Rubriek: Eenzaamheid

Jezus | Ziekte

Jezus op afstand

Uit Schrift 2021 - nummer 02 - 13 augustus 2021

Je kunt zomaar de gedachte hebben dat Jezus altijd en overal op straat tussen mensen te vinden was. Die gedachte echter gaat onderuit als je de moeite neemt een heel Evangelie door te lezen. Voor dit artikel koos ik voor het Evangelie volgens Markus, om in zijn verhaal te zien waar, wanneer en zo mogelijk waarom Jezus voor anderen even niet dichtbij, maar op afstand was. Daarnaast kijken we ook naar mensen om hem heen die op afstand zijn of worden gehouden. Bewust, dat wil zeggen: met goede redenen, of door de situatie waarin ze verkeren.

Relaties

De laatste zus

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 05 - 4 juni 2021

In de afgelopen jaren heeft Jan (78 jaar) meerdere broers en zussen verloren. Onlangs overleed zijn laatste zus. Ze was 75 jaar. Ik zag de rouwadvertentie in de krant. Kort daarna heb ik Jan en zijn vrouw Joke gebeld om hen te condoleren en sterkte te wensen. Ze vonden het fijn als ik ook een keer op bezoek wilde komen. Vandaag spreek ik hen in hun prachtige tuin. Terwijl Joke thee maakt, leidt Jan me rond op het tuinpad. Hij vertelt me hoe alle bloemen heten en waarom hij ze daar heeft neergezet. ‘Ik ben graag bezig in de tuin,’ zegt Jan. ‘Dan vergeet ik alle zorgen.’

Relaties

Gevangenenzorg nederland gelooft in herstel van gevangenen

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 01 - 5 februari 2021

Gevangenschap is vaak eenzaam. Familie en vrienden komen niet of nauwelijks op bezoek. Wat doet Gevangenenzorg Nederland en wat drijft hen daarbij? Mag geloof in herstel het laatste woord hebben?

‘Flowerpower’ in Bloemenbuurt

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 03 - 28 november 2020

De naam Flowerpower roept bij oudere lezers vast allerlei beelden uit de jaren zestig op, helemaal als er ook nog een pipowagen in het spel is! Bij Flowerpower in de Bloemenbuurt van Ede draait het echter om de bloei van de wijk met aandacht voor mensen in hun concrete leefsituatie, met alle uitdagingen die daarbij […]

Cursief

Uit Ouderlingenblad 2020 - nummer 08 - 17 november 2020

Weer van start Mw. drs. G. Kramer-Hasselaar is bezoekmedewerkster in de kerk en psychologe. Zij is lid van de redactie van Ouderlingenblad. Wat een vreemde maanden waren dat de afgelopen tijd. Begin maart hielden we nog een huiskamerbijeenkomst in de wijk, een volgende in de week erna kwam te vervallen. Afgesproken bezoekjes moesten worden afgezegd. […]

Kerkelijk jaar | Kerst

Geboren… Ervaringsverhalen over geboorte

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 11 - 16 november 2020

Nelleke Boonstra heeft vier stellen benaderd om hún verhaal ten aanzien van de geboorte van hun kind te vertellen. Voor één stel is die geboorte nooit gekomen… De vier verhalen vindt u verspreid door dit themanummer.* NELLEKE BOONSTRA Mw. drs. C.A. Boonstra is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is lid van de […]

Navolging

De lege kerk een vergeten opdracht

Uit Laetare 2020 - nummer 04 - 28 oktober 2020

Aan het begin van de coronacrisis was de kerk in ontreddering. Van het ene op het andere moment konden de gewone dingen niet meer doorgaan. Kerkdiensten, vergaderingen, huisbezoek. Bij het gemis van wat opeens niet meer kon, kwam ook een ander, misschien veel ouder, gemis aan het licht: de lege kerk als vergeten opdracht. De […]

Diversiteit | Inclusie

Diaconaat en de praktijk van inclusie

Uit Handelingen 2020 - nummer 02 - 28 oktober 2020

De maatschappelijke gevoeligheid voor het onrecht van uitsluiting lijkt groot. Overheidsinstellingen, scholen, zorgen welzijnsorganisaties spannen zich in om mensen die niet meedoen of er niet bij horen mee te laten doen. Wat zou te midden van al deze op inclusie gerichte acties de specifieke bijdrage van het diaconaat kunnen zijn?

Gesprek tussen bewoners van de Ark Haarlem

Uit Herademing 2020 - nummer 01 - 10 oktober 2020

Mensen met een beperking maken iets zichtbaar dat heilig is: een gestalte van Christus in het hier en nu, als een heilig lichaam. In Arkgemeenschappen wonen zij en hun begeleiders samen onder één dak. Als gemeenschap vormen zij een lichaam. Het gaat er soms lichamelijk aan toe: in De Ark Haarlem mag geknuffeld worden! Een verslag van een gesprek tussen de bewoners.

Inclusie | Intercultureel

‘Deel je tafel’ voor een leefbare samenleving

Uit Handelingen 2020 - nummer 02 - 18 september 2020

Vluchtelingen zoeken een plek in onze samenleving. Veel kerken bieden hen graag een uitweg uit eenzaamheid door hen uit te nodigen voor een maaltijd. Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, wil deze plaatselijke acties met elkaar verbinden en stimuleren via de actie ‘Deel je Tafel’. Deze maaltijden blijken niet […]