Rubriek: Bidden

Bidden

Waken is bewust afwijken

Uit Herademing 2019 - nummer 01 - 23 juli 2021

Waken in bijbelse zin is een bewust afwijken van de natuurlijke gang van zaken. Op de achtergrond staat het biologisch ritme dat we kennen uit het scheppingsverhaal: ‘Zo werd het avond en morgen: de eerste dag’ (Genesis 1:5). Onder normale omstandigheden voegt de mens zich naar dit voorgegeven patroon, ook de vrome mens: ‘Bij mijn neerliggen en mijn opstaan zal ik de Eeuwige prijzen.’ Waken is daarentegen een vrijwillig doorbreken van het gewone ritme van slapen en wakker zijn.

Bidden

Bidden voor Peter R.

19 juli 2021

Bidden is populair. Het woord wordt niet alleen in de mond genomen door mensen met een religieus achtergrond en evengoed spreken seculiere mensen over ‘bidden voor iemand’; ze doen dat op het moment dat de mogelijkheden van wetenschappelijke instrumenten ophouden. Het is opvallend hoe vaak de woorden hebben geklonken bij mensen die Peter R. de Vries het goede toewensen kort na de moordaanslag en er nog hoop op overleven was.

Monastiek

Maria-antifonen

Uit Laetare 2020 - nummer 05 - 13 februari 2021

Vanaf het begin was mijn loopbaan verweven met het katholicisme, in persoonlijke, in liturgische en in theologische zin. De figuur van Maria speelde daarbij regelmatig een rol. Ik moest mij tot haar zien te verhouden, vanuit mijn soms anti-roomse opvoeding. Door de jaren heen heb ik mij in haar verdiept, gezocht naar een mogelijke oecumenische […]

Bidden

Zwaartekracht

Uit Open Deur 2020 - nummer 10 - 9 november 2020

‘Ik voel me door God betrapt en begrepen, zondig en gezegend beide.’ Ivo de Jong kan niet zonder de spiegel van het gebed, als bron van zelfinzicht – waarin je ontdekt dat je nog lang niet bent waar je wezen wil.   Zelf heb ik nooit een Bijna Dood Ervaring beleefd; wel heb ik mensen […]

Bidden | Zingeving

Dromen zijn een uitnodiging tot verkenning en ontdekking

Uit Herademing 2017 - nummer 02 - 21 oktober 2020

De Handreiking diept een Herademing-thema praktisch uit in spirituele oefeningen voor eigen gebruik of voor het werken met groepen. Een droom mogen we zien als een uitnodiging tot vrije verkenning en ontdekking. De kunst is het droomverhaal te benaderen met een open houding. Dan zijn verrassingen mogelijk. Verschillende methodieken kunnen onze creativiteit hierbij bevorderen. Een […]

Bidden

Nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen

Uit Herademing 2018 - nummer 03 - 21 oktober 2020

De rol van ‘tijd’ en ‘eeuwigheid’ binnen de liturgie Alle eeuwen door hebben mensen gezocht naar een manier van omgaan met wat hen overstijgt. Wonderen fascineren ons: ‘begrijpen’ is hier niet aan de orde, ‘verwonderen’ wel. Alles wat we zelf gemaakt hebben, kennen we al. Wat we bedacht hebben, weten we al. Even is alles […]

Bidden

Gevoelig worden voor de aanwezigheid van de eeuwige

Uit Herademing 2018 - nummer 02 - 21 oktober 2020

‘Het licht van Zijn aanwezigheid schijnt ons tegemoet door de dagelijkse gebeurtenissen in ons leven en in ontmoetingen met onze medemensen.’ Contemplatieve oefeningen In ieders leven zijn er van die momenten die ons kunnen verrassen. Ogenblikken waarin wij een levende stilte ervaren en ons bewust worden van iets wat er altijd al was, maar wat […]

Bidden

Gehuld in stilte

Uit Herademing 2017 - nummer 01 - 19 oktober 2020

Luisteren met het hart In het verhaal van God met mensen zoals we dat in de Bijbel lezen, is er dikwijls sprake van een stem die oproept en mensen in beweging zet. Ze horen, ze luisteren, ze worden geraakt en ze gehoorzamen. In Jezus hebben mensen ervaren dat het eeuwige Woord van God zichtbaar, tastbaar, […]

Monastiek

‘Bidden met je ogen open’

Uit Herademing 2017 - nummer 01 - 15 oktober 2020

‘Een icoon maak je niet, je schildert hem altijd na’, zegt Thom Breukel. Hij heeft nu al jaren elke dinsdag een iconenatelier ‘In een zachte bries’ aan de Handboogstraat in Amsterdam. Onder een glazen dak schilderen een paar mensen iconen over, in de keuken drinken ze koffie en kunnen ze hem om raad vragen. Hoe […]

Bidden

Elke nacht op mini-retraite

Uit Herademing 2017 - nummer 02 - 15 oktober 2020

Kan aandacht voor nachtelijke dromen van betekenis zijn binnen een christelijke spirituele levenspraktijk? Barbara Koning nodigt je uit. Een droom is meer dan een soort prullenbakje tijdens de slaap. Het is meer dan een bundeltje restanten van onze dagelijkse indrukken. In dit artikel bepleit Barbara Koning een ruimere benadering. In de droom kan God zijn […]