Rubriek: Intercultureel

Inclusie | Intercultureel

Bijbel en context in Nederland

Uit Kerk en Theologie 2021 - nummer 02 - 16 juli 2021

Contextuele Bijbelinterpretatie heeft vaak een wat exotische reputatie. Exotisch omdat het zich buiten de gebaande paden van de ‘gewone’ Bijbelwetenschap beweegt en exotisch omdat het zich vaak met Bijbelinterpretatie ‘overzee’ bezighoudt. Beide zijn ze echter wel degelijk van belang omdat ze verder leren kijken dan het gebruikelijke, hoe waardevol dat ook is, en zo buiten de eigen bubbel laten stappen. De keerzijde is dat de eigen context, in dit geval de Nederlandse, buiten beeld raakt.

Inclusie | Intercultureel

Vreemde dromen

Uit Schrift 2021 - nummer 01 - 28 mei 2021

Net als in de meeste godsdiensten kent men in jodendom en christendom het fenomeen van goddelijke openbaring via dromen. God spreekt daarbij, direct of via beelden, opvallend vaak tot andersgelovigen. Die lijken er soms ook meer voor open te staan dan sommige aanbidders van de God van Israël. God gaat zo nodig vreemde wegen om gehoor te vinden.

Intercultureel

Allard Pierson als theologisch literator

Uit Kerk en Theologie 2021 - nummer 01 - 16 april 2021

Allard Pierson (1831-1896) is tegenwoordig vooral bekend om zijn principiële aftreden als predikant, waarmee hij in 1865 de positie van de moderne theologen in de Nederlandse Hervormde Kerk onder druk zette.[1] Daarnaast zullen zijn Oudere Tijdgenooten (1888) en enkele andere werken nog niet vergeten zijn. Dat Pierson ook literair proza geschreven heeft, is minder bekend. Ook daarin komt zijn theologische denken tot uitdrukking. Dit artikel bekijkt middels een literaire analyse welke theologische lijnen naar voren komen in zijn roman Adriaan de Mérival. Een leerjaar (1866).

Diversiteit | Intercultureel

De monoculturele zondagmorgenkerk

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 04 - 26 maart 2021

Tegenwoordig is het christelijk landschap in Nederland multicultureel en veelkleurig, maar het is een feit dat een groot deel van de geloofsgemeenschappen monochroom en monocultureel is. Is dat ‘een tragedie’, zoals Martin Luther King jr. zei?

Diversiteit | Intercultureel

Mag Josephine echt meedoen in jouw kerk?

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 04 - 26 maart 2021

Ik heet geen Josephine. Mijn naam is bij de redactie bekend. Ik ben een immigrant uit een Afrikaans land, getrouwd met een Nederlander. Als tiener werd ik door een vriendin uitgenodigd mee te gaan naar de kerk en ik kwam tot geloof in een presbyteriaanse kerk. De kerk hielp mij al jong mijn sprekerstalent te ontwikkelen. Een bekende zendingsorganisatie meldde mij aan voor een studie theologie in een westers land en in dat land heb ik vervolgens een aantal jaren kerkelijk werk gedaan.

Inclusie | Intercultureel

Veerkrachtig en uitdagend

Uit Ouderlingenblad 2021 - nummer 02 - 5 maart 2021

In de coronatijd sloten kerken en scholen, waardoor bestaande activiteiten ook ineens stopten. Er lag een uitdaging op andere manieren hulp te bieden. Wat in Amsterdam-Zuidoost gebeurde, kan ook anderen inspireren.

Kerk in de wereld | Seculariteit

Betekenisverlies van het christendom

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 03 - 30 november 2020

Een vergelijking met Zambia Het christendom heeft voor veel mensen in Nederland en West-Europa aan betekenis verloren. Het is niet zozeer dat zij het niet meer eens zijn met de antwoorden die het christendom geeft, maar ze stellen de vragen niet meer waar ze een antwoord op zijn. Ze zijn niet meer op zoek naar […]

Intercultureel

Samenkomen in tijden van corona?!

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 03 - 28 november 2020

Vol enthousiasme zingen de aanwezigen in de zondagse kerkdienst in Burgas. De verplichte mondkapjes hangen bij de meesten onder de kin en afstand houden lukt ook niet erg, omdat er meer mensen aanwezig zijn dan volgens de richtlijnen mag. Een paar dagen eerder sprak ik de predikantsvrouw, die me vertelde dat ze voorzichtig zijn in […]

Intercultureel

Groeiende harmonie binnen een groep europeanen

Uit Herademing 2020 - nummer 03 - 19 november 2020

In 2016-2017 ontmoetten mensen uit acht Europese landen elkaar regelmatig rondom het thema ‘het belang van sacrale herinneringsplekken voor de ontwikkeling van Europa’. Dat ging niet meteen in goede harmonie. Naarmate ze meer betekenisvolle ervaringen deelden, groeide de saamhorigheid. Margot C. Berends is theoloog en frielance journalist en fotograaf. Ze is eind- en beeldredacteur van Herademing. […]

Intercultureel

Paulus, de Joodse apostel van de heidenen

Uit Schrift 2020 - nummer 03 - 18 november 2020

Bij alle nieuwtestamentische teksten is het relevant om te vragen naar hun verhouding met de Joodse omgeving waarin ze zijn ontstaan, zoals dit nummer van Schrift laat zien. Maar bij de brieven van Paulus is dit een steeds terugkerend punt en zijn er de laatste decennia belangrijke verschuivingen geweest: niet langer wordt Paulus gezien als […]