Rubriek: God

Levenskunst

Ouder? Ik ben oud!

Uit Open Deur 2021 - nummer 05 - 18 juni 2021

Verstoot mij niet, nu ik oud wordVerlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt (Psalm 71, 9). Zo kun je je soms voelen wanneer je schedel door je haren heen begint te glimmen. Onaantrekkelijk, verlaten. ‘Ik vind er niks aan’, zei een tachtigjarige vriend van mij laatst die toch nog best actief is. Wijn proeven, in […]

Diversiteit | Gender | Inclusie

Zoeken naar vrouwelijke beeldtaal voor God

Uit Laetare 2020 - nummer 05 - 13 februari 2021

Zoals bij veel protestantse meisjes geboren in het midden van de vorige eeuw, werd in mijn jeugd weinig aandacht besteed aan Maria. Ze was de moeder van Jezus, en dat was het. Sterker, toen ik van mijn katholieke vriendinnetje het Weesgegroet leerde, maakte mijn moeder mij duidelijk dat ‘wij’ niet aan Mariaverering deden, dat was […]

God

Gods oordeel

Uit Open Deur 2020 - nummer 10 - 9 november 2020

Het beeld van God die als rechter over je oordeelt, is vaak een bron van angst. Maar Stephan de Jong wordt liever door God beoordeeld dan door anderen of zichzelf. Ergens in de tweede eeuw verschenen er in christelijke teksten beschrijvingen van het hiernamaals. Ze vertellen niet alleen over de prachtige plek voor de gezegenden, […]

God

Beste meneer Luther,

Uit Open Deur 2017 - nummer 02 - 26 oktober 2020

Ik schrijf u, omdat ik ergens mee zit. Ik hoop dat u uw licht erover kunt laten schijnen. Sola Scriptura – alleen door de Schrift. Woorden die u gebruikte om aan te geven dat u slechts de Bijbel als autoriteit beschouwde en niet de uitleg die de paus en de bisschoppen ervan gaven. U had […]

God

Wie of wat is God? Een hangout misschien?

Uit Herademing 2019 - nummer 04 - 21 oktober 2020

Wie of wat is God? We gaan op zoek. Maar de Duitse mysticus Meister Eckhart (1260-1328) schreef: Je hoeft God niet hier noch daar te zoeken, hij is niet verder dan de deur van je hart. Daar staat hij maar te wachten en te wachten, tot hij iemand bereid vindt hem open te doen en […]

Zingeving

Liefde kent geen moraal

Uit Herademing 2019 - nummer 04 - 21 oktober 2020

‘Het probleem van de westerse ethiek is dat ze niet uit liefde voor het leven voortkomt. Mensen die elkaar liefhebben, hebben eigenlijk geen moraal nodig. Als je liefhebt, weet je wat je wel en niet kunt doen. Als je liefhebt, kun je doen weet je wil. Liefde heeft geen wetten nodig. Liefde ontstaat als je aan je zelf voorbij kunt kijken naar wat de gemeenschap waarin je leeft nodig heeft.’

God

Wonen in het ‘eeuwig nu’

Uit Herademing 2018 - nummer 03 - 21 oktober 2020

In het spoor van Meister Eckhart Menigeen heeft wel eens de ervaring gehad zo geconcentreerd met iets bezig te zijn, dat tijd en plaats vergeten worden. Jij en datgene waarop je je focust gaan als het ware zo in elkaar op dat er niets anders meer is. Tijd telt niet meer, geen voor en na, […]

God

Eenheid & meerstemmigheid?

Uit Herademing 2019 - nummer 02 - 21 oktober 2020

We zijn in de Dom van Keulen. Vele eeuwen is er aan deze grote kerk gebouwd. Eeuwenlang is er gezongen en muziek gemaakt. Eenstemmige en meerstemmige klanken vulden de grote ruimte. We lopen naar het 14de eeuwse altaar van de arme clarissen en bekijken de achterkant. Wat zien we? Een gekruisigde Christus, een duif en […]

Monastiek

Een rechte rug

Uit Open Deur 2018 - nummer 05 - 21 oktober 2020

Column In mijn studententijd bezocht ik met een groep het klooster. Het werd een indringende ervaring. Al die diensten, die vrouwen die hun leven aan God en aan gebed gaven. Ik kon daar toen helemaal niets mee. Het wekte voornamelijk irritatie. Wat déden die nonnen daar eigenlijk? Konden ze niet beter hun handen uit de […]

Bidden

Nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen

Uit Herademing 2018 - nummer 03 - 21 oktober 2020

De rol van ‘tijd’ en ‘eeuwigheid’ binnen de liturgie Alle eeuwen door hebben mensen gezocht naar een manier van omgaan met wat hen overstijgt. Wonderen fascineren ons: ‘begrijpen’ is hier niet aan de orde, ‘verwonderen’ wel. Alles wat we zelf gemaakt hebben, kennen we al. Wat we bedacht hebben, weten we al. Even is alles […]