Tag: Goede week

Geloofsverdieping

De knoppen breken

Uit Open Deur 2021 - uitgave 03 - 9 april 2021

Het voorjaar geeft hoop. Je merkt dat er iets moois komt. Maar dat spreekt niet vanzelf, laat de dichter Jaap Zijlstra ons zien. Voor het eerst in zestien jaar hoop ik weer alle Nederlandse seizoenen te beleven. In het zuiden van Zuid-Afrika hadden we eigenlijk maar twee seizoenen: winter en zomer. Heel soms had je […]

Bijbel en exegese | Liturgie

Kan de schuldige opstaan?

Uit Kerk en Theologie 2020 - uitgave 02 - 30 november 2020

Een analyse van de rol van Judas en Pilatus in de evangeliën en in The Passion 2019 Op Witte Donderdag 18 april 2019 werd in Dordrecht voor de negende keer The Passion (TP) uitgevoerd.[2] Het wordt jaarlijks georganiseerd door een tv-producent, christelijke omroepen, verschillende kerken en anderen.[3] Een groep bekende Nederlanders speelt het passieverhaal met vijf […]

Geloofsverdieping | Spiritualiteit

Door het lijden – meditaties bij de kruisweg

Uit Herademing 2019 - uitgave 01 - 21 oktober 2020

Borgman, Erik, Door het lijden – meditaties bij de kruisweg, Adveniat, Baarn, 2018. In katholieke kerken is altijd een kruisweg te vinden: uitbeeldingen van de weg van Jezus Christus naar het kruis. Veertien kruiswegstaties, geschilderd, getekend of gebeeldhouwd. Het is een oud gebruik om op Goede Vrijdag langs die staties te lopen en zijn lijden […]

Geloofsverdieping

Hier houdt het op

Uit Open Deur 2018 - uitgave 03 - 21 oktober 2020

Nadat de soldaten Jezus gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om hem te bewaken. boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden.’ Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem […]

Geloofsverdieping

Voeten dragen alles

Uit Open Deur 2020 - uitgave 04 - 20 oktober 2020

Aan je voeten is te zien wat je hebt doorgemaakt. Klomp en sok trekt ze uit, de afdelingshulp, zo kan ze het snelste uitleggen waar we het over hebben. Haar voet ziet er vreselijk uit. Sommige tenen helemaal krom, andere juist opvallend recht; de huid is gelig en droog, op sommige plekken zelfs gebarsten, andere […]

Geloofsverdieping

Een hand om in te rusten

Uit Open Deur 2020 - uitgave 04 - 20 oktober 2020

Wat voor handen had Jezus? Misschien stevige timmermanshanden, net als zijn aardse vader Jozef. Of leken ze meer op de handen van zijn hemelse Vader? Maar hoe zien die eruit? Misschien lijken de handen van Jezus op die van de Keltische heilige Kevin van Glenalough. Volgens een legende stond hij eens te bidden, zijn armen […]

Geloofsverdieping

Deel het bloed en de tranen

Uit Open Deur 2020 - uitgave 04 - 20 oktober 2020

Je bent kansloos, je weerstand lijkt gebroken. Je bent een kop van jut, een speelbal, een pleziertje waarmee men kan doen wat men wil. Achteloos. Alleen in jouw eigen hoofd ben je nog vrij. Maar valt er in deze duisternis nog iets te voelen? Is er ergens nog een schreeuw te vinden, een miniem teken […]

Geloofsverdieping

Als het hart gewond is

Uit Open Deur 2020 - uitgave 04 - 20 oktober 2020

Op het middaguur viel er duisternis over het hele land… In het negende uur riep Jezus met luide stem: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” Matteüs 27:46 Het hart, levensader van lichaam en van ziel, als die wordt doorstoken houdt alles op. Alles? Ja, alle leven, alle Draagkracht van het leven, stokt. […]

Bijbel en exegese | Kerkgeschiedenis | Liturgie

De klaagzangen gezongen

Uit Schrift 2020 - uitgave 02 - 14 augustus 2020

In de loop der eeuwen zijn de klaagzangen van Jeremia niet alleen gelezen en bestudeerd maar ook daadwerkelijk gezongen. Zij vormden een belangrijke inspiratiebron voor talloze componisten.

Liturgie

Zonder priester

Uit Laetare 2019 - uitgave 02 - 11 augustus 2020

Ik wilde voor een artikel dat ik schreef weten wat de officiële katholieke liturgie voor Goede Vrijdag voorschrijft met betrekking tot de schriftlezingen. Daartoe keek ik in het rooms-katholieke directorium met de liturgische kalender, waarbij mijn oog viel op de richtlijnen voor deze bijzondere dag. Ik las dat voor de viering van Goede Vrijdag de […]