Rubriek: Belijdenis

Preekschets Johannes 9:21 – 5e zondag van de herfst – openbare geloofsbelijdenis

Uit Preekwijzer 2019 - nummer - 20 oktober 2019

Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Johannes 9:21 Schriftlezing: Johannes 9 Het eigene van de zondag Het is niet evident om over het eigene van de zondag te spreken voor die zondagen in het liturgisch jaar die de dans van Advent, Epifanie of Veertigdagentijd ontspringen. De tekst […]

Geest

Die gesproken heeft door de profeten

Uit Wij geloven 2019 - nummer - 2 september 2019

Hoofdstuk 9 uit Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof Geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel 1. Geïnspireerde tekst 2. Woord van God 3. In de Geest van Christus 4. Geïnspireerde mensen 5. Allegorische lezing 6. Oud en Nieuw als één canon 7. Welke boeken […]

Inleiding: De catechismus van Heidelberg

Uit Wij geloven 2019 - nummer - 1 mei 2019

Onderdeel van Heidelbergse Catechismus De Heidelbergse Catechismus is vervaardigd op aandringen van keurvorst Frederik III van de Palts, die daarmee het bijzondere karakter van de hervorming in zijn land tot uitdrukking wilde brengen. De Duitstalige concept-tekst is naar alle waarschijnlijkheid vervaardigd door de Heidelbergse hoogleraar Zacharias Ursinus. Een theologencommissie heeft deze tekst eind 1562 herzien, […]

Preekillustraties: Belijden

Uit Preekwijzer 2017 - nummer - 1 januari 2017

Als allen die hun geloof belijden met de drie woorden “Onze Lieve Heer” samen een kerk oprichten, zou dat vrij zeker de grootste kerk van Nederland worden. J.J. Buskes In ons land ruikt het belijden naar inkt, terwijl de echte belijdenis met bloed geschreven wordt. A.A. Spijkerboer De geloofsbelijdenis door één mens laten voorlezen is […]

Navolging

Preekschets 1 Korinthiers 1:5a – openbare geloofsbelijdenis

Uit Preekwijzer 2015 - nummer - 23 maart 2015

Openbare geloofsbelijdenis 1 Korintiërs 1:5a Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:1-9 Het eigene van de zondag In de openbare geloofsbelijdenis komen veel lijnen bij elkaar. Er is de persoonlijke geloofsontwikkeling van nieuwe christenen (meestal jongeren), die zich al dan niet in groepsverband op dit moment hebben voorbereid. Daarnaast […]

God

Steunpalen

Uit De eerste dag 2015 - nummer - 1 februari 2015

Bij Kolossenzen 2,6-19 Associatie: Blijf in Hem geworteld en gegrondvest… Verhaal Fleur wordt vroeg wakker. Er is een heleboel lawaai op straat. Ze kijkt naar buiten. Werklieden zijn bezig bomen te planten langs de stoep. Er waren al diepe kuilen gegraven. Daar gaan de bomen in, met wortel en al. De wortels zitten aan de […]

Navolging

Gitarist

Uit De eerste dag 2014 - nummer - 14 december 2014

Bij Johannes 3,22-30 Koen speelt al een paar jaar gitaar. Hij oefent elke dag minstens een half uur. Hij wil net zo goed worden als zijn vader, of misschien nog wel beter. Hij vindt gitaarspelen het coolste dat er is. De vader van Koen speelt in een bekende band. Sinds kort zit Koen óók in […]

Pastoraat

Niets dan goeds

Uit De eerste dag 2014 - nummer - 1 november 2014

Bij Matteüs 5:1-12 Het is herfstvakantie en moeder kon een dag vrij nemen. Ze zijn op de trein gestapt en daarna was het nog een heel stuk met de bus. En nu lopen Jesse en Irene samen met hun moeder de Vaalserberg op naar het hoogste punt van Nederland. Dat hadden Jesse en Irene al […]

Levenskunst

Het belangrijkste

Uit De eerste dag 2014 - nummer - 26 oktober 2014

Bij Matteüs 22,34-46 Op maandag begint juf Fanny altijd met een kringgesprek. Dan moet je vertellen wat je gedaan hebt in het weekend. Of er wordt gepraat over iets ergs dat gebeurd is, een ongeluk of zo. Vandaag begint juf Fanny met een vraag: ‘Wat vind je het belangrijkste in je leven?’ Sommige kinderen begrijpen […]

Relaties

Mag jij dat?

Uit De eerste dag 2014 - nummer - 28 september 2014

Bij Matteüs 21,28-32 Elke zaterdag gaan Jamie en Neeltje naar oma. Oma is lief, je kunt haar alles vertellen. Ze is blij dat je komt. Vandaag zit oma te zuchten. ‘Oma, wat is er?’ vraagt Neeltje. ‘Kind,’ zucht oma, ‘ik heb een nieuw telefoontje, maar alle nummers ben ik kwijt. Ik weet niet wat ik […]