Rubriek: Diversiteit

Diversiteit | Intercultureel

Een vanzelfsprekende inclusiviteit?

Uit TussenRuimte 2018 - nummer 04 - 21 augustus 2020

Waarom is het zo moeilijk om de ‘gemarginaliseerden’ een plek te geven in onze missieopvattingen en in ons zendingsbeleid? Hoe komt het dat echt inclusief denken zo lastig is?

Diversiteit | Inclusie

Druk op religieuze vrijheid in nederland

Uit TussenRuimte 2018 - nummer 02 - 20 augustus 2020

Neemt de druk op godsdienstvrijheid toe? In relatieve zin gaat het in Nederland goed, en toch is vrijheid nooit vanzelfsprekend. Tekenend zijn de waardeoordelen die worden geuit ten opzichte van minderheden. Denk aan het dragen van religieuze symbolen of discussies over de rol van geweten op de werkvloer, of de racistische uitlatingen in het kader van islamofobie. Dit artikel bespreekt een aantal van deze kwesties.

Diversiteit | Inclusie | Intercultureel

Veelbelovend perspectief

Uit TussenRuimte 2017 - nummer 01 - 19 augustus 2020

Aan tafel gebeurt het! Daar vinden we elkaar en daar vinden we God. Het veelbelovende perspectief dat Jesaja in hoofdstuk 25 beschrijft, heb ik vaak voor ogen gehouden gedurende mijn onderzoek naar internationale kerken in Dordrecht. Het beeld van de volken die feestvieren omdat hun God redding gebracht heeft, geeft fundament en richting voor de interculturele ontmoeting.

Diversiteit | Inclusie

De kleur van de NG kerkfamilie in Zuid-Afrika

Uit TussenRuimte 2017 - nummer 01 - 19 augustus 2020

In de jaren zeventig groeide ik op in een mijndorp in de buurt van Johannesburg. Toen de onlusten in Soweto uitbraken, was ik elf jaar. Ik heb gezien hoe zwarten zonder passen1 in ons blanke woongebied in grote arrestantenwagens van de politie gestopt werden. Ik heb ook gezien hoe blanke Zuid-Afrikanen zwarte Zuid-Afrikanen op straat aanvielen, in de wetenschap dat de gerechtelijke overheden van het land daar niets aan zouden doen.

Diversiteit | Inclusie

Een veelkleurig mozaïek van pioniersplekken

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 05 - 17 augustus 2020

In de serie over pioniersplekken maken we nu even ‘pas op de plaats’, met vragen als: wat ís eigenlijk een pioniersplek? wie komen als deelnemers naar zo’n plek? wat willen en beleven ze daar? hoe wordt, nu en in de toekomst, de plaats van pioniersplekken binnen de PKN gezien?

Diversiteit | Inclusie

Inleiding – bij het themanummer

Uit Ouderlingenblad 2018 - nummer 10 - 17 augustus 2020

De Kerkorde vraagt ‘de kerkenraad telkens voor vier jaar een beleidsplan op te stellen’. Waarom eigenlijk? Hoe nuttig en inspirerend kan het opstellen van zo’n plan zijn? Hoe is te voorkomen dat het in een bureaula verdwijnt? In de inleiding bij dit themanummer komen zulke vragen al op tafel.

Diversiteit | Inclusie

En nu aan de slag…

Uit Ouderlingenblad 2018 - nummer 02 - 6 augustus 2020

Dit nummer is geschreven rond het thema ontevredenheid in de gemeente. Wat kan de gemeente op het platteland, waar we mee begonnen, nu concreet met de ontstane onrust? Hoe pak je zoiets aan? In dit slotartikel wordt nader op deze vraag ingegaan.

Diversiteit | Inclusie

Hek om het weiland of bron in het veld?

Uit Ouderlingenblad 2018 - nummer 02 - 6 augustus 2020

‘Hoe kan de kerkenraad leidinggeven aan een veelkleurige gemeente?’ Eerst verkennen we de perspectieven: zie je verscheidenheid als kans of eerder als bedreiging? Daarna verhelderen we de soorten verscheidenheid in de gemeente en we eindigen met enkele handreikingen.

Diversiteit

Samen kerk

Uit Ouderlingenblad 2018 - nummer 02 - 6 augustus 2020

Hoe ben je samen kerk als mensen onderling sterk verschillen? De allervroegste christelijke kerk spatte door deze verschillen bijna uiteen. De weg die men vond om samen kerk te zijn kan ons vandaag helpen om één kerk te zijn van mensen met heel verschillende achtergronden en gewoonten.

Diversiteit | Inclusie

Ik noem mij christen in onze kleurrijke samenleving

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 11 - 6 augustus 2020

Om andersgelovigen niet te laten verdwalen in het oerwoud van christelijke richtingen, kan het helpen en duidelijkheid geven jezelf gewoon ‘christen’ te noemen…