Rubriek: Diversiteit

Diversiteit | Intercultureel

De monoculturele zondagmorgenkerk

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 04 - 26 maart 2021

Tegenwoordig is het christelijk landschap in Nederland multicultureel en veelkleurig, maar het is een feit dat een groot deel van de geloofsgemeenschappen monochroom en monocultureel is. Is dat ‘een tragedie’, zoals Martin Luther King jr. zei?

Diversiteit | Inclusie

‘Oh, hoort die bij u’

Uit Open Deur 2021 - nummer 01 - 1 februari 2021

In China ervoer Folly Hemrica hoe het is om op te vallen door je huidskleur: met haar witte huid en witblond haar was ze een uitzondering. Haar Chinese dochters genoten er juist van om eens géén uitzondering te zijn. Kun je bij elkaar horen als je een andere huidskleur hebt? Die vraag kunnen wij als […]

Diversiteit

Vier samen het leven als geschenk

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

De wereld beweegt. Steeds meer. Van heinde en verre komen mensen naar onze streken. Van overal. Uit de landen van Afrika of Azië of Midden-en Oost-Europa. Uit lijfsbehoud. Of op zoek naar werk en inkomen. Naar een leven met meer perspectief en uitzicht. In de stad waar ik woon, zie ik op straten en pleinen […]

Diversiteit

Angst voor vreemden

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

  Leven zonder angst – wie wil dat niet? Maar vaak is het goed om iets van angst te hebben: als we aan het verkeer deelnemen, risico’s lopen, als we een belangrijke taak te vervullen hebben. Dat verhoogt onze alertheid en daarmee onze prestaties. Maar hoe zit het met angst voor vreemden, voor vreemdelingen?   […]

Diversiteit

Vreemd

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

‘Hoe was het vanochtend op school?’ vraagt mama als Janna en Iris tussen de middag thuiskomen. Iris eet vaak mee. ‘Er is een nieuw meisje,’ zegt Janna. ‘Alice. Ze komt uit… nou, dat weet ik niet meer. Een heel ver land. Ben de naam alweer vergeten.’ ‘Ze eet heel rare dingen,’ zegt Iris. ‘Ze doet […]

Diversiteit

Verdachte stukjes

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

Column Vreemdelingen. Het woord zegt het al: we worden geacht ze met gezond wantrouwen tegemoet te treden. Vreemd is immers het tegendeel van vertrouwd. Het is als de eerste lepel uitheemse soep (in mijn geval uit het Tsjechische Reuzengebergte) die een kind te eten krijgt: er drijven verdachte stukjes in rond en die hebben de […]

Diversiteit

Het systeem is niet altijd barmhartig

Uit Open Deur 2020 - nummer 11 - 3 december 2020

Waarschijnlijk heeft het veel mensen verrast dat de Black Lives Matter-beweging ook in ons land opeens zoveel weerklank vond. Die hoort in onze beleving eerder thuis in de Verenigde Staten, die een pijnlijk patent lijken te hebben op tweedeling en discriminatie. Maar Nederland? Harold Schorren We zijn wakker geschud om na te denken over onze […]

Diversiteit

De Amersfoortse zwaan

Uit Herademing 2017 - nummer 03 - 20 september 2020

Op dit moment telt Nederland zo’n zestig pioniersplekken. Dat zijn protestantse projecten die beogen de Bijbelse boodschap in nieuwe vormen aan te bieden aan een breed publiek. De verschillende pioniersplekken zijn heel divers. Men heeft met elkaar digitaal contact en twee keer per jaar een gezamenlijke training. Eén van die pioniersplekken is de voormalige Lutherse gemeente van Amersfoort met ds. Diederiek van Loo. Wij stelden haar enkele vragen.

Diversiteit | Inclusie

Veelkleurig leren, een terugblik

Uit Handelingen 2018 - nummer 04 - 27 augustus 2020

In diverse bijdragen in dit nummer komen verschillende thema’s naar voren die een bredere reikwijdte hebben naar het denken over diversiteit in onze samenleving. Een overzicht in vijf categorieën.

Diversiteit | Inclusie

Lopend onderzoek naar interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging

Uit Handelingen 2018 - nummer 04 - 27 augustus 2020

De wisselrubriek ‘De promotie’ besteedt aandacht aan het onderzoek dat Anke Liefbroer, promovenda aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, doet naar interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging in het diverse religieuze landschap dat Nederland intussen kent. Promotor is prof.dr. R. Ruard Ganzevoort en co-promotor dr. Erik Olsman.