Rubriek: Gerechtigheid

Verlangen naar eenvoud en zoeken naar comfort

Uit Herademing 2019 - nummer 03 - 30 juli 2021

Veel mensen zijn tegenwoordig bezig met ‘ontspullen’ en minimalisme is een trend. Denk aan de populariteit van de Netflix-serie rondom opruimgoeroe Marie Kondõ. Ook de groeiende interesse voor retraites, meditaties en mindfulness laat een behoefte aan eenvoud te zien. Loskomen van alle afleiding en een versimpeling van het leven is iets waar velen naar verlangen.

Gedékolonialiseerde menselijkheid

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 04 - 26 maart 2021

Toen recent de discussie over een ‘zwarte of witte Jezus’ in onder andere Trouw oplaaide[1], waren we er ons als redactieleden van bewust hoe zeer deze discussie in de vergetelheid was geraakt in de theologie van de 21 eeuw. Vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw kwam ook in Nederland, zeker onder theologen en missiologen, het idee van een ‘zwarte Jezus of Christus’ regelmatig langs in de theologie die ontstond in de vrijheidsstrijd van zwarten en gekleurden onder de Apartheid en in de strijd om burgerrechten van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten. Tijd dus om in de archieven te duiken. In een van de eerste jaargangen van Wereld en Zending vonden we een boeiend artikel van de Zuid-Afrikaanse theoloog Alan Boesak die het beeld van ‘een zwarte Jezus’ koppelt aan een proces van dekolonisering van het christendom en de voluit menselijkheid van zwarten. Deze tekst werd geschreven in de context van de Apartheid, maar bevat een rijkdom aan ideeën en voorstellen waar we ons als christenen vandaag kritisch en constructief toe kunnen verhouden in een context van doorgaand racisme.

De maaltijd delen

Uit Open Deur 2020 - nummer 09 - 28 oktober 2020

Een bijbels beeld van het goede leven: genoeg te eten voor iedereen, doordat er gedeeld wordt. En: verschillende volken, verschillende groepen met elkaar aan één tafel. Dat gebeurt al op vele plekken, in het klein en in het groot.

Populistische tendensen gelovig tegengaan

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 02 - 28 oktober 2020

‘Het is de taak van religies en religieuze instituten om populistische tendensen in de Nederlandse samenleving tegen te gaan.’ Deze stelling legde de themaredactie voor aan Praxedis Bouwman en aan Madelon Grant.

Waken bij de muren van ’Fort Europa’

Uit Herademing 2019 - nummer 01 - 21 oktober 2020

In Nederland is de argelopen decennia een traditie gegroeid van waken tegen geweld en onrecht. Bekend is de Franciscaanse Vredeswake tegen kruisraketten die in de jaren 1980 plaatsvond bij de militaire basis in Woensdrecht. In de jaren 1990 ontstonden bij ’grensgevangenissen’ in Amsterdam, Rotterdam en Zeist wakes tegen het vluchtelingenbeleid van de overheid. Gerard Moorman, lid van de Jeannette Noelhuisgemeenschap in Amsterdam, vertelt over de wakes op Schiphol.

‘We hebben het maar goed’

Uit Open Deur 2020 - nummer 09 - 20 oktober 2020

De coronacrisis heeft een streep gezet door het gewone leven. En misschien ook wel door ons beeld van het goede leven.   Met een mooie auto en een adembenemend uitzicht deelde acteur Huub Stapel met ons zijn zwitserlevengevoel. Een hele rij acteurs en actrices liet ons in een jarenlange reclamecampagne dit levensgevoel zien en verleidde […]

Mooie droom hartstocht voor gerechtigheid – ‘I have a dream’ van Martin Luther King

Uit Herademing 2017 - nummer 02 - 15 oktober 2020

Er is een droom die niemand mag vergeten en die altijd moet blijven. Een droom als hartstochtelijk pleidooi voor gerechtigheid. Joyce Overdijk-Francis beschrijft hoe nodig die droom was en hoe actueel die nog is, over positieve ontwikkelingen, maar ook over wat er maar niet verandert en over (onderhuids) racisme en discriminatie. Het magistrale antwoord van […]

Zingeving

Sluit vrede met de wolf in jezelf

Uit Herademing 2017 - nummer 04 - 14 oktober 2020

De Quaker Edward Hicks (1780-1849) maakte ongeveer zestig schilderijen, die alle teruggaan op Jesaja 11 vers 6-8, waar we lezen: Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoe-den. Een koe en een beer […]

Bidden

Jezus is overwinnaar

Uit Herademing 2019 - nummer 04 - 10 oktober 2020

Vader Johann Christoph en zoon Christoph Friedrich Blumhardt waren twee Lutherse predikanten – we schrijven eind 19de, begin 20ste eeuw. Vader en zoon hadden in hun tijd grote invloed op zowel pastorale als sociaal-politieke bewegingen. De Duitse plaatsjes Möttlingen en Bad Boll trokken vele protestanten die kwamen voor een (gebeds)genezing, handoplegging en een pastoraal (biecht)gesprek. Bleef vader Blumhardt de kerk trouw, zoon Blumhardt werkte het laatste deel van zijn leven als socialist. Beide Blumhardts droegen, ieder op eigen manier, bij aan het realiseren van de hemel op aarde. ‘Jezus werd de Overwinnaar’.

Pastoraat

Het brood van de naaste. Verkenningen rond diaconie en eucharistie

Uit Handelingen 2020 - nummer 02 - 18 september 2020

De christelijke traditie kent van oudsher een nauwe verbinding tussen het brood van het Avondmaal en het brood van de diaconie. De woorden ‘breken en delen’ verbinden de liturgische en diaconale praktijk. Erica Meijers doet met behulp van een romanfragment een poging dichter bij het hart van deze verbinding te komen. Ze laat zich daarbij […]