Rubriek: Discriminatie

Witheid en publieke theologie. Luisteren onderzocht

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 04 - 27 maart 2021

Onze idealen over hoe het publieke debat eruit moet zien, blijven gecompliceerd door de realiteit van hoe we ingebed zijn in machtsverhoudingen en systemische onrechtvaardigheid. Wat zijn de uitdagingen van ras voor witte theologen die deelnemen aan de Zuid-Afrikaanse publieke sfeer?

Westerse arrogantie

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 04 - 26 maart 2021

Onlangs verscheen er een rapport van de Raad van Europa over de positie van minderheden in Bulgarije. Ook al is er op verschillende terreinen flink vooruitgang geboekt, nog steeds worden Roma er gediscrimineerd. Er zijn nog altijd problemen op het gebied van scholing en hate speech blijft vaak onbestraft.

Het lichaam van Christus kan niet ademen

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 04 - 26 maart 2021

Toen eind mei ook in Nederland de publieke verontwaardiging over racisme overkookte en door het hele land demonstraties plaatsvonden, besloten we als redactie een themanummer van TussenRuimte over racisme te maken. Maar waar begin je bij dit thema? Als je dicht bij de aanleiding blijft, de Black Lives Matter-protesten, moet je vooral kijken naar het racisme waar zwarte mensen sinds eeuwen onder lijden, met een focus op het Atlantisch gebied. Maar is racisme niet veel breder dan alleen wit en zwart? En inclusief bijvoorbeeld islamofobie en antisemitisme? En wat wordt er bedoeld met die termen? Heb je het dan over huidskleur of over historisch en cultureel geconstrueerde posities in de samenleving? Beland je zo niet in een discussie die heel erg berust op de situatie in de Verenigde Staten, die niet parallel loopt met racisme in Nederland? Komen niet op alle continenten vormen van racisme voor? En als je naar Nederland en racisme kijkt, is dan het verleden ‘in de Oost’ niet even relevant als dat ‘in de West’?

Diversiteit | Inclusie

‘Oh, hoort die bij u’

Uit Open Deur 2021 - nummer 01 - 1 februari 2021

In China ervoer Folly Hemrica hoe het is om op te vallen door je huidskleur: met haar witte huid en witblond haar was ze een uitzondering. Haar Chinese dochters genoten er juist van om eens géén uitzondering te zijn. Kun je bij elkaar horen als je een andere huidskleur hebt? Die vraag kunnen wij als […]

Witte schaamte en schuld

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

Hoe een goedbedoelde vraag grensoverschrijdend en racistisch kan zijn. De zwarte vrouw en ik, witte vrouw, zaten op 1 juli 2019 tegenover elkaar aan een feestelijk gedekte tafel in de kerk. We deden mee met het dialoogontbijt ter gelegenheid van Keti Koti, de (feest)dag waarop het afschaffen van de slavernij herdacht en gevierd wordt.De bijeenkomst […]

Diversiteit

Vier samen het leven als geschenk

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

De wereld beweegt. Steeds meer. Van heinde en verre komen mensen naar onze streken. Van overal. Uit de landen van Afrika of Azië of Midden-en Oost-Europa. Uit lijfsbehoud. Of op zoek naar werk en inkomen. Naar een leven met meer perspectief en uitzicht. In de stad waar ik woon, zie ik op straten en pleinen […]

What’s in a name?

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

Vreemdelingen hebben in de loop der tijd heel wat namen gekregen. Buitenlander, allochtoon, arbeidsmigrant, vluchteling… Namen voor mensen ‘die ergens anders vandaan komen’ hebben vaak een politieke of juridische lading. De overheid had ze nodig, lijkt het. Die namen maken onderscheid en kunnen dat onderscheid in stand houden. Onderscheid kan tweedeling worden. Zeker als aan […]

Diversiteit

Vreemd

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

‘Hoe was het vanochtend op school?’ vraagt mama als Janna en Iris tussen de middag thuiskomen. Iris eet vaak mee. ‘Er is een nieuw meisje,’ zegt Janna. ‘Alice. Ze komt uit… nou, dat weet ik niet meer. Een heel ver land. Ben de naam alweer vergeten.’ ‘Ze eet heel rare dingen,’ zegt Iris. ‘Ze doet […]

In Nederland ben je levenslang vreemdeling

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

Hij kan er niet onderuit. Hij heeft gezien wat het effect van racisme op mensen is en wat het met hemzelf doet. ‘We zijn allemaal dragers van racisme. Van daaruit handelen we. Het raakt de daders en de slachtoffers. Er zit diepe pijn. Zowel slachtoffers als daders kunnen er niet snel mee in het reine […]

Diversiteit

Het systeem is niet altijd barmhartig

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

Waarschijnlijk heeft het veel mensen verrast dat de Black Lives Matter-beweging ook in ons land opeens zoveel weerklank vond. Die hoort in onze beleving eerder thuis in de Verenigde Staten, die een pijnlijk patent lijken te hebben op tweedeling en discriminatie. Maar Nederland? Harold Schorren We zijn wakker geschud om na te denken over onze […]