Zoekresultaten voor: psalm 67

Zoeken:

Filter op:

Categorie

Gebied

Rubriek

Thema

Auteur

Lidmaatschap

Uitgavejaar

Bron

Uitgave

Bijbelwetenschappen

Woorden voor de toekomst

De eerste dag 2019 03 | Anneke Oppewal | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | Kerkelijk jaar, Pasen

Hier, zes zondagen na Pasen, wanneer voor velen van ons de herinnering aan de blijdschap en inspiratie van het hoogfeest wat begint te vervagen, worden ons lezingen gegeven die ons kunnen helpen het paasvuur weer wat aan te wakkeren.

Praktische theologie | Prediking

Preekschets bij Psalm 67 – biddag voor gewas en arbeid

CGK Diaconaat 2020 | J.W. Moolhuizen | Preekschets | Zegen | Biddag, Bidden, Kerkelijk jaar

Dat de volken U loven Psalm 67:4a en 6a Uitleg Inleiding Psalm 67 is een danklied en past in de rij van Psalm 65-68. Er is geen auteur bekend of datering mogelijk. Van oorsprong is het waarschijnlijk een oogstlied. Het kan ook gezien worden als een lied dat juist gericht is op de toekomst. Een […]

Prediking

Preekschets: Een hachelijke onderneming

Raad van Kerken 2018 | Redactie | Preekschets | Rust | Dankdag

Ter gelegenheid van Dankdag voor gewas en arbeid 2018 Bij Spreuken 6:1-11 (Psalm 67, Marcus 4:26-34) Spreuken 6 op dankdag lezen heeft wel iets van een hachelijke onderneming als je het betrekt op de actuele flexibilisering van werk. De openingsverzen zijn in het licht van de toename van tijdelijke contracten en flexwerk meteen al goed voor gefronste wenkbrauwen: ‘Borg staan voor […]

Bijbelwetenschappen

Het wonder van groei en vruchtbaarheid

De eerste dag 2015 | Bert Altena | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Dankdag, Kerkelijk jaar

Bij Spreuken 6, Psalm 67 en Marcus 4:26-34 Vanouds wordt de Dankdag gestempeld door het einde van het oogstseizoen, en is deze traditie sterk aan landbouw en visserij gekoppeld. Inmiddels werken verreweg de meeste mensen in andere sectoren, die niet of minder door het seizoen worden bepaald. Dat maakt dat de focus is verbreed. Ook […]

Bijbelwetenschappen

In ‘s Heren naam: Jezus

De eerste dag 2012 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Geest, Jezus

Bij Numeri 6,22-27, Handelingen 4,8-12 en Lucas 2,21 Vandaag, op de eerste dag van het ‘jaar onzes Heeren’ 2012 staat de naam centraal. We beginnen elk nieuw jaar anno Domini met de naamdag van Jezus. In de kerkelijke traditie is 1 januari de achtste dag van Jezus’ leven (zijn geboortedag op 25 december meegerekend) en […]

Bijbelwetenschappen

In ‘s Heren Naam: Jezus

De eerste dag 2018 | Izaak de Hulster | Bijbels Theologische Artikelen | Zegen | Geest, Jezus

Bij Numeri 6,22-27, Handelingen 4,8-12 en Lucas 2,21 Vandaag, op de eerste dag van het ‘jaar onzes Heeren’ 2018 staat de Naam centraal. We beginnen elk nieuw jaar anno Domini met de naamdag van Jezus. In de kerkelijke traditie is 1 januari de achtste dag van Jezus’ leven (zijn geboortedag op 25 december meegerekend) en […]

Prediking

Preekschets Psalm 138:8 – Oudjaar

Postille 2008 | Redactie | Preekschets | Dienen | Bidden, God, Jaarwisseling

Psalm 138:8 De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los. Schriftlezing: Psalm 138 Het eigene van de dienst De oudejaarsdienst heeft een bezinnend karakter. Kenmerkend voor de eindejaarsperiode zijn de ‘hoogtepunten uit het nieuws’ en de ‘jaaroverzichten’. Hier sluit de kerkdienst deels bij aan. […]

Prediking

Preekschets Hebreeën 11:21

Postille 2007 | Marjan van der Burg-Los | Preekschets | Zegen | Levenseinde en rouw, Overlijden

Hebreeën 11:21 Cantate Door zijn geloof kon Jakob op zijn sterfbed de beide zonen van Jozef zegenen; daarna knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok. Schriftlezing: Genesis 48; Hebreeën 11:21 Het eigene van de zondag Cantate, ‘zingt’, is ontleend aan Psalm 98. Hoewel we weten dat de overwonnen duistere machten nog steeds […]

Prediking

Preekschets Marcus 10:14 – Bediening van de Heilige Doop

Postille 2009 | Kees Bregman | Preekschets | Zegen | Doop, Navolging

Marcus 10:14 Laat de kinderen bij mij komen. Het eigene van de dienst De context van de doopdienst resoneert in het bijzonder met het kindmotief in Nijhoffs poëzie. De bekende ‘dooptekst’ uit Marcus 10:14 figureert in de aanhef van het gedicht De kinderkruistocht. Ouders die hun kind ten doop houden, beleven – vaak in diepe […]

Bijbelwetenschappen

24. Omscholing tot pelgrim

Eep Telstra 2017 | Eep Talstra | Artikel, Bijbels Theologische Artikelen | Vrede | God

Zie ook Register artikelen prof. E. Talstra over Zacharia Zacharia 14 Het boek Zacharia bestaat uit twee behoorlijk verschillende delen. Voor mensen met een geloof voelt dat waarschijnlijk niet zo heel erg vreemd. Er is een deel ‘visioenen’ over herstel, vernieuwing en hoop (Zacharia 1 – 8) en er is een deel ‘verzetspoëzie’ over de […]