Rubriek: Bekering

Zingeving

De roep tot het eeuwig leven

Uit Herademing 2018 - nummer 04 - 23 juli 2021

Edith Stein heeft in haar leven veel gebeden, gemediteerd en nagedacht. Altijd ging het haar om de zin en waarheid van ons bestaan, ons leven met en voor anderen en ons leven met God. Ook dacht ze na over het oneindige, het eeuwige leven. Zij was in staat haar leven en leer, daden en woorden met elkaar te verbinden. Hierin ligt voor ons een uitnodiging tot waarachtigheid en oprechtheid, een aansporing tot eerlijkheid ten opzichte van elkaar, onszelf en God. Wat dit betreft is Edith Stein ons sprekend voorbeeld.

Levenskunst

Een wijze raad, mits goed verstaan

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 04 - 30 november 2020

Niet toe te geven aan de zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen… – 1 Petrus 2:11 (NBV) Bijbelteksten kunnen in de loop van de tijd soms een eigen leven gaan leiden en roepen dan – wanneer ze los van de oorspronkelijke context worden gelezen – soms andere associaties op dan ze ooit deden. […]

Intercultureel

Paulus, de Joodse apostel van de heidenen

Uit Schrift 2020 - nummer 03 - 18 november 2020

Bij alle nieuwtestamentische teksten is het relevant om te vragen naar hun verhouding met de Joodse omgeving waarin ze zijn ontstaan, zoals dit nummer van Schrift laat zien. Maar bij de brieven van Paulus is dit een steeds terugkerend punt en zijn er de laatste decennia belangrijke verschuivingen geweest: niet langer wordt Paulus gezien als […]

Relaties

De krachtbron van Thekla

Uit Herademing 2019 - nummer 03 - 21 oktober 2020

Het verlangen naar het paradijs Al bij het ontstaan kende het christendom een leefwijze die nogal afweek van wat gangbaar was binnen de cultuur van die dagen. Sommige stromingen zetten zich scherp af tegen de Griekse en Romeinse cultuur en leefpraktijk. Er was een duidelijk besef van anders zijn. De christelijke leefwijze kende radicale trekken. […]

Hier en nu

Uit Herademing 2018 - nummer 03 - 21 oktober 2020

Een bestaan van radicale ommekeer Kairos kent momenteel een revival. In haar boek Kairos, een nieuwe bevlogenheid schrijft Joke Hermsen hoe in de Griekse Oudheid onderscheid werd gemaakt tussen chronos (tijd) en kairos (beslissend ogenblik). Zij waren goden die niemand ontzagen: Vader Tijd, Chronos of Saturnus, grimmig kijkend en oud van jaren, naast de jongeling […]

Zingeving

De droom van Monnica, over een wending in Augustinus’ leven

Uit Herademing 2017 - nummer 02 - 15 oktober 2020

Augustinus beschrijft een droom van zijn moeder Monnica die over zijn toekomst gaat. Dat was in een periode waarin zijn moeder en hij het grondig oneens waren over het geloof. Hoe zat dat precies? In deBelijdenissen vertelt Augustinus (354-430) over een droom van zijn moeder Monnica (331-387), waarin een wending wordt aangekondigd in zijn leven. […]

Zingeving

Herintreder

Uit Open Deur 2019 - nummer 06 - 11 september 2020

‘Ik ben nooit van mijn geloof afgevallen, ik heb er alleen jarenlang niets mee gedaan.’ In mijn jeugd kwam ik in een heel vooruitstrevende oecumenische kerk, waar veel muziek gemaakt werd. Ik had nooit zoveel met de verhalen, maar ik mocht altijd zingen. Ik voelde me er altijd thuis. Ik was welkom en mocht zijn […]

Christus opnieuw gekruisigd (Heb. 6: 4-6) of: hoe schijnproblemen en misverstanden kunnen inspireren tot waardevolle theologische gedachten

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 01 - 8 september 2020

In het nieuwe Liedboek staat onder nummer 561 een lied van Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995): ‘O liefde die verborgen zijt’.1 De tweede en derde strofe van dit lied luiden als volgt:

God

Geestelijk moederschap of vroedvrouwkunde

Uit Handelingen 2018 - nummer 01 - 26 augustus 2020

Dat mystagogie en het moederschap met elkaar samenhangen ligt voor ons mensen uit de eenentwintigste eeuw niet voor de hand. Bij geestelijke schrijvers uit de Oudheid vinden we die samenhang wel, en dat is ook het geval bij Augustinus. Maar laat ik beginnen met mijn eigen ervaring van geestelijk moederschap.

De grootste gunst

Uit TussenRuimte 2018 - nummer 01 - 20 augustus 2020

Als de kerk maar één euro had om te besteden aan zending, maar één zendeling kon uitzenden of maar één gebed kon bidden dat verhoord wordt, dan moet dat voor het volgende zijn: voor de verkondiging van het Evangelie op plekken waar mensen niet de kans hebben om Jezus te leren kennen.