Rubriek: Kwaad

Jezus

Boze geesten

30 april 2021

“Boze geesten” en “duivels” roepen veel op. Van de documentaire “De Kinderen van Ruinerwold” tot aan een van Dostojevski’s meesterwerken. Valt er ook iets te zeggen over de “boze geesten” en “duivel” naar aanleiding van Jezus’ verkondiging?

De kosmos in de Bijbel

Uit Herademing 2020 - nummer 04 - 9 maart 2021

De volgende drie bijbelgedeelten verbinden ons, ieder op hun eigen manier, met de Eeuwige en de kosmos. In Genesis 1 gaat het om het verhaal over de schepping als geloofsbelijdenis. Bij Psalm 8 om de veelal religieus geduide ervaring van de grootsheid van het heelal. In Openbaring om het beeld van de vrouw en de draak.

Kerk in de wereld | Seculariteit

Het ongemakkelijke kwaad

Uit Ouderlingenblad 2020 - nummer 09 - 18 november 2020

Als de meeste mensen deugen, waar komt dan het kwaad vandaan? Waarom ‘deugt’ deze wereld dan niet? Want als we eerlijk rondkijken… Prof.dr. B.A. de Graaf is historicus en als hoogleraar werkzaam aan de Universiteit van Utrecht. Need for closure – of de onmogelijkheid twee tegengestelde denkbeelden erop na te houden Hoe lang kunt u […]

Het virus van de trottelziekte

Uit Ouderlingenblad 2020 - nummer 09 - 18 november 2020

De meeste mensen deugen, maar zijn ook geneigd tot alle kwaad. Daarom sluiten we de gevangenissen niet. Met vallen en opstaan moet de politiek met die ‘verdorvenheid’ leren omgaan. Hoe? Jan Schinkelshoek grijpt terug op het christelijk realisme van de bijna vergeten theoloog Reinhold Niebuhr. Maar het blijft aanmodderen… De heer J. Schinkelshoek was journalist […]

Deugen de meeste mensen?

Uit Ouderlingenblad 2020 - nummer 09 - 18 november 2020

Een reactie op Bregman vanuit de vredesbeweging De zinsnede ‘onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’ is bij Kerk en Vrede uiteraard ook bekend en bediscussieerd. En dat al heel lang… Hoe beoordeelt men vanuit die hoek het boek van Bregman…? Mw. drs. M.E. Witte-Rang is gepensioneerd theologe en secretaris van de Theologische […]

Zondig is niet hetzelfde als slecht

Uit Open Deur 2020 - nummer 10 - 9 november 2020

Column Mijn eerste kennismaking met de zonde vond plaats dankzij de oude W.G. van der Hulst, die in zijn kinderbijbel veel plaats inruimde voor deze invalshoek van het leven. Om de lezertjes te helpen, stonden woorden als Zonde, Schuld en Berouw altijd cursief. Het stikte van de cursieve woorden bij W.G. van der Hulst. Mijn […]

God

God is boos?

Uit Open Deur 2018 - nummer 09 - 11 september 2020

Op tweede kerstdag 2004 keek ik naar de tv en zag voor het eerst van mijn leven de verwoestende werking van een tsunami en de verschrikkelijke gevolgen ervan voor duizenden mensen. Was dit een natuurramp zonder oorzaak of schuldige? Of was dit de boosheid van God over de slechtheid van de mensen? De Engelsen hebben […]

Gods goedheid in verband met de evolutie

Uit Kerk en Theologie 2017 - nummer 03 - 31 augustus 2020

In zijn boek Onze Vader stelt Jan Muis dat God niet met kwaad samen gedacht mag worden. Muis keert zich in dit verband tegen de notie van een ‘algemene openbaring’, omdat deze veronderstelt dat alles van God getuigt, zodat ook het kwade op God betrokken zou moeten worden. Echter, ‘God kan alleen met goede gebeurtenissen en ervaringen worden verbonden, die leven wekken, niet met kwade die het leven bederven’.