Tag: Filosofie

Betekenisverlies van het christendom

Uit Kerk en Theologie 2020 - uitgave 03 - 30 november 2020

Een vergelijking met Zambia Het christendom heeft voor veel mensen in Nederland en West-Europa aan betekenis verloren. Het is niet zozeer dat zij het niet meer eens zijn met de antwoorden die het christendom geeft, maar ze stellen de vragen niet meer waar ze een antwoord op zijn. Ze zijn niet meer op zoek naar […]

Waar is de ziel van Europa?

Uit Herademing 2020 - uitgave 03 - 19 november 2020

Een werelddeel wordt volwassen De mens ontwikkelt zich in de loop van zijn leven: van het zoeken naar een eigen identiteit, naar uiteindelijk het besef dat alleen het vreemde van de ander hem kan geven wat hij zelf niet kent en zelf niet heeft. Op die manier zou Europa zich ook moeten ontwikkelen: van losse […]

Europa tussen aardse en hemelse waarden

Uit Herademing 2020 - uitgave 03 - 19 november 2020

Bepalend voor het christelijke Europa was het besef dat er niet alleen een wereldlijk bestaan is. Twee reacties daarop zijn mogelijk. Ofwel men wendt zich af van de wereld, in afwachting van het goddelijk rijk. Of men keert zich gewelddadig tegen deze wereld, al pogend om het goddelijk rijk hier op aarde te vestigen. Europa […]

Bronnen van spiritualiteit

Uit Herademing 2020 - uitgave 03 - 19 november 2020

Simone Weil: ‘de menselijke ziel is richtinggevend’ De filosofe en politiek activiste Simone Weil schreef in de Tweede Wereldoorlog het boek L’Enracinement. Het gaat over de vraag: hoe kunnen mensen na deze chaotische tijd nieuwe wortels ontwikkelen? Het boek staat vol aanwijzingen die ook van belang zijn in het nadenken over het Europa van de […]

Het ongemakkelijke kwaad

Uit Ouderlingenblad 2020 - uitgave 09 - 18 november 2020

Als de meeste mensen deugen, waar komt dan het kwaad vandaan? Waarom ‘deugt’ deze wereld dan niet? Want als we eerlijk rondkijken… Prof.dr. B.A. de Graaf is historicus en als hoogleraar werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. Need for closure – of de onmogelijkheid twee tegengestelde denkbeelden erop na te houden Hoe lang kunt u […]

Een boeiend en uitdagend boek

Uit Ouderlingenblad 2020 - uitgave 09 - 18 november 2020

Over de meeste mensen deugen van Rutger Bregman Velen hebben het indrukwekkende boek van Rutger Bregman gelezen, maar anderen ook nog niet. Daarom begint dit themanummer met een nauwkeurig boekverslag, dat op weg helpt naar de volgende artikelen. Drs. P. Vliegenthart is sinds 2017 emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Tegen een negatief mensbeeld […]

Nataliteit: reflecties op geboren worden

Uit Ouderlingenblad 2019 - uitgave 11 - 16 november 2020

Bij onze geboorte stappen we het leven in. Maar om werkelijk en goed te leven is meer nodig. Van de filosofe Hannah Arendt leren we over een tweede geboorte… CHRISTA ANBEEK Prof.dr. C.W. Anbeek is bijzonder hoogleraar remonstrantse theologie en schrijver. Zij kreeg voor haar boek Voor Joseph en zijn broer. Van overleven naar spelen […]

Gunning als lezer van Spinoza

Uit Kerk en Theologie 2018 - uitgave 01 - 31 augustus 2020

Na de liberale omwenteling van 1848 fungeerde de naam van de filosoof Spinoza als een wachtwoord voor het liberaal-zijn. Zijn denken bood, in een situatie waarin gevestigde religieuze tradities sterk aan betekenis inboetten, de gelegenheid de moderne natuurwetenschap geheel serieus te nemen en tegelijk een nieuwe eenheidsvisie, een nieuw beeld van mens en wereld voor ogen te krijgen. Daarmee speelde de naam Spinoza tegelijk ook een constitutieve rol op de scheidslijn tussen het liberalisme en een zich nieuw constituerende orthodox-gereformeerde stroming.