Rubriek: Avondmaal

Avondmaal | Rituelen

Beleving van het heilig avondmaal

Uit Handelingen 2021 - nummer 01 - 20 mei 2021

Hoe wordt de viering van het Heilig Avondmaal in gereformeerde kerken in Nederland uitgevoerd, ervaren en gewaardeerd, en wat kan daarvan geleerd worden? Deze vraag staat centraal in het recent verschenen proefschrift van Jasper Bosman (2020). In dit artikel bespreekt hij de opzet van zijn onderzoek en de belangrijkste conclusies.

Eten zoals het zou moeten zijn

Uit Schrift 2020 - nummer 04 - 5 februari 2021

In het begin was de maaltijd is de titel van een uitdagend boek van de Amerikaanse theoloog Hal Taussig. De centrale these ervan is dat niet de boodschap, maar de maaltijd aan de wieg stond van het vroege christendom (als vroegjoodse sekte). Meer dan een ‘plaatje bij een praatje’ is de vroegchristelijke maaltijd als praktijk zowel een centraal gegeven in het leven van Jezus als in de vroegste gemeentes. Eigenlijk zou Haussig het willen omkeren: vroegchristelijk theologie is een ‘praatje bij een plaatje’ en dat ‘plaatje’ is precies de maaltijd. In het bijzonder komt dit tot uitdrukking bij maaltijden die een eschatologische, of breder gezegd ‘utopische’ oriëntatie kenden. Zij staan in deze bijdrage centraal.

Jezus

De steeds weerkerende laatste maaltijd van Jezus

Uit Schrift 2020 - nummer 04 - 5 februari 2021

Een onmogelijke opdracht is het om in een kort artikel het laatste avondmaal van Jezus uit te leggen! De lezers zijn dus gewaarschuwd: ze zullen op hun honger blijven zitten. Wat volgt zijn niet meer dan enkele snapshots om de betekenis van een mysterie te ontrafelen. Het zijn wel noodzakelijke beelden die worden opgeroepen: het […]

Liefdesmaaltijden

Uit Schrift 2020 - nummer 04 - 5 februari 2021

De gemeenschappelijke maaltijden van de eerste christenen Vaak wordt een uniform beeld geschetst van de vroegchristelijke eucharistieviering, die wordt voorgesteld als een soort kopie van de laatste maaltijd die Jezus volgens de nieuwtestamentische instellingsverhalen heeft gehouden op de avond vóór zijn dood. Aandachtige bestudering van de beschikbare bronnen levert een veel gevarieerder beeld op. Er […]

Naschrift

Uit Schrift 2020 - nummer 04 - 5 februari 2021

De ene maaltijd is de andere niet Hoe eten we eigenlijk? Dat wordt niet slechts bepaald door culinaire recepten en tafelmanieren, maar ook door economische en sociale aspecten. Economisch: de productie, de koop en de verkoop van voedsel – en sociaal: wie eet wat en wie geeft wie te eten? Kan het zijn dat de […]

De maaltijd delen

Uit Open Deur 2020 - nummer 09 - 28 oktober 2020

Een bijbels beeld van het goede leven: genoeg te eten voor iedereen, doordat er gedeeld wordt. En: verschillende volken, verschillende groepen met elkaar aan één tafel. Dat gebeurt al op vele plekken, in het klein en in het groot.

Zingeving

De heilige ruimte… zijn wij

Uit Herademing 2020 - nummer 02 - 21 oktober 2020

We vierden de verjaardag van ons Centro Bíblico, zesentwintig jaar, en we herdachten dat een jaar geleden Virginia, vanaf het begin de drijvende kracht achter het Centro, overleden was. Als voorzitter opende ik de bijeenkomst, beneden in de ontvangstruimte, met de onthulling van een doek met een mooie foto van Virginia en met een voor […]

Bidden

Nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen

Uit Herademing 2018 - nummer 03 - 21 oktober 2020

De rol van ‘tijd’ en ‘eeuwigheid’ binnen de liturgie Alle eeuwen door hebben mensen gezocht naar een manier van omgaan met wat hen overstijgt. Wonderen fascineren ons: ‘begrijpen’ is hier niet aan de orde, ‘verwonderen’ wel. Alles wat we zelf gemaakt hebben, kennen we al. Wat we bedacht hebben, weten we al. Even is alles […]

Rituelen

Kaarsentafel en Eucharistie

Uit Open Deur 2020 - nummer 05 - 20 oktober 2020

Een protestantse predikant en een rooms-katholieke priester vertellen hoe en wie mensen in hun kerk gedenken. Beste pater Charles Eba’a, Fijn om weer contact met elkaar te hebben! Mag ik een zondagse ervaring met je delen? In het half uur voordat onze viering op zondagmorgen begint, heerst er altijd een heilig rumoer in onze stilteruimte. […]

Jezus | Seculariteit

Einde of nieuw begin?

Uit Herademing 2018 - nummer 01 - 19 oktober 2020

We zien een kerk in puin. Maar de zon schijnt en in het omringende groen bloeien bloemen. Alleen de toren staat nog overeind en op het liturgisch centrum zien we het altaar of de avondmaalstafel staan. Is het een christelijke kerk in Syrië vernield door oorlogsgeweld? In Irak verwoest door de barbaren van IS?