Rubriek: Conflicten

Kerk in de wereld

Godsdienstvrijheid in lockdown?

Uit Kerk en Theologie 2021 - nummer 01 - 16 april 2021

‘Ja, dank jullie wel. De ministeriële commissie crisisbeheersing heeft zich vandaag gebogen over een nieuw advies van het Outbreak Management Team’. Met deze woorden begon minister-president Mark Rutte op donderdag 12 maart jongstleden de persconferentie waarin een aantal nieuwe maatregelen in het kader van het terugdringen van het virus covid-19 werden toegelicht.

Monastiek

Mystery Worshipper

Uit Laetare 2020 - nummer 04 - 28 december 2020

De mystery worshippers van Laetare lieten een tijdje niet van zich horen. Toch hebben ze wel degelijk rondgereisd, vakkundig vermomd als gewone kerkganger. hier is een verslag uit het ‘oude normaal’. Wie, wat, waar? Kerk: St. Nicolaasbasiliek Plaats: Amsterdam Denominatie: rooms-katholiek Datum: 26 januari 2020 Voorgangers: drs. Eric Fennis (priester) en drs. Rob Polet (diaken) […]

Kerk als oefenruimte voor verlangen

Uit Ouderlingenblad 2020 - nummer 10 - 26 december 2020

In zijn uitleidend artikel zoekt Sake Stoppels naar waar de verschillende auteurs – hopelijk gezamenlijk? – uitkomen. Via Herman Paul en zijn Shoppen in advent legt hij de vraag op tafel ‘of we nog iets met Augustinus kunnen of dat de bordjes definitief zijn verhangen?’… Dr. S. Stoppels is lector Theologie aan de Christelijke Hogeschool […]

Levenskunst

Een wijze raad, mits goed verstaan

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 04 - 30 november 2020

Niet toe te geven aan de zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen… – 1 Petrus 2:11 (NBV) Bijbelteksten kunnen in de loop van de tijd soms een eigen leven gaan leiden en roepen dan – wanneer ze los van de oorspronkelijke context worden gelezen – soms andere associaties op dan ze ooit deden. […]

Diversiteit | Inclusie

Thuis zijn in de kerk

Uit Handelingen 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

Enige tijd geleden was er in mijn gemeente een soepbuffet. Op zaterdag kwamen er zo’n honderd mensen naar het jeugdcentrum. Jongeren, mensen van mijn leeftijd, maar vooral jonge gezinnen. Met z’n allen zaten we rondom tafels en aten diverse soorten soep. Hier konden we ons het huisgezin van God voelen. Aanwezig zijn bij zo’n maaltijd […]

Het concentratiekamp als heilige ruimte

Uit Herademing 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

Het concentratiekamp is in Europa deel geworden van ons collectieve geheugen. Kun je de plekken waar de kampen lagen heilig noemen? Heilig, waar zoveel geleden is, zoveel onrecht is aangedaan, de menselijkheid zo met voeten is getreden? Ja, juist daarom. En omdat er intens en op creatieve wijze gebeden en gevierd is. Het zijn monumenten […]

Populistische tendensen gelovig tegengaan

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 02 - 28 oktober 2020

‘Het is de taak van religies en religieuze instituten om populistische tendensen in de Nederlandse samenleving tegen te gaan.’ Deze stelling legde de themaredactie voor aan Praxedis Bouwman en aan Madelon Grant.

Communicatie in Jeremia 29

Uit Schrift 2020 - nummer 02 - 28 oktober 2020

Profeet is geen gemakkelijk beroep. Jeremia weet er alles van. Wat je te zeggen hebt, valt niet altijd in goede aarde. Andere profeten verkopen mooie leugenpraatjes, met een beetje pech zelfs uit jouw naam.

Monastiek

Thomas Merton: de wakende monnik

Uit Herademing 2019 - nummer 01 - 21 oktober 2020

Mijn kennismaking met Thomas Merton dateert uit de jaren ’80 van de vorige eeuw. Ik had, na veel aarzelen, militaire dienst geweigerd. Na de vervangende dienstplicht deed ik mee met de wakes van de Franciscaanse Vredeswacht in Woensdrecht en de demonstraties tegen kruisraketten. Toch was ik onrustig op zoek naar een engagement met de wereld, […]

Jezus | Seculariteit

Einde of nieuw begin?

Uit Herademing 2018 - nummer 01 - 19 oktober 2020

We zien een kerk in puin. Maar de zon schijnt en in het omringende groen bloeien bloemen. Alleen de toren staat nog overeind en op het liturgisch centrum zien we het altaar of de avondmaalstafel staan. Is het een christelijke kerk in Syrië vernield door oorlogsgeweld? In Irak verwoest door de barbaren van IS?