Tag: Ecclesiologie

Van U is de toekomst

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 05 - 4 juni 2021

In het najaar van 2020 lanceerde de Protestantse Kerk een visienota met als titel: Van U is de toekomst – Ontvankelijk en waakzaam leven van genade. Met deze nota wil de Protestantse Kerk laten zien wat de focus is van de kerk – waar komt het in de komende jaren opaan? In dit artikel ga ik in op de inleidende paragrafen van de nota. Eerst de achtergrond en context – geloven vindt niet plaats in het luchtledige. Daarna het fundament waarop is gebouwd: genade als grondtoon. Tot slot ook enkele vragen die van dienst kunnen zijn bij bespreking in kerkenraad of gespreksgroep.

Idealisme als vraag

Uit Kerk en Theologie 2021 - uitgave 01 - 16 april 2021

Afgelopen februari werd de wereld van christelijke woongemeenschappen opgeschud door het nieuws over Jean Vanier. Uit een eigen onderzoek van L’Arche, zoals de organisatie heet waar Vanier bij betrokken was, bleek dat hij vijfendertig jaar lang vrouwen misbruikt heeft. Er is vastgesteld dat hij tussen 1970 en 2005 ‘manipulatieve seksuele relaties’ heeft gehad met zes vrouwen. Het gedrag van Vanier zou beïnvloed zijn door de ‘mystieke seksuele praktijken’ van de Franse dominicaan Thomas Philippe.

Godsdienstvrijheid in lockdown?

Uit Kerk en Theologie 2021 - uitgave 01 - 16 april 2021

‘Ja, dank jullie wel. De ministeriële commissie crisisbeheersing heeft zich vandaag gebogen over een nieuw advies van het Outbreak Management Team’. Met deze woorden begon minister-president Mark Rutte op donderdag 12 maart jongstleden de persconferentie waarin een aantal nieuwe maatregelen in het kader van het terugdringen van het virus covid-19 werden toegelicht.

Het lichaam van Christus kan niet ademen

Uit TussenRuimte 2020 - uitgave 04 - 26 maart 2021

Toen eind mei ook in Nederland de publieke verontwaardiging over racisme overkookte en door het hele land demonstraties plaatsvonden, besloten we als redactie een themanummer van TussenRuimte over racisme te maken. Maar waar begin je bij dit thema? Als je dicht bij de aanleiding blijft, de Black Lives Matter-protesten, moet je vooral kijken naar het racisme waar zwarte mensen sinds eeuwen onder lijden, met een focus op het Atlantisch gebied. Maar is racisme niet veel breder dan alleen wit en zwart? En inclusief bijvoorbeeld islamofobie en antisemitisme? En wat wordt er bedoeld met die termen? Heb je het dan over huidskleur of over historisch en cultureel geconstrueerde posities in de samenleving? Beland je zo niet in een discussie die heel erg berust op de situatie in de Verenigde Staten, die niet parallel loopt met racisme in Nederland? Komen niet op alle continenten vormen van racisme voor? En als je naar Nederland en racisme kijkt, is dan het verleden ‘in de Oost’ niet even relevant als dat ‘in de West’?

Kerkopbouw en praktische ecclesiologie 2017-2020

Uit Handelingen 2020 - uitgave 04 - 5 maart 2021

In de afgelopen jaren hebben denkers rond kerkopbouw en praktische ecclesiologie niet stil gezeten. In dit korte Trendbericht lichten we er een aantal specifieke thema’s uit. Daarnaast is er op de website van dit tijdschrift parallel hieraan het veel uitvoeriger en bredere Literatuuroverzicht rond dit onderzoeksveld. We concentreren ons hier op achtereenvolgens leiderschap, pionieren en […]

Bevestiging van ambts- en taakdragers

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 01 - 5 februari 2021

In veel gemeentes zijn naast ambtsdragers ook andere vrijwilligers aan het werk. Ze lijken soms zelfs hetzelfde te doen… Wat zijn (ten diepste) de verschillen en hoe worden die zichtbaar bij de bevestiging?

Eredienst of of happening?

Uit Ouderlingenblad 2021 - uitgave 01 - 5 februari 2021

‘Zo leuk’, vertelde een vriendin me tijdens een wandeling, ‘ik kijk de laatste tijd vaak een kerkdienst en daar kun je tijdens de preek met je smartphone meedoen. Je kunt dan reageren op een stelling, of een vraag stellen aan de voorganger. Je vraag of opmerking verschijnt gelijk in beeld en de voorganger, maar ook anderen kunnen erop reageren. Heel gaaf, zo word ik echt bij de dienst betrokken en ga ik er veel meer over nadenken. Doe jij dat ook al?’ De kerkdienst… is die een eredienst of een happening? En is het een dilemma, de keuze voor één van de twee, of kunnen de twee ook samen gaan?

De kerk: kringloopwinkel en kapperszaak

Uit Ouderlingenblad 2020 - uitgave 10 - 26 december 2020

Een gebroken tegeltje, een kringloopwinkel en een kapperszaak… hoe helder en duidelijk, niet mis te verstaan, wordt hier een beeld geschetst van onze tijd, van kerk en geloof, van ons adventsverlangen… Drs. A.J. Mouw is predikant in de Hervormde Gemeente van Aalburg. Ze stonden bij de kassa. Bijna hadden ze het prachtige witte wandtegeltje afgerekend. […]

Oefenen in adventsverwachtingen – als gemeente van Christus onderweg

Uit Ouderlingenblad 2020 - uitgave 10 - 18 december 2020

Hoe helpen we elkaar in de gemeente van Christus om gericht te zijn op het komende Koninkrijk van God? Hoe gaan we om met de dagelijkse verleidingen? Hier concrete mogelijkheden. Drs. B.J.P. de Bruin is als predikant verbonden aan de Hervormde wijkgemeente ‘De Ontmoeting’ in Middelburg. Je zult maar bezig zijn met de afweging of […]

Kerk en event

Uit Kerk en Theologie 2020 - uitgave 02 - 30 november 2020

De kans van een vloeibare kerk In Nederland lijken events de wind mee te hebben. Festivals als Opwekking, Graceland, New Wine en het Inspiratiefestival Terschelling trekken duizenden bezoekers. The Passion is seen ander voorbeeld van een geslaagd event dat al jaren in de top-10 van best bekeken televisieprogramma’s in Nederland staat. Er zijn vele andere […]