Rubriek: Geestelijke verzorging

Gender | Inclusie | Intercultureel

Doorzettingsvermogen en passie

Uit Open Deur 2021 - nummer 05 - 18 juni 2021

Saïda Aoulad Baktit begon als schoonmaakster in het Radboud UMC. Nu is ze er islamitisch geestelijk verzorger. ‘Toen ik schoonmaakster was in het ziekenhuis, had ik vaak korte gesprekken met patiënten. Omdat ik Arabisch sprak, kon ik patiënten met een niet westerse achtergrond in hun eigen taal geruststellen. Zo kreeg ik naam als het ‘Marokkaanse […]

Gender | Inclusie

Trendbericht pastoraalpsychologie 2017-2020

Uit Handelingen 2021 - nummer 01 - 20 mei 2021

Pastoraalpsychologie werd door één van de grondleggers ervan, Seward Hiltner, als ‘psychologie vanuit het standpunt van de pastor’ beschreven. In functie van dit trendbericht is een herformulering zinvol. Niet alleen pastores, maar al degenen met een mandaat voor zorg hebben interesse in kennis van de ‘ziel’, in de spirituele dimensie van de zorgvragers.

Pastoraat

Het schietincident in alphen aan de rijn

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 02 - 5 maart 2021

In dit themanummer gaat het over hoe kerken reageren op de coronacrisis. In zekere zin kunnen ervaringen bij andere crises ons leren en wijzen. Hier volgen de weergaven van twee interviews met predikanten over hún ervaringen: ds. Herma Kamphuis, predikant in Alphen aan de Rijn, waar het schietincident plaatsvond, en ds. Evert Jan Veldman, die […]

Zingeving

Zin in tbs?

Uit Handelingen 2020 - nummer 04 - 5 maart 2021

Sommigen veronderstellen dat zingeving in tbs eigenlijk niet mogelijk is (Spronken 2015). Mijn verkennende onderzoek onder patiënten met een licht verstandelijke beperking (lvb) leert dat die wel degelijk perspectief zoeken en dat het goed zou zijn om met tbs’ers regelmatig te reflecteren op zingeving in tbs.

Navolging

De lege kerk een vergeten opdracht

Uit Laetare 2020 - nummer 04 - 28 oktober 2020

Aan het begin van de coronacrisis was de kerk in ontreddering. Van het ene op het andere moment konden de gewone dingen niet meer doorgaan. Kerkdiensten, vergaderingen, huisbezoek. Bij het gemis van wat opeens niet meer kon, kwam ook een ander, misschien veel ouder, gemis aan het licht: de lege kerk als vergeten opdracht. De […]

Kabbala als levenskunst. Op zoek naar eenheid en heling

Uit Herademing 2018 - nummer 04 - 21 oktober 2020

Loopik van, Marcus, Kabbala als levenskunst. Op zoek naar eenheid en heling, Skandalon, Middelburg, 2018. Meesters van genade worden de hoeders van het geheime mystieke weten wel genoemd, schrijft judaïcus en grafisch kunstenaar Marcus van Loopik. Een van die meesters is rabbi Nachman van Bratslav (1772-1810). Met een verhaal van deze vertelkunstenaar als leidraad, bespreekt […]

Een lege plek om te blijven

Uit Herademing 2020 - nummer 02 - 21 oktober 2020

Het stiltecentrum als hart Een stiltecentrum in een verpleeghuis biedt de gelegenheid om even te herademen. Je kunt het ervaren als een heilige plek, ook omdat deze ruimte zo geschikt is om ‘te wachten op iets dat geen gezicht krijgt’. Hier kun je je leeg maken voor de leegte en Gods Heilige Geest ongestoord zijn […]

Waken rond de grens van leven

Uit Herademing 2019 - nummer 01 - 21 oktober 2020

Een medemens in zijn stervensuur nabij zijn. Daarover gaan deze portretjes van mensen die waken. Veel mensen die waken. Veel mensen ’waken’. Sommigen doen dit beroepsmatig, zoals op de Intensive Care van een ziekenhuis of een hospice, maar vaak nemen vrijwilligers belangeloos de taak van waker op zich. Herademing sprak met drie van hen en […]

Verbeelding op de grens

Uit Herademing 2018 - nummer 02 - 21 oktober 2020

Dat het leven voor iedereen een houdbaarheidsdatum heeft, daar ben ik als geestelijk verzorger in de ouderenzorg tot in mijn haarvaten van doordrongen. Het besef van kwetsbaar leven en eindig zijn, lijkt in eerste instantie veraf te staan van alles wat eeuwigheidswaarde heeft. En toch, op die grens van leven en sterven kan veel gebeuren, […]

Monastiek

God geeft niet op: Ria van Dinthers verlangen naar het wezenlijke

Uit Herademing 2018 - nummer 02 - 21 oktober 2020

‘De afdalende beweging van hoog naar laag, het vergankelijke ten opzichte van het eeuwige, ten opzichte van datgene dat op een andere manier gelukkig maakt. Het blijft actueel en stemt tot nadenken: wat zijn de echte waarden in het leven, waar gaat het om. Wat vervult mij, wat heeft eeu-wigheidswaarde.’ Voor Ria van Dinther (1960), abdis van het Nijmeegse Clarissenklooster, heeft ‘Eeuwig’ vooral te maken met de Eeuwige, met het gaan van de geestelijke weg en met de keuzes die je maakt.