Rubriek: Kerst

Kerkelijk jaar | Kerst

Want een kind is ons geboren…!

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 11 - 16 november 2020

In Jezus’ geboorte zien we oude profetieën vervuld. Maar tegelijk, de mensenwereld is nog niet zoveel veranderd. Wat betekent Jezus’ komst dan echt…? RICHARD VISSINGA Drs. R.S.E. Vissinga is emeritus-predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is lid van de redactie van Ouderlingenblad. In een themanummer waarin ‘geboorte’ zo centraal staat mag in de […]

Kerkelijk jaar | Kerst

Geboren… Ervaringsverhalen over geboorte

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 11 - 16 november 2020

Nelleke Boonstra heeft vier stellen benaderd om hún verhaal ten aanzien van de geboorte van hun kind te vertellen. Voor één stel is die geboorte nooit gekomen… De vier verhalen vindt u verspreid door dit themanummer.* NELLEKE BOONSTRA Mw. drs. C.A. Boonstra is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Zij is lid van de […]

Kerkelijk jaar | Kerst

Geboren worden

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 11 - 16 november 2020

Ter introductie op dit themanummer neemt Henk de Roest ‘de emoties’ rond geboren worden heel serieus. Bij een Engelse tv-serie net zo goed als bij het kerstverhaal, en nog veel meer… HENK DE ROEST Prof. dr. H.P. de Roest is hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit (vestiging Leiden). Hij maakt ook deel uit […]

Kerkelijk jaar | Kerst

Maria, een kwetsbare zwangere

Uit Ouderlingenblad 2019 - nummer 11 - 16 november 2020

Bevallingen vinden thuis plaats, of in het ziekenhuis, of in een geboortecentrum – een beetje tussen thuis en ziekenhuis in. Voor alle baby’s willen we graag een kansrijke start. Hoe kan dat het best? Over kwetsbare zwangeren en hun kinderen… INGE BOESVELD Mw. dr. I. Boesveld-Haitjema is van oorsprong verloskundige, werkzaam als zelfstandig adviseur in […]

Kerkelijk jaar | Kerst

De komst van God

Uit Kerk en Theologie 2018 - nummer 01 - 31 augustus 2020

Het wordt Kerst. De kerstboom zal weer gezet worden, maar hij zal bij ons niet tot Pasen blijven staan. In de Dordtse Wilhelminakerk staat er al vroeg een prachtige kerststal, maar wat zien we in de stal – behalve dan de schapen rond de stal, en het Kindeke en Moeder Maria en Vader Jozef in de stal? Altijd staan daar dezelfde dieren – niet alleen nu, maar ook op oude schilderijen. Daar staan de os en de ezel. Waarom? Waarom staan daar de os en de ezel? Waar komen de os en de ezel vandaan? Zij komen uit Jesaja 1:

Kerkelijk jaar | Kerst

Wat doen we dit jaar met … Kerst?

Uit Ouderlingenblad 2018 - nummer 12 - 17 augustus 2020

De kerstviering met oudere mensen heeft ‘het oude en vertrouwde’ nodig, maar ook een verrassend element. Iets nieuws, iets anders, dat opvalt en waarover nog een poosje gepraat kan worden…

Kerkelijk jaar | Kerst

Kerst in de gevangenis

Uit Ouderlingenblad 2018 - nummer 12 - 17 augustus 2020

Dichter op het ruwe leven zonder opsmuk en zonder opmaak, en daarmee ook dichter op het ruwe leven waarvan het kerstverhaal vertelt – dat is Kerst in de gevangenis.

Kerkelijk jaar | Kerst

Kerstdiner

Uit Ouderlingenblad 2018 - nummer 12 - 17 augustus 2020

Kerstmis is een feest! En bij een feest hoort meestal een lekkere en gezellige maaltijd. Voor sommigen lijkt dat echter niet haalbaar. Omdat ze te weinig geld hebben, of omdat ze alleen zijn. Een gratis en gezamenlijk kerstdiner kan voor velen de kerstvreugde vergroten.

Kerkelijk jaar | Kerst

Een musical op Kerstmorgen

Uit Ouderlingenblad 2018 - nummer 12 - 17 augustus 2020

Het begint al in oktober, dan komen de kinderen voor het eerst bij elkaar. Elke keer is het weer spannend om te horen waar de musical van dit jaar over gaat. Enkele weken daarna beginnen ze, vol enthousiasme, aan de repetities voor de kerstmusical!

Kerkelijk jaar | Kerst

Kerstnacht in de theater-kerk van Enschede

Uit Ouderlingenblad 2018 - nummer 12 - 17 augustus 2020

Als het kerkgebouw midden in het centrum tot theater wordt, zal dan niet de vorm van de kerstnachtdienst mee-veranderen?