Rubriek: Geest

Kerkelijk jaar | Pinksteren

Pinksteren en de heilige Geest

24 mei 2021

Volgens het Johannes-evangelie geeft Jezus twee keer de Geest. De eerste keer is als Hij sterft. ‘Hij boog zijn hoofd’, staat er dan, ‘en gaf de Geest’ (Johannes 19:30).

Geest

De eeuwigheid in jou

Uit Herademing 2018 - nummer 02 - 21 oktober 2020

Kick bras in gesprek met Johannes Witteveen Johannes Witteveen groeide op binnen de Soefi Beweging. Hij is al van kinds af aan geboeid door de mystieke kijk op de schepping van oprichter Hazrat Inayat Khan. Dit is niet alleen de leidraad in zijn persoonlijk leven, maar was het ook tijdens zijn werk als politicus en […]

Geest

Delen in het licht

Uit Herademing 2017 - nummer 01 - 19 oktober 2020

Kleuren, licht en creativiteit worden ons gegeven door Gods goede Geest. Waar Gods Geest in het begin leven creëerde, inspireert de Geest ons nog altijd om creatief te zijn in de brede zin van het woord. Ieder mens krijgt de opdracht zijn of haar eigen kleur te ontdekken. Voor mij persoonlijk is dat om verhalen […]

Geest

Niet weten en toch vertrouwen: een ander weten

Uit Herademing 2017 - nummer 02 - 15 oktober 2020

Kan het intuïtieve weten verbonden worden met de christelijke begrippen hoop, liefde en volharding? Everdien Hagen schetst een mogelijke weg. In dit artikel probeer ik het intuïtieve weten een plaats te geven binnen de Christelijke traditie. Mijn basis is de Bijbel en teksten van hedendaagse theologen. Ik noem de protestante Akke van der Kooij, de […]

Geest

De vleugels van de hoop

Uit Open Deur 2017 - nummer 06 - 11 september 2020

De duif – beeld van de Geest van God. De kracht die alle dingen nieuw maakt, die leven geeft en levend maakt. Geertje de Vries is predikant van de Goede Herderkerk, in de Protestantse Gemeente Huizen. Het schilderij ‘La grande Famille’ van René Magritte toont een duif die boven een woeste zee vliegt. Er hangen […]

Geest

De Geest is een gans

Uit Open Deur 2017 - nummer 06 - 11 september 2020

De oude vrouw voelt zich wat draaierig. Ze staat met een theekopje in haar handen. Ragfijn porselein met een gouden randje aan de bovenkant. Nergens is het goud afgesleten. Er is dan ook niet vaak uit het theekopje gedronken. Een kunstig gekruld oortje steekt als een vleugel naar buiten. Mooi, maar onhandig om het kopje […]

Geest

Heilig vuur

Uit Open Deur 2018 - nummer 05 - 11 september 2020

De Geest van God kan een stille kracht zijn, ze kan ook een vuurtje zijn dat in je brandt en je gaande houdt. Ze kan zelfs oplaaien tot een heilig vuur, dat moed geeft in bange tijden. Moed om te blijven staan, om in verzet te komen. Van het heelal kennen we slechts vijf procent. […]

Inclusie | Intercultureel

Kom, geest van onbevangenheid

Uit Open Deur 2019 - nummer 06 - 11 september 2020

De Geest uit het Pinksterverhaal trekt zich niets aan van grenzen. Moed om elkaar te kunnen verstaan, schenkt ze, ook als mensen verschillende talen spreken. En onbevangenheid, waardoor je achter de muren van je eigen huis vandaan kruipt. Ooit had ik een buitenlandse collega die al geruime tijd als priester in Nederland werkte, maar bleef […]

Geest

Hedendaagse theosis- en participatietaal overwogen met Paulus

Uit Kerk en Theologie 2017 - nummer 03 - 31 augustus 2020

In het huidige theologisch landschap is een onmiskenbare trend in het spre-ken over ‘vergoddelijking’ en ‘participatie’ waarneembaar. Daarom is Muis’ resolute afwijzing van zowel metafysisch participatiedenken in de theologie als taal die iets van deelhebben van de mens aan de drie-Ene God sugge-reert markant.

Geest

Karl Barths verzoeningsleer als antwoord aan Rudolf Bultmann

Uit Kerk en Theologie 2017 - nummer 02 - 31 augustus 2020

Het is mijn bedoeling, met deze opmerking in het achterhoofd, Barths verzoeningsleer te overzien. Hoe wordt hier de controverse Barth-Bultmann uitgewerkt? In welk opzicht was Barths verzoeningsleer antwoord aan Bultmann? Tot slot waag ik mij aan een evaluatie. Heeft Barth Bultmann afdoende van repliek gediend? Of blijft Bultmann, ondanks Barth, aan de orde?