Rubriek: Israëlzondag

Israël | Jodendom

Preekschets Mattheüs 27:25 – Israëlzondag

Uit Redactie Prediking en liturgie 2022 - nummer - 15 september 2022

Israëlzondag wordt sinds jaren 2 oktober gehouden in de kerk, om de onlosmakelijke verbondenheid van de kerk met het Joodse volk. In deze preekschets van Henk-Jan Soepenberg n.a.v. Mattheüs 27:25 komt een doordenking aan de orde van de roep vanuit Joodse omstanders aan Pilatus ‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’. Niet vanuit een ‘zelfvervloeking’ […]

Israël | Jodendom

Preekschets Romeinen 11 – Israëlzondag

Uit Redactie Prediking en liturgie 2022 - nummer - 15 september 2022

Israëlzondag wordt sinds jaren 2 oktober gehouden in de kerk, om de onlosmakelijke verbondenheid van de kerk met het Joodse volk. In deze preekschets n.a.v. Romeinen 11 van Jan-Henk Soepenberg komt de golfbeweging van het heil als een rivier met een hoofd- en een bijstroom aan de orde. Lezenswaardig! Als God, toen zij afvallig werden, de wereld […]