onderscheid werd gemaakt tussen chronos (tijd) en kairos (beslissend ogenblik). Zij waren goden die niemand ontzagen: Vader Tijd, Chronos of Saturnus, grimmig kijkend en oud van jaren, naast de jongeling […]
Bijbelwetenschappen

Rust, rustdag, sabbat, zondag

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | R.D. Anderson | Artikel, Overige artikelen | Rust, Verbond | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal De eeuwen door zien we inzake de viering en de beleving van de rustdag een pendelbeweging tussen wetticisme en vrijblijvendheid. Vandaag de dag zien we vooral het laatste, want de traditionele rustdag in onze maatschappij staat de laatste jaren onder druk (24-uurs economie; openstelling van de winkels op zondag etc.). De politieke […]
Bijbelwetenschappen

Verharding

Woordenboek voor Bijbellezers 2005 | G. Kwakkel | Artikel, Overige artikelen | Bekering | Israël

Geloofstaal & cultuurtaal In de cultuurtaal heeft ‘verharding’ een concrete betekenis als het gaat om wegen die geasfalteerd worden of om weefsels en spieren die hun soepelheid verliezen. In overdrachtelijke zin wordt gesproken van verharding van standpunten. In de geloofstaal wordt ‘verharding’ gebruikt voor de houding van mensen die niet meer toegankelijk zijn voor het […]
Prediking

Preekschets Hebreeën 3:7-14

Preekwijzer 2015 | Redactie | Preekschets

3e zondag van de herfst Hebreeën 3:12, 13 Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd. Schriftlezing: […]
Bijbelwetenschappen

Zullen wij ooit tot Zijn rust ingaan?

De eerste dag 2016 | Wouter van Voorst | Bijbels Theologische Artikelen | Bekering, Rust | Kerkelijk jaar, Veertigdagentijd

Bij Hebreeën 4,1-13 en Lucas 9,57-62 Bij Aswoensdag Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Veertig dagen van bezinning, nuchterheid, inkeer. Jezus vastte veertig dagen in de woestijn, vandaar. Dat verhaal is een recapitulatie van de veertig jaar die Israël in de woestijn doorbracht. Het is een tijd van beproeving, van leren leven uit het geloof. Woestijn […]
Bijbelwetenschappen

Wat wil dit roepen toch beduiden?

De eerste dag 2017 | Nico Vlaming | Bijbels Theologische Artikelen | Wederkomst | Eeuwigheidszondag, Kerkelijk jaar

Bij Jesaja 65,17-23, (Nieuw)Liedboek voor de kerken 2013, 44:1.9.11, 2 Petrus 3,3-14 en Matteüs 25,1-13 Drie voleindingszondagen, oplopend naar een climax: sta op, de bruidegom genaakt! Hij staat voor de deur. Advent is coming. In de voleinding wordt niets afgesloten, maar alles ontsloten, geopend. Tenzij de olie op is en het licht dooft. Niet het […]