Rubriek: Geloofsbelijdenis

De kosmos in de Bijbel

Uit Herademing 2020 - nummer 04 - 9 maart 2021

De volgende drie bijbelgedeelten verbinden ons, ieder op hun eigen manier, met de Eeuwige en de kosmos. In Genesis 1 gaat het om het verhaal over de schepping als geloofsbelijdenis. Bij Psalm 8 om de veelal religieus geduide ervaring van de grootsheid van het heelal. In Openbaring om het beeld van de vrouw en de draak.

Abraham en mondkapjes

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 03 - 28 november 2020

Het was wel even schrikken toen we in maart hoorden dat onze huisbaas ons huis nodig had. Na heel wat heen en weer gepraat met hemel (gebed) en aarde (onze leiders), zetten we twee weken later onze spullen op een vrachtwagen. Op weg naar een onbekende stad, met een onbekende taal, 1500 kilometer verderop. De […]

‘Ik geloof in God de Schepper’. Over evolutietheorie, genesis 1 en geloven in God als schepper

Uit Kerk en Theologie 2019 - nummer 04 - 8 september 2020

In veel kerken klinkt op zondag de Apostolische Geloofsbelijdenis. Met deze belijdenis wordt onder andere het geloof in God als Schepper van hemel en aarde uitgesproken. Gelovigen kunnen daar vragen bij hebben. Op school leren onze kinderen dat de aarde minstens vierenhalf miljard jaar oud is, dat de mens (homo sapiens) zeer laat, zo’n 200 duizend jaar geleden, op het wereldtoneel is verschenen en uit een primaat is ontstaan.

Oecumene

De betekenis van het Onze Vader voor oecumene, geloofsgemeenschap en persoonlijk geloof

Uit Kerk en Theologie 2017 - nummer 03 - 31 augustus 2020

In zijn boek Onze Vader. Christelijk spreken over God gaat Jan Muis uit van het Onze Vader als startpunt van reflectie voor het ontwerp van een godsleer. Het argument om deze tekst als uitgangspunt te nemen is dat het Onze Vader door alle christenen als gebedstekst gebruikt wordt en dat men zich dus niet voor kan stellen dat iemand christen zou kunnen […]

Muziek

Christelijke spiritualiteit in de concertzaal

Uit Handelingen 2017 - nummer 04 - 26 augustus 2020

Diverse van de meest toonaangevende en populairste componisten van de tweede helft van de twintigste eeuw waren casu quo zijn christenen. Hun muziek is onder christenen vaak weinig tot niet gekend. Dit artikel beoogt een introductie te zijn tot een rijke bron, waaraan zeker diegenen die geroepen zijn anderen met het levende Woord te bezielen, inspiratie voor hun eigen geloofsleven kunnen opdoen.

Geest

Rode ballonnen

Uit Ouderlingenblad 2017 - nummer 04 - 1 april 2017

Bij Pinksteren denk ik altijd aan een bijzondere pinksterviering in onze gemeente. Jaren geleden lieten we na de dienst buiten bij de kerk allemaal een rode ballon op. De rode ballonnen verspreidden zich al snel door de lucht, voortbewogen door de wind. GERRY KRAMER-HASSELAAR Mw. drs. G. Kramer -Hasselaar is bezoekmedewerkster in de kerk en […]