Rubriek: Islam

Samenleving

Heiligheid in een terloopse samenleving

14 juni 2021

Het is al weer even geleden dat het autobiografische boek van Lale Gül verscheen. In Ik ga leven beschrijft ze het streng Turks-islamitische milieu waaraan ze zich ontworstelt. Dat gaat verbaal gezien met grof geweld, zeker als ze het over haar moeder heeft. Het boek getuigt van een vrijheidsstrijd waarin heel veel kapot gaat.

Gender | Inclusie

De bekering van Franck Ribéry

Uit Handelingen 2020 - nummer 04 - 5 maart 2021

Om te onderzoeken hoe sport, religie en gender zich tot elkaar verhouden volgt dit artikel de levensloop de Franse voetballer Franck Ribéry, die zich in 2004 tot de islam bekeerde. Welke aannames over religie en gender gaan er schuil achter de wijze waarop zijn bekering in de media besproken wordt?

Twee petten, twee mantels

Uit Open Deur 2017 - nummer 09 - 11 september 2020

Wat voor profeet is Mohammed? Daaraan vooraf gaat de vraag: Is Mohammed een profeet? Die vraag wordt ons door de Bijbel en de Koran aangereikt. Je kunt namelijk ook jezelf de profetenmantel omhangen. Volgens de islamitische traditie kreeg Mohammed vanaf 610 bij de berg Hira verschijningen van de engel Gabriël. Jarenlang gaf de engel hem […]

Inclusie | Intercultureel

Gesluierd

Uit Open Deur 2018 - nummer 10 - 11 september 2020

Saskia Aukema fotografeerde en interviewde vrouwen die kiezen voor het dragen van een niqaab, een gezichtssluier. Ze maakte er het boek ‘Veiled’ over, dat in september verscheen. Wat voor vrouwen kwam ze tegen? Saskia Aukema is fotograaf en tekstschrijver (zie www.zazquia.nl). Toen ik voor het eerst twee vrouwen met een gezichtssluier sprak, vond ik dat […]

Jezus

Isa, dienaar van God

Uit Open Deur 2017 - nummer 09 - 11 september 2020

Moslims kennen drie profeten: Mozes, Mohammed en Jezus. Terwijl wij met familie aan tafel zaten om het vasten van Ramadan 2017 te breken, riep een 16-jarig nichtje uit het niets: ‘Jezus is toch ook een van onze drie profeten?’ Ze had kennelijk iets opgevangen bij het vak levensbeschouwing, maar verder wist ze niet zoveel over […]

Vrijheid van lijkbezorging? Religie, democratische rechtsstaat en de wet op de lijkbezorging

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 04 - 31 augustus 2020

Actuele en maatschappelijke discussies (over de regie) over het menselijk leven, die zowel het begin als de voltooiing ervan omvat, gaan ook over de grondrechten in het algemeen en de godsdienstvrijheid in het bijzonder. Voor de één is die vrijheid grondwettelijk te ruim gesteld terwijl de ander zich juist in zijn of haar vrijheid beperkt voelt, of dat nu terecht is of niet. Emoties zitten diep en komen aan de oppervlakte als grondrechten botsen.

Een iftar in Zoetermeer

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 01 - 25 augustus 2020

In Zoetermeer staan sinds 2005 twee religieuze gebouwen vlak bij elkaar, aan hetzelfde pleintje in de wijk Meerzicht: de moskee Al Qibla en kerkelijk centrum De Oase. Al Qibla is een moskee met een Marokkaanse achtergrond, De Oase een protestantse gemeenschap, onderdeel van een protestantse wijkgemeente in Zoetermeer. Beide buren hebben een goede verstandhouding en nemen deel in het InterLevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (ILOZ).

Zuid-Afrika zet status van ‘godsdienstige regenboognatie’ op het spel

Uit TussenRuimte 2020 - nummer 02 - 24 augustus 2020

Ongeveer honderd jaar al klinkt vijfmaal daags de oproep tot gebed vanaf de Zeenatul Islam-moskee in de Muirstraat, in Distrik Ses van Kaapstad. Recent kreeg de moskee voor het eerst in haar bestaan een formele klacht aan de broek waarin de gebedsoproep als geluidsoverlast werd bestempeld.

Islamitische ‘modelboerderij’ en een groeiende ‘importkerk’

Uit TussenRuimte 2019 - nummer 02 - 22 augustus 2020

Mogen christenen, mag de kerk bestaan en leven, mag zending wel plaatsvinden in een staat als Saoedi-Arabië en in de regio die de Golfstaten bestrijken? Jan Jongeneel belicht de invloed van Saoedi-Arabië als ‘hoeder van de islamitische normen en waarden’ en Wilma Wolswinkel beschrijft de mogelijkheden die christenen op het Arabisch schiereiland benutten om geloof te kunnen delen. schiereiland benutten om geloof te kunnen delen.

Oecumene | Seculariteit

Waar zijn de ‘oerchristenen’ gebleven?

Uit TussenRuimte 2019 - nummer 02 - 22 augustus 2020

Er wonen nu ruim twintigduizend christelijke ‘Suryoye/Arameeërs/Syrischorthodoxen’ in Nederland, vooral in Twente. Ze komen uit Zuidoost-Turkije, de omgeving van het vroegere Antiochië. Hoe komt het dat er van het ‘oer-christendom’ in die contreien nauwelijks iets meer over is?