Rubriek: Angst

Kerkelijk jaar | Palmzondag

Een radicaal, leefbaar geloof

31 maart 2021

Ik kijk in het fotoboekje nog wel eens terug naar de beelden die van de gebeurtenis gemaakt zijn. Op 27 maart 2020 vond een plechtigheid plaats waar vrijwel niemand bij was. Paus Franciscus stond vrijwel alleen op het verder lege Sint-Pietersplein in Rome.

Zomaar te gaan op de vierkante meter

Uit Laetare 2020 - nummer 05 - 12 februari 2021

Op het moment dat ik dit schrijf, verkeren we in een gedeeltelijke lockdown vanwege Covid-19 en is er de kans op een totale lockdown. Lockdown. Een woord dat ik tot aan dit jaar nooit in mijn mond nam. Vreemd hoe snel de tijd verandert. Geen idee hoe de wereld er uitziet als deze column verschijnt. […]

Diversiteit

Angst voor vreemden

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

  Leven zonder angst – wie wil dat niet? Maar vaak is het goed om iets van angst te hebben: als we aan het verkeer deelnemen, risico’s lopen, als we een belangrijke taak te vervullen hebben. Dat verhoogt onze alertheid en daarmee onze prestaties. Maar hoe zit het met angst voor vreemden, voor vreemdelingen?   […]

Ziekte

Kwetsbaarheid en wederkerigheid ten tijde van pandemie

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 03 - 28 november 2020

Als pastor van een kleine protestantse kerk in Ieper, België, heb ik samen met mijn gemeente intensief nagedacht over kwetsbaarheid. Of beter gezegd: intensief kwetsbaarheid geleefd. In dit artikel reflecteer ik aan de hand van onze ervaringen op de betekenis van kwetsbaarheid in het missionaire getuigenis. Pastor in coronatijd De coronacrisis versterkt en verdiept al […]

Zingeving

Troost als kompas

Uit Herademing 2018 - nummer 03 - 21 oktober 2020

Onderscheiding van de geesten bij ignatius van loyola Reeds in de oudste christelijke tradititie kende men de onderscheiding van de geesten. Paulus vernoemt ze uitdrukkelijk in 1 Kor 12, 10. Bij ‘onderscheiding’ kijkt men tegenwoordig al snel richting ignatiaanse spiritualiteit. Aan de oorsprong hiervan ligt Ignatius van Loyola (1491 – 1556). Zijn verdienste is dat […]

Bij nacht en ontij

Uit Open Deur 2017 - nummer 11 - 11 september 2020

Bij nacht en ontij gebeuren er dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Bij nacht en ontij: bij nacht en ongunstige tijd. Dat deel van een etmaal waarin duisternis kan beklemmen, angst kan overheersen en onze geest zich kan vernauwen. Zeker als je huisvesting een hotelkamer bij Justitie is, waar de enige communicatie de overlast […]

God

De troost van de voorzienigheid. Niet alleen certitudo maar ook securitas

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 02 - 31 augustus 2020

Waaruit put je troost als je geconfronteerd wordt met de angstaanjagende realiteit van terreur? Troost is van origine verwant aan trust, vertrouwen en vooral ‘grond van vertrouwen’. Waar ligt je houvast, je enige troost? Is dat alleen in de eschatologische hoop op een betere toekomst? Of is God ook direct bij de strijd tegen de terreur betrokken? Als Hij over alles regeert, is Hij misschien zelfs bij de terreur betrokken. Het besef van Gods voorzie-nigheid is voor christenen de eeuwen door een bron van troost geweest in de confrontatie met een onoverzichtelijke en chaotische kluwen van goed en kwaad.

Seculariteit

Heilige strijd: een dupliek

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 02 - 31 augustus 2020

Een essay kan veel losmaken, meer dan ik ervaren heb met boeken en artikelen die ik eerder publiceerde. Het onderwerp van de strijd tegen het kwaad en het verlangen naar veiligheid lééft. Allerlei jongerenverenigingen en clubs willen weten wat ze tegen terrorisme moeten doen. Leeskringen willen doorpraten over de vermeende angst voor buitenlanders en vluchtelingen. Pacifisten lieten weten dat zij vinden dat we juist elke strijd moeten afzweren. Bezorgde christenen kwamen vragen hoe ze een veiligheidsplan voor hun kerkgebouw moeten maken. Een islamistische studente politicologie kwam vertellen dat ook zij op deze manier vanuit haar religie de strijd tegen het kwaad probeert te strijden.

Wie voelt zich geroepen? Een profetisch perspectief op heilige strijd

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 02 - 31 augustus 2020

Het meest intrigerende aspect van De Graafs boek Heilige strijd is precies het aspect dat de titel heeft gehaald, namelijk ‘heilige strijd’.1 Waar haalt een terrorisme-expert in tijden van religieus gemotiveerd extremistisch geweld de euvele moed vandaan op te roepen tot een heilige strijd?

Als de verschrikking toeslaat: angst en veiligheid in theologisch perspectief

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 02 - 31 augustus 2020

Kort na de val van de Sovjet-Unie begonnen twee Amerikaanse politicologen een analyse van de nieuw ontstane wereldorde met ‘a tale of two worlds’: een verhaal over twee werelden. ‘One part is zones of peace, wealth, and democracy. The other part is zones of turmoil, war, and development.’1 Deze stelling was polemisch bedoeld: de auteurs wilden een tegenwicht bieden aan het wijdverbreide gevoel, kort na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, dat chaos het wereldtoneel regeerde.