Tag: Blog

Spiritualiteit

Spiritualiteit in coronatijd: indalen in het leven zoals het werkelijk is

4 januari 2021

Ook vlak voor de coronacrisis vond ik dat de vraag naar goed leven weer op tafel moet komen. In de samenleving, maar ook in mijn eigen bestaan. Anders dan veel anderen in onze samenleving werd Ik er niet ziek van, maar ik ervoer veel verbanden waarin ik functioneerde eerder als een last dan als een steun. Ik voelde mij behandeld als een radertje in de grote, anonieme machine die de samenleving klaarblijkelijk was geworden en ik behandelde mijzelf zo. Ik voelde mij geprest tot manieren van denken en doen die haaks stonden op alles waarin ik geloofde. Ik waardeerde ontwikkelingen anders aan dan dat naar mijn gevoel in mijn omgeving als vanzelfsprekend gold.

Geloofsverdieping | Theologie

We vergeten dat 'hier en nu' niet 'alles' is

14 december 2020

Hoe kan men blijven geloven in een seculariserende samenleving? Herman Paul schreef het boek ‘Shoppen in Advent’ over hoe secularisatie werkt in onze samenleving en wat we ermee kunnen doen om toch te blijven geloven. Lees nu de recensie van ds. Bart de Bruin.

Geloofsverdieping | Theologie

Wat zijn de ‘unique selling points’ van de kerk?

11 december 2020

Ds. Barbara Lamain (‘t Woudt-Den Hoorn) reageert op het nieuwe boek van dr. Herman Paul. ‘Het USP van de kerk is niet het hier en nu maar de toekomst: de verwachting van Christus komst, is een onderscheidend kenmerk van het christelijk geloof.’ Herman Paul bekleedde van 2012-2020 namens GZB en IZB de bijzondere leerstoel secularisatiestudies. […]

Geloofsverdieping

Recensie Kerkgeschiedenis voor iedereen

30 november 2020

Deze recensie van Kerkgeschiedenis voor iedereen werd geschreven door P.A. Zevenhuizen en verscheen ook in Om Sions wil.

Geloofsverdieping

Geroepen door God

30 november 2020

Wie in de binnenkamer en op een kring zich wil laten verrassen door Gods instrument Elisa wordt met dit boek heel goed op weg geholpen.

Geloofsverdieping

Kijk op de ziel

27 november 2020

Kijk op de ziel biedt je theologische verdieping en veel stof tot nadenken. Een bezinningsboek dat leidt tot diepe geloofsgesprekken.

Geloofsverdieping

Vertrouwen

26 november 2020

Het geschenk van vertrouwen is een theologisch boek zoals theologie anno nu moet zijn: in gesprek met de inzichten van nu, over thema’s van nu, met een eigen aanpak en geluid.

Geloofsverdieping

Geschreeuw onder dwazen

25 november 2020

Mij dunkt dat we in juist in onze tijd van veel politiek geschreeuw in binnen- en buitenland onze winst kunnen doen met de overwegingen van dr. A.A. van Ruler over Prediker 9. Daarom geef ik zijn woorden over dit Bijbelvers (gedeeltelijk) door! Ds. E.K. Foppen, predikant van de karakteristieke Bethlehemkerk in Den Haag.

Geloofsverdieping

Recensie: God en de pandemie

25 november 2020

‘God en de Pandemie’ is een kleinood voor alleman, van leken tot theologen. Een essay dat te denken geeft, niet uitsluitend over de coronacrisis maar over de vraag hoe als christen te leven in onzekere tijden.

Geloofsverdieping

Recensie Contra-Kant, Emanuel Rutten

24 november 2020

Wie enigszins thuis is in de apologetiek, zal de naam van Emanuel Rutten ongetwijfeld kennen. Regelmatig gaat hij in debat met atheïsten, hij ontwikkelde een nieuw Godsbewijs en enkele jaren geleden was hij nog spreker op het allereerste Veritas Forum in Rotterdam.