Rubriek: Gelijkenis

Jezus als joodse parabelverteller

Uit Schrift 2020 - nummer 03 - 18 november 2020

Als we denken aan de prediking van Jezus, valt er één element voor veel bijbellezers op: zijn gebruik van het gelijkenis- of parabel-genre. Bijbelwetenschappers hebben berekend dat circa 35% van de directe rede van Jezus in het Nieuwe Testament uit parabels bestaat. Veelal wordt Jezus gezien als de uitvinder van het parabel-genre, een uitvinding die toegeschreven wordt aan zijn status als ‘religieus genie’. Maar was Jezus wel de uitvinder van dit uitdagende genre? Is het niet opvallend dat Jezus nergens in het Nieuwe Testament hoeft uit te leggen hoe een parabel eigenlijk werkt? En wat te doen met de circa 1.500 parabels in de rabbijnse literatuur?

Geletterdheid

Uit Ouderlingenblad 2020 - nummer 08 - 17 november 2020

In deze nieuwe rubriek komen (chassidisch) joodse parabels en wijsheden, sprookjes en legenden aan de orde die vaak bijzondere levenslessen bevatten. Theoloog, verhalenverteller en muzikant Gottfrid van Eck is een groot liefhebber van deze joodse traditie en geeft er persoonlijk commentaar op. Goochem is een leenwoord uit het Jiddisch: slim, geslepen. Verwant aan de Hebreeuwse […]

Fijn dat ik beter ben dan hij

Uit Open Deur 2020 - nummer 10 - 9 november 2020

Twee mensen. Een modelgelovige en een geldwolf. De een meer, de ander minder zondig? Een bijbelse verkenning bij de gelijkenis van een farizeeër en een tollenaar. (Lucas 18: 9-14) Twee mensen gaan naar de tempel om te bidden. Onderling heel verschillende mensen, maar op dit ene punt zijn ze gelijk: ze gaan bidden. Ze zoeken […]

Goede grond

Uit Open Deur 2017 - nummer 04 - 29 oktober 2020

Wie zou dat willen: dat zaad dat in hem gezaaid wordt, verstikt wordt door distels, op de weg terechtkomt en vertrapt wordt of opgegeten door vogels? Nee, elk mens voelt ergens in de diepte het verlangen te beantwoorden aan zijn roeping – goede grond te zijn voor het zaad dat God in hem zaait. Maar […]

Monastiek

Pelgrimages van vertrouwen

Uit Herademing 2017 - nummer 04 - 14 oktober 2020

Veel van wat Jezus ons in het evangelie vraagt, gaat in tegen het gezond verstand, aldus Frère Jasper uit Taizé. Je kudde achterlaten om één verloren schaap te zoeken, welke herder doet dit nu? Een feest geven omdat je, zoals de vrouw in Lukas 15:8-9, één drachme teruggevonden hebt? Dat kost je geld. Je linkerwang […]

Wakker blijven

Uit Open Deur 2017 - nummer 07 - 11 september 2020

Wordt er in de bijbel veel gewacht? Het eerste verhaal dat mij te binnen schiet, is de gelijkenis van Jezus over de tien meisjes die de bruidegom moeten opwachten. Vijf meisjes worden ‘verstandig’ genoemd, vijf ‘dwaas’. Waar zit het verschil tussen hen? Marga Haas is theoloog en redactielid van Open Deur. De gelijkenis van de […]

Kom op Sara! Waar zit je verstand?

Uit Open Deur 2018 - nummer 09 - 11 september 2020

Verhalen over uitbuiting kunnen mij doen gruwelen en oprecht boos maken. Een voorbeeld daarvan is het bijbelverhaal over Sara en Hagar. Hagar mag van Sara de woestijn (dus de dood) in, als ze niet meer van nut is. Zet het kwaad bloed dat ik goed ben? Matteüs vertelt een gelijkenis van Jezus: Een heer huurt […]

Levenskunst

In het verborgene

Uit Open Deur 2018 - nummer 11 - 11 september 2020

De achtste dag. Dat is: hoe God in het verborgene in ons leven werkt. Geen moment in de tijd dus, maar een beeld voor iets wat zich buiten mijn gezichtsveld afspeelt, terwijl het mijn bestaan diepgaand beïnvloedt. Het vraagt iets van ons om ons hieraan in vertrouwen over te geven. Jezus geeft me er woorden […]

Samenleving

De impact van de context

Uit Handelingen 2020 - nummer 01 - 28 augustus 2020

Een van de workshops op het preekfestival van 19 september 2019 in Amersfoort ging over ‘contextueel preken’. Drie voorgangers waren gevraagd om vanuit hun eigen context een korte preek te houden over Lucas 5:27-32, de roeping van Levi. Bettelies Westerbeek presenteeerde een preek vanuit de context van een multiculturele achterstandswijk in Den Haag; Pieter-Kars van der Kamp vanuit een dorp in Groningen; en Rikko Voorberg vanuit de context van kunstenaars in Amsterdam, zijn PopUpKerk. Hebben deze verschillende contexten merkbaar impact op de inhoud van de preek en zo ja, hoe dan?

Christen zijn als je rijk bent

Uit TussenRuimte 2017 - nummer 04 - 20 augustus 2020

In mijn jeugd las ik graag de moppenboeken van Max Tailleur. We hadden een hele reeks in huis. Bij tijd en wijle komen er nog grappen boven. Nu ook weer, bij het schrijven van dit artikel over geloof en rijkdom. Ik herinner mij een plaatje van twee rabbijnen die op het Sint Pietersplein in Rome staan en een stoet met limousines met allemaal kardinalen het plein op zien rijden. Zeggen ze tegen elkaar: ‘En dan te bedenken dat het allemaal begon met een ezeltje!’