Rubriek: Israël

Israël | Jodendom

Preekschets Mattheüs 27:25 – Israëlzondag

Uit Redactie Prediking en liturgie 2022 - nummer - 15 september 2022

Israëlzondag wordt sinds jaren 2 oktober gehouden in de kerk, om de onlosmakelijke verbondenheid van de kerk met het Joodse volk. In deze preekschets van Henk-Jan Soepenberg n.a.v. Mattheüs 27:25 komt een doordenking aan de orde van de roep vanuit Joodse omstanders aan Pilatus ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’. Niet vanuit een ‘zelfvervloeking’ […]

Israël | Jodendom

Preekschets Romeinen 11 – Israëlzondag

Uit Redactie Prediking en liturgie 2022 - nummer - 15 september 2022

Israëlzondag wordt sinds jaren 2 oktober gehouden in de kerk, om de onlosmakelijke verbondenheid van de kerk met het Joodse volk. In deze preekschets n.a.v. Romeinen 11 van Jan-Henk Soepenberg komt de golfbeweging van het heil als een rivier met een hoofd- en een bijstroom aan de orde. Lezenswaardig! Als God, toen zij afvallig werden, de wereld […]

Berît in het boek Exodus (19:3-8; 24:3-8; 34:10-28)

Uit Kerk en Theologie 2020 - nummer 02 - 30 november 2020

Als het om berît in het boek Exodus gaat, spreekt men meestal van het Sinaiverbond.[1] Daarbij verwijst men vooral naar Exodus 24:1-18, dat bekend staat als het verhaal van de verbondssluiting, maar nog twee andere passages worden in dat verband genoemd: 19:3-8, waarin Jhwh de Israëlieten – overigens in een conditionele zin – oproept om zijn […]

Heilige stad

Uit Open Deur 2018 - nummer 02 - 11 september 2020

Jeruzalem, de heilige stad… Ja, het woordje ´heilig´ kom je er veelvuldig tegen. Holyland Hotel, Holyland Tours, Holyland Travels. Joodse en Palestijnse ondernemers in de toeristenindustrie begrijpen dat je met ‘Holy’ aansluit bij een ideaalbeeld, dat onder heel veel ‘heilige landlopers’ leeft. Als ‘heilige stad’ is Jeruzalem allereerst een religieuze bestemming, een einddoel voor pelgrims […]

Beloofd land: Brueggemann en de theologische tweekamp over Israël 1

Uit Kerk en Theologie 2019 - nummer 04 - 8 september 2020

Kanaän, Israël, Palestina: drie historische namen voor één landje op het kruispunt van drie werelddelen, momenteel bewoond door twee volken die het allebei claimen, maar in een ongelijke machtsverhouding. Van wie is dat land? Van de Israëli’s? Van de Palestijnen? Van allebei? Van geen van beide? Is het van God? Heeft God het aan één van deze volken gegeven? Of aan beide? Deze vragen houden theologisch Nederland al enkele decennia sterk verdeeld. De pijnlijke tweestrijd in het beloofde land zelf horen we terug in het debat.

‘Elkaar in de ogen willen kijken’

Uit TussenRuimte 2019 - nummer 04 - 24 augustus 2020

Marianne van Praag is rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Den Haag. Het jodendom is in haar ogen meer een ‘way of life’ dan een godsdienst. Een levensstijl, waarbij traditie van essentieel belang is bij alle fasen van het leven. Ik sprak haar in de voormalige Portugese synagoge aan de rand van het centrum van Den Haag. Het werd een geanimeerd gesprek, waarin Marianne van Praag zich profileerde als een rabbijn, die telkens opnieuw zoekende is naar bevrijding en verbinding.

Israël in Beiroet

Uit TussenRuimte 2019 - nummer 04 - 24 augustus 2020

In mijn leslokaal in Beiroet hangt een kaart van het moderne Midden-Oosten. Handig als je wilt uitleggen hoe dat oude Soemerië en Assyrië nu heten. Maar één naam op die moderne kaart is doorgestreept: Israël. Dat land lijkt niet te mogen bestaan. In de ideologie vormen Noord-Afrika en het Midden-Oosten één groot gebied waarin mensen elkaar verstaan en één cultuur delen van gastvrijheid, humor en menselijke warmte. De mensen daar behoren tot verschillende minderheden en verschillende geloven, maar toch vormen ze één grote familie. Maar tussen Libanon en Egypte is er ineens een blokkade gekomen, een vijandig gebied: Israël.

Bezoek het land: Modern toerisme naar het Heilige Land

Uit Schrift 2018 - nummer 01 - 13 augustus 2020

‘Dit zijn de namen van de mannen die Mozes uitstuurde om het land te verkennen…’, lezen we in Numeri 13,16.

‘Ga en verken het land…’

Uit Schrift 2018 - nummer 01 - 13 augustus 2020

Een van de adviezen die Theodoor Christiaan Vriezen – mijn vader – als student kreeg, was, dat je het beste oude culturen kon leren kennen door plaatjes te bekijken.