Rubriek: Ambt

Pastoraat

Toerusting van ambtsdragers en vrijwilligers

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 06 - 9 juli 2021

Wie als vrijwilliger, al dan niet ambtsdrager, in de gemeente aan de slag gaat, kan zich ‘zomaar in het diepe gegooid’ voelen… Hoe luister je naar dat gevoel? Hoe word je beter toegerust voor je taak?

Navolging

Voorgangers die een toontje lager moeten inzetten

21 juni 2021

Moeten predikanten die vastlopen een nieuwe kans krijgen? Dat hangt af van het probleem. Iemand met motivatieproblemen of met meningsverschillen kan vaak coaching krijgen en verder groeien in het ambt. Bij iemand die het wezen van het ambt schaadt is dat lastiger.

Navolging

Toegerust je ambt of taak uitoefenen

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 04 - 30 april 2021

Heel wat van onze lezers zullen al ervaring hebben met cursussen of trainingen van de Protestantse Kerk. En voor wie nog niet… een opwarmertje!

Leiderschap

Bijblijven en nabij blijven

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 04 - 30 april 2021

In dit themanummer ook een artikel over nascholing van predikanten en kerkelijk werkers – vooral omdat de kerkenraad én de gemeente daarover ook goed geïnformeerd moeten zijn. Zij mogen (moeten?) meedenken, meebeslissen, mogelijk maken… enz.

Kerk in de wereld

Bevestiging van ambts- en taakdragers

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 01 - 5 februari 2021

In veel gemeentes zijn naast ambtsdragers ook andere vrijwilligers aan het werk. Ze lijken soms zelfs hetzelfde te doen… Wat zijn (ten diepste) de verschillen en hoe worden die zichtbaar bij de bevestiging?

God

Eredienst of of happening?

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 01 - 5 februari 2021

‘Zo leuk’, vertelde een vriendin me tijdens een wandeling, ‘ik kijk de laatste tijd vaak een kerkdienst en daar kun je tijdens de preek met je smartphone meedoen. Je kunt dan reageren op een stelling, of een vraag stellen aan de voorganger. Je vraag of opmerking verschijnt gelijk in beeld en de voorganger, maar ook anderen kunnen erop reageren. Heel gaaf, zo word ik echt bij de dienst betrokken en ga ik er veel meer over nadenken. Doe jij dat ook al?’ De kerkdienst… is die een eredienst of een happening? En is het een dilemma, de keuze voor één van de twee, of kunnen de twee ook samen gaan?

Navolging

Eerherstel van de tucht?

25 januari 2021

Toen mijn boek Oefenruimte verscheen in 2013, gaf ik een exemplaar aan een tante. Met haar had ik vaak gesprekken over kerk en geloof. Een van de paragraaftitels in het boek was de vraag die ook boven deze column staat. Zodra ze deze vraag zag in de inhoudsopgave, had het boek voor haar afgedaan. Tucht was een woord dat haar terugbracht naar de onbarmhartige kerk van vroeger en daar wilde ze niets meer mee te maken hebben. Ik weet niet of ze het boek ooit nog gelezen heeft.

De kerk: kringloopwinkel en kapperszaak

Uit Ouderlingenblad 2020 - nummer 10 - 26 december 2020

Een gebroken tegeltje, een kringloopwinkel en een kapperszaak… hoe helder en duidelijk, niet mis te verstaan, wordt hier een beeld geschetst van onze tijd, van kerk en geloof, van ons adventsverlangen… Drs. A.J. Mouw is predikant in de Hervormde Gemeente van Aalburg. Ze stonden bij de kassa. Bijna hadden ze het prachtige witte wandtegeltje afgerekend. […]

Gender

De Me Too-beweging en de kerken

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 03 - 30 november 2020

Nieuwe ontwikkelingen in het denken over grensoverschrijdend gedrag De Me Too-beweging en de kerken Op 11 maart 2020 heeft een rechter uit New York de bekende filmproducent Harvey Weinstein een gevangenisstraf van 23 jaar opgelegd wegens verkrachting en aanranding.[1] De zaak tegen Weinstein trok internationaal veel belangstelling, omdat beschuldigingen aan zijn adres de zogenaamde Me […]

Kerk in de wereld

Kerkverlating in hoopvol perspectief

Uit Handelingen 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

Twintig jaar geleden had ik eens een gesprek met een van mijn geestelijke mentoren, afkomstig uit dezelfde kerkelijke traditie als ikzelf: de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het gesprek ging over de toekomst van de kerk en het afnemende aantal kerkleden. Als diep betrokken vader van een aantal kinderen vertelde hij dat hij er ernstig rekening mee […]