Rubriek: Doop

Doop | Rituelen

Nieuwe dooppraktijken: peuters en kleuters

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 01 - 5 februari 2021

Je kinderen als baby’s laten dopen is niet meer vanzelfsprekend. Als peuter of kleuter lijkt het vaker te gebeuren dan vroeger. Hoe leg je dat die kinderen uit en neem je ze mee in het verhaal? Tijden veranderen Lange tijd was het voor veel mensen vanzelfsprekend hun kind(eren) te laten dopen als baby. In mijn […]

Woestijn en Jordaan. Over de betekenis van de plaats van het optreden van Johannes de Doper

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 01 - 28 oktober 2020

In de synoptische evangeliën wordt het optreden van Johannes de Doper in het bijzonder verbonden met de woestijn en met de Jordaan. Een verband met de Jordaan is ook in het vierde evangelie aanwezig (Joh 1:28 “Bethanië over de Jordaan”), hoewel Johannes daar ook nog op een andere plaats doopt, namelijk in Aenon bij Salim (Joh 3:23). Waarom worden deze locaties in de evangeliën expliciet genoemd?

Het lichaam als ontmoetingsplaats voor God

Uit Herademing 2020 - nummer 01 - 21 oktober 2020

De kerkvader Augustinus was als bisschop verantwoordelijk voor de geloofsvorming in zijn kerk. Wie christen wilde worden, moest studeren, God leren liefhebben en uiteindelijk bekeerd worden door de doop. De rituelen—de sacramenten—die de leerling onderging, hadden een lijfelijk karakter: proeven, voelen, naakt het doopwater ingaan. Als de gelovigen vervolgens mogen deelnemen aan de eucharistie—eten en drinken—worden zij meer en meer lichaam van Christus.

Jezus

Er klinkt een stem…

Uit Herademing 2019 - nummer 02 - 10 oktober 2020

‘Toen sprak de Heer tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet: er was alleen die stem’ (Deut. 4,12-13). Het tot klank gekomen woord staat aan het begin van de schepping. Wanneer de Godservaring via klanken mogelijk is, is van belang om ‘voorzichtig’ om te gaan met klanken in de liturgie. Welke klanken maken het mogelijk om tot een Godservaring te komen? En hoe kunnen mensen iets ervaren van Gods Stem in de klanken tijdens een liturgieviering?

Door het water

Uit Open Deur 2018 - nummer 06 - 11 september 2020

In bijna alle religies speelt water een rol. Vooral bij rituelen, die vaak een overgang markeren. Je gaat het water in, om je te zuiveren. Je gaat door het water, kopje onder, alsof je door de dood gaat, en als een nieuw mens kom je boven. Of je giet het water uit, om nieuw leven […]

De 8 van ‘nieuw begin’

Uit Open Deur 2018 - nummer 11 - 11 september 2020

Het getal acht komt van oudsher terug in rituelen rond de doop. Zo hebben oude stenen doopvonten vaak een achthoekige vorm. Waarom is dat zo? En waarom hebben molens die vorm ook? Beroemd is de doopkapel die in Florence op het plein voor de grote kathedraal staat. Die heeft een achthoekige plattegrond en koepel. De […]

Christus opnieuw gekruisigd (Heb. 6: 4-6) of: hoe schijnproblemen en misverstanden kunnen inspireren tot waardevolle theologische gedachten

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 01 - 8 september 2020

In het nieuwe Liedboek staat onder nummer 561 een lied van Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995): ‘O liefde die verborgen zijt’.1 De tweede en derde strofe van dit lied luiden als volgt:

Leiderschap

Sacramentsbevoegdheid: van uitzondering naar regel pleidooi voor aanpassing van de kerkorde

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 03 - 31 augustus 2020

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de triosynode van de kerken die met el-kaar op weg waren naar eenwording de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in tweede lezing vaststelde, al kon niemand toen nog bevroeden dat de verenigde kerk deze naam zou gaan dragen.1 Met kerkorde doel ik hier op de kerkorde in engere zin, de Romeinse artikelen. In dit ar-tikel wil ik de tekst en de uitwerking daarvan in de ordinanties evalueren met het oog op de sacramentsbevoegdheid.

In het midden van de gemeente. Ecclesiologische en kerkrechtelijke overwegingen bij een doopcasus

Uit Kerk en Theologie 2017 - nummer 02 - 31 augustus 2020

Met de nodige regelmaat melden zich stellen die een kind willen laten dopen, maar niet of nauwelijks bij het gemeenteleven betrokken zijn. Ze willen het liefst laten dopen in een dienst waarin zij als doopouders de enigen zijn. We zien ze dan na het dopen zelden meer, hooguit nog eens met Kerst.

Verbond

Uit Ouderlingenblad 2018 - nummer 09 - 8 augustus 2020

Zo lezen we in vers 3 van de berijmde versie van Psalm 105. En zo zongen en zingen we het bij een doopviering. Immers, dat de kerk kleine kinderen is gaan dopen is vrucht van lang, eerbiedig en zorgvuldig luisteren naar de Bijbel.